Контраст
Шрифт
Телефон МВС
(044) 253-64-04
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Звіт про періодичне відстеження результативності регуляторного акта ПКМУ 1000

1. Вид та назва регуляторного акта

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1000 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу» (із змінами) (далі – регуляторний акт).

2. Назва виконавця заходів з відстеження

Міністерство внутрішніх справ України.

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт прийнято на виконання пункту 11 частини першої статті 7, частини другої статті 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» та з метою визначення єдиного порядку започаткування та здійснення діяльності з виробництва та ремонту вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу (далі – діяльність у сфері обігу зброї та спецзасобів) суб’єктами господарювання шляхом установлення вичерпного переліку документів, що додаються до заяви про отримання ліцензій, єдиних організаційних, кадрових і технологічних вимог, обов’язкових для виконання на момент отримання ліцензії та під час провадження діяльності.

4. Строк виконання заходів з відстеження

З 25 вересня по 26 жовтня 2020 року.

5. Тип відстеження

Періодичне.

6. Методи одержання результатів відстеження

Методом одержання результатів відстеження є отримання статистичних даних шляхом аналізу кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія акта, пропозицій про внесення змін до нього, отриманих від суб’єктів органом ліцензування під час здійснення заходів державного нагляду (контролю).

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності регуляторного акта проводилося відповідно до Методики відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року № 308, шляхом оцінки таких статистичних показників:

кількості суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта;

кількості заяв про отримання ліцензій на провадження діяльності у сфері обігу зброї та спецзасобів;

кількості пропозицій та клопотань фізичних і юридичних осіб щодо вдосконалення норм регуляторного акта;

кількості звернень та скарг щодо діяльності суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта;

рівня поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта.

Статистичні показники отримано шляхом їх надходження безпосередньо до Міністерства внутрішніх справ України.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

 

 Показник Повторне відстеження із 14.08.2017 по 24.09.2017 Періодичне відстеження із 25.09.2020 по 26.10.2020

Одиниці виміру

Кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта 319 332

Одиниць

Кількість заяв про отримання ліцензій на провадження діяльності у сфері обігу зброї та спецзасобів за період відстеження результативності регуляторного акта 3 0 Одиниць
Кількість пропозицій та клопотань фізичних і юридичних осіб щодо вдосконалення норм регуляторного акта 12 0

Одиниць

Кількість звернень та скарг щодо діяльності суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта    0 0

Одиниць

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання щодо основних положень регуляторного акта Високий. Постанову розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України, вебсайті МВС та опубліковано в офіційному друкованому виданні «Офіційний вісник України» та газеті «Урядовий кур’єр» Високий. Постанову розміщено на офіційному сайті Верховної Ради України, вебсайті МВС та опубліковано в офіційному друкованому виданні «Офіційний вісник України» та газеті «Урядовий кур’єр»  

 

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня
досягнення визначених цілей

Регуляторний акт у цілому досягнув цілей, що ставилися при його прийнятті, однак потребує перегляду у зв’язку з унесенням змін до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

 

Міністр внутрішніх справ України Арсен АВАКОВ