Контраст
Шрифт

Наказ від 10.05.2023 №386 "Про залишення без розгляду заяви про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності "

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
10.05.2023 Київ № 386
Про залишення без розгляду заяви про отримання
ліцензії на провадження охоронної діяльності 
 

До Міністерства внутрішніх справ України із заявою про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності звернулося товариство з обмеженою відповідальністю «ДК БЕЗПЕКА» (далі – здобувач ліцензії).

За результатами розгляду заяви та документів, поданих здобувачем ліцензії, установлено наявність підстав для залишення її без розгляду.

Так, надана копія трудової книжки керівника товариства, на якого покладаються обов’язки з виконання функцій фахівця з організації заходів охорони, не підтверджує його кваліфікацію, визначену пунктом 14 Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2015 року № 960 (далі – Ліцензійні умови). 

У додатку 2 до Ліцензійних умов зазначаються відомості про персонал охорони, прийнятий (звільнений) протягом кварталу, а в разі відсутності такого в таблиці робиться відповідна відмітка. Разом із тим у поданому здобувачем ліцензії додатку 2 зазначено дані про керівника, які не відносяться до відомостей про персонал охорони.

Крім того, заява про отримання ліцензії не містить даних, які обов’язково вносяться до неї, а саме перелік відокремлених підрозділів, у межах яких планується провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню.

Усунути зазначений недолік можливо шляхом надання копій документів, які підтверджують відповідність фахівця з організації заходів охорони кваліфікаційним вимогам, визначеним Ліцензійними умовами, додатка 2 із зазначенням відомостей про персонал охорони, а також шляхом унесення до заяви про отримання ліцензії даних, передбачених установленою формою (додаток 1 до Ліцензійних умов).

З огляду на викладене та відповідно до абзацу третього пункту 2 частини другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Залишити без розгляду заяву від 24 квітня 2023 року № 31375 про отримання ліцензії на провадження охоронної діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «ДК «БЕЗПЕКА» (місцезнаходження: хххххххххххх, місто Черкаси, 18001, ідентифікаційний код хххххххх).

 

2. Департаменту комунікації (Рева М.) забезпечити розміщення наказу на офіційному вебсайті МВС для оприлюднення не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття цього рішення.

 

3. Департаменту взаємодії з Національною поліцією України (Грінцов М.) забезпечити контроль за виконанням цього наказу.

Заступник Міністра    Олексій СЕРГЄЄВ