Контраст
Шрифт
Телефон МВС
(044) 253-64-04
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Звіт про періодичне відстеження Наказу МВС України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства праці та соціальної політики України від 05 квітня 2016 року № 255/369/132/344

ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта

 1. Вид та назва регуляторного акта

Наказ Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України,  Міністерства інфраструктури України, Міністерства праці та соціальної політики України від 05 квітня 2016 року № 255/369/132/344 «Про затвердження Вимог до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 04 травня 2016 року      за № 672/28802 (далі – Наказ).

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження результативності

Міністерство внутрішніх справ України.

 

3. Цілі прийняття акта

Регуляторний акт розроблено відповідно до статті 15 Закону України  «Про дорожній рух», постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 487 «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів».

Цілями регуляторного акта є приведення нормативно-правових актів МВС у відповідність до законодавства та створення належних умов для якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.

Термін дії регуляторного акта – постійний.

 

4. Строк виконання заходів з відстеження результативності

Виконання заходів з відстеження результативності регуляторного акта проводилося в період з 27.02.2021 до 07.04.2021.

 

5. Тип відстеження

Періодичне відстеження результативності.

 6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акта використовувався статистичний метод одержання результатів.

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності Наказу здійснювалося шляхом аналізу даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС.

Для проведення відстеження використовувалися показники, що були визначені під час підготовки аналізу регуляторного впливу:

  • розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта;
  • кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
  • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;
  • рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
  • кількість акредитованих навчальних закладів з подальшою видачею сертифікатів про державну акредитацію закладу, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;
  • кількість атестованих спеціалістів, які здійснюють підготовку, перепідготовку водіїв транспортних засобів.

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

Кількісні та якісні значення показників результативності регуляторного акта

Значення

2017 року

(базове)

Значення

2018 року

(повторне)

Значення

2021 року

(періодичне)

Акредитовано навчальних закладів з подальшою видачею сертифікатів про державну акредитацію закладу, що здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

855

1106

1814

Атестовано спеціалістів, які здійснюють підготовку, перепідготовку водіїв транспортних засобів

1468

6576

18975

Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів*

353730 грн**

Кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія регуляторного акта

Дія регуляторного акта поширюється на всіх суб’єктів господарювання, що здійснюють підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

Розмір коштів і час, що витрачаються суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог регуляторного акта

Дія акта не призвела до підвищення вартості робіт або збільшення тривалості їх виконання для суб’єктів господарювання, пов’язаних з виконанням вимог акта

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання з основних положень регуляторного акта

Високий рівень поінформованості забезпечувався шляхом розміщення Наказу на офіційному вебсайті Міністерства внутрішніх справ України

* Розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів розраховувався за весь період дії Наказу.

** Розрахунок проводився з урахуванням вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 вересня 2010 року № 461 «Про затвердження Розміру плати за проведення державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2010 року за N 929/18224.

Відповідно до зазначеного вище наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 вересня 2010 року № 461 розмір плати за проведення державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, складає 195 грн.

З початку набуття чинності регуляторного акта до моменту здійснення заходів з періодичного відстеження кількість акредитованих навчальних закладів становить 1814.

 

9. Оцінка результативності реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

За результатами періодичного відстеження (порівняно з результатами базового та повторного відстеження) спостерігається динаміка збільшення кількості акредитованих навчальних закладів та кількості атестованих спеціалістів.

Порівнюючи з 2017 роком, кількість акредитованих суб’єктів господарювання, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, у 2018 році збільшилася на 251 (або на 30 %), а у 2021 році - на 959 (або на 112 %).

Кількість атестованих спеціалістів порівняно з 2017 роком у 2018 році збільшилася на 5108, а у 2021 - на 17507.

Відповідно до даних періодичного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок, що його реалізація дозволила досягти визначених цілей за рахунок встановлення єдиного підходу до акредитації закладів та спеціалістів, що, у свою чергу, забезпечує належні умови для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, а отже, регуляторний акт досягає поставленої мети.

Міністр внутрішніх справ України Арсен АВАКОВ

____ __________2021 року