Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Структура

Директор Департаменту персоналу
Доскевич Геннадій Олександрович
phone. +380442561457
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
забезпечення організаційно-методичного керівництва, контролю та координації роботи з персоналом, здійснення своєчасного добору персоналу для підрозділів апарату МВС, керівного складу територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, головного органу військового управління Національної гвардії України, та за дорученням Міністра центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром;
Директор Департаменту інформатизації
Михайлов Олександр Петрович
phone. +380442561438
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
Забезпечує діяльність системи МВС у сферах інформатизації, формування і використання електронних інформаційних ресурсів, інформаційної безпеки; забезпечує функціонування та розвиток інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ України (ЄІС МВС), запровадження онлайн-сервісів для доступу до відомостей інформаційних ресурсів ЄІС МВС; створює та забезпечує функціонування програмно-технічних комплексів інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем у МВС та їх модернізації; розробляє та погоджує проекти нормативно-правових та інших актів у сферах інформатизації, формування і використання електронних інформаційних ресурсів, інформаційної безпеки та у сфері електронних довірчих послуг; координує діяльність Державного підприємства "ІНФОТЕХ".
Директор Департаменту організаційно-апаратної роботи
Парубочий Ігор Володимирович
phone. +380442547767
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
Основними завданнями Департаменту є інформаційне, консультативне, експертно-аналітичне, правове, організаційне та інше забезпечення діяльності керівництва Міністерства з питань формування та контролю за реалізацією державної політики у визначених чинним законодавством сферах, а також реалізація інших повноважень, визначених законодавством України, Положенням про Міністерство внутрішніх справ України та цим Положенням.
Директор Департаменту фінансово-облікової політики
phone. +380442561299
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
Забезпечення координації роботи апарату МВС, а також Головного сервісного центру МВС, закладів, установ, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі – бюджетні установи системи МВС), у бюджетному процесі.
Директор Департаменту комунікації
phone. +380442561009
Директор Департаменту юридичного забезпечення
Горбась Денис Володимирович
phone. +380442561296
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
забезпечує захист прав і законних інтересів МВС, представництво інтересів Міністерства та керівництва МВС в органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та суддівського самоврядування, нотаріату, адвокатури, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування;
Директор Департаменту внутрішнього аудиту
Погорілий Ярослав Андрійович
phone. +380442480269
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
за дорученням керівництва МВС здійснює аналіз дотримання фінансово-господарської та бюджетної дисципліни структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією України, ЦОВВ та їх підпорядкованих установ; проводить як планові, так і позапланові перевірки, у тому числі використання коштів за видатками спеціального призначення відповідно до встановленого порядку, дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів у сфері охорони державної та комерційної таємниці;
Директор Департаменту міжнародного співробітництва
Фуфалько Руслан Іванович
phone. +380442561550
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
Департамент міжнародного співробітництва Міністерства внутрішніх справ України є структурним підрозділом апарату МВС, який утворено для виконання завдань і функцій, покладених на МВС, пов’язаних із здійсненням міжнародного співробітництва та участі у реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин. 1. Організація та координація міжнародного співробітництва МВС. 2. Координація участі МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі – ЦОВВ) в реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин. 3. Здійснення інформаційної взаємодії з іншими державними органами, правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями. 4. Розроблення та участь у розробленні проєктів міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції МВС. 5. Організація та координація виконання міжнародних договорів України структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією України та за дорученням Міністра – ЦОВВ. 6. Забезпечення реалізації повноважень Міністра внутрішніх справ щодо ведення переговорів та підписання міжнародних договорів України. 7. Залучення міжнародної технічної допомоги та моніторинг реалізації проєктів програм міжнародної технічної допомоги структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією України та за дорученням Міністра – ЦОВВ.
Директор Департаменту з питань режиму та службової діяльності
Терещенко Юрій Васильович
phone. +380442547057
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
Забезпечення в межах повноважень, передбачених законодавством, реалізації державної політики у сфері охорони державної таємниці, архівної роботи, технічного захисту інформації, а також організація пропускного й внутрішньооб’єктового режимів в апараті Міністерства, здійснення контролю за станом цієї роботи (методичне забезпечення пропускного й внутрішньооб’єктового режимів) в територіальних органах, закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС, у Головному управлінні Національної гвардії України, а за наказом (дорученням) Міністра внутрішніх справ України – у центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ.
В. о. Директора Департаменту державного майна та ресурсів
Фархадов Фархад Габілович
phone. +380442549924
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
1. Забезпечення здійснення МВС функції з управління об ’ єктами державної власності відповідно до законодавства. 2. Організація матеріально-технічного та ресурсного забезпечення діяльності апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії України. 3. Управління і моніторинг закріпленого за МВС радіочастотного ресурсу України. 4. Контроль та вжиття заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС. 5. Проведення робіт (надання послуг), пов ’ язаних із забезпеченням єдності вимірювань».
Начальник
Бачинський Сергій Анатолійович
phone. +380442549824
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, організації розгляду звернень і запитів народних депутатів України, запитів на інформацію, адвокатських запитів. Здійснення методичного керівництва і моніторингу за зазначеними напрямками роботи в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС, та за дорученням Міністра в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі – ЦОВВ);
Начальник Управління запобігання корупції
Фодчук Анатолій Богданович
phone. +380442549060
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
здійсненення заходів з виявлення конфлікту інтересів в апараті МВС, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного підрозділу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що були вжиті для його врегулювання, та за дорученням Міністра внутрішніх справ у проведенні таких заходів в ЦОВВ;
Директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації
Смик Анатолій Савелійович
phone. +380442561436, +380442561044
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
Управлінню прямо й безпосередньо підпорядковані Центральна санітарно-епідеміологічна станція МВС, Центральна військово-лікарська комісія МВС, Центральна поліклініка МВС, Центральний госпіталь МВС, медичні реабілітаційні центри, Лікарня відновного лікування МВС, Державна установа "Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору Міністерства внутрішніх справ України", територіальні медичні об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по областям, місту Києву (далі - ДУ ТМО).
Директор Департаменту моніторингу дотримання прав людини
Зелена Ірина Володимирівна
phone. +380442561369
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
1. Здійснення в межах компетенції контролю за дотриманням прав людини в діяльності МВС та ЦОВВ. 2. Моніторинг, вивчення та аналіз проблемних питань, пов’язаних з порушенням прав людини в діяльності МВС і ЦОВВ, надання керівництву МВС пропозицій щодо їх розв’язання. 3. Внесення керівництву Міністерства пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів МВС стосовно забезпечення прав і свобод людини відповідно до вимог міжнародних і національних нормативних актів із забезпечення прав людини та рішень Європейського суду з прав людини. 4. Забезпечення взаємодії МВС з ЦОВВ та іншими органами державної влади, міжнародними та національними неурядовими організаціями із забезпечення прав людини.
НАЧАЛЬНИК
Ковалевська Ірина Віталіївна
НАЧАЛЬНИК
Михайловський Віталій Володимирович
Начальник Управління координації діяльності авіації
Кашуба Олександр Євгенович
Начальник Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності
Круглова Анна Євгеніївна
НАЧАЛЬНИК
Кузьменко Володимир Михайлович
phone. +380442547918
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
1) Організація заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням структурними підрозділами апарату Міністерства, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, науково-дослідними установами, центрами, територіальними органами, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС (далі - органи МВС). 2) Забезпечення взаємодії з ЦОВВ та НГУ з питань проведення мобілізації, задоволення потреб оборони держави та захисту її території від можливої агресії, забезпечення функціонування Міністерства, життєдіяльності та захисту населення в особливий період та з метою підготовки їх до своєчасного і організованого переведення на функціонування в умовах особливого періоду. 3) Організація мобілізаційної підготовки в апараті Міністерства та органах МВС, а також підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів та працівників з питань мобілізаційної роботи. 4) Організація розроблення мобілізаційного плану МВС та відповідних оперативно-мобілізаційних документів щодо переведення органів МВС на функціонування в умовах особливого періоду. 5) Організація обліку військовозобов’язаних та їх бронювання в апараті Міністерства та контроль за обліком військовозобов’язаних в органах МВС.
Відділ запровадження інновацій та проєктного менеджменту
Некипілий Вадим Сергійович
НАЧАЛЬНИК
Єгоров Денис Віталійович
НАЧАЛЬНИК
Загорулько Андрій Петрович
phone. +380442547322
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
Основними завданнями Відділу є забезпечення здійснення Міністром внутрішніх справ спрямування та координації діяльності, визначених Кабінетом Міністрів центральних органів виконавчої влади стосовно надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, а також здійснення заходів щодо нормативно-правового забезпечення функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.
Завідувач Сектору державного нагляду за охороною праці
Пиж Сергій Іванович
Директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції
Директор Директорату безпеки державного кордону та міграційних процесів
Вакансія
Директор Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку
Лизогуб Богдан Вікторович
Завідувач Сектору взаємодії з територіальними органами
Лозінський Ілля Сергійович
Т. в. о. генерального директора Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
Скакун Василь Олександрович
Директор Департаменту забезпечення діяльності апарату
Бондар Наталія Валентинівна
Завідувач Сектору по роботі з підприємствами
ВАКАНСІЯ
Завідувач Сектору з цивільного захисту
ВАКАНСІЯ
Завідувач Сектору охорони праці
ВАКАНСІЯ
Директор ДНДЕКЦ МВС
Кримчук Сергій Григорович
phone. +380443743402
Директор
Вербенський Михайло Георгійович
НАЧАЛЬНИК
Мойсеєнко Євген Вадимович
Т.в.о. начальника
Сарнов Олексій Ігорович
Т.в.о. директора
Корнійчук Володимир Михайлович
НАЧАЛЬНИК
Гладуш Тетяна Іванівна
НАЧАЛЬНИК
Коробка Василь Іванович
НАЧАЛЬНИК
Лисенко Анатолій Андрійович
НАЧАЛЬНИК
Прима Олег Васильович
НАЧАЛЬНИК
Гічун В’ячеслав Сафронович
НАЧАЛЬНИК
Курильчик Олександр Васильович
Ректор
Чернєй Володимир Васильович
Ректор
Сокуренко Валерій Васильович
Ректор
Комарницький Віталій Мар’янович
Ректор
Благута Роман Ігорович
Ректор
Фоменко Андрій Євгенович
Ректор
Кузніченко Сергій Олександрович
НАЧАЛЬНИК
Соколовський Сергій Анатолійович
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
Національна академія Національної гвардії України
Начальник Управління ліцензування
Чубаєвський Віталій Іванович
phone. +380442549464
ЗАВДАННЯ ДЕПАРТАМЕНТУ
ліцензування діяльності з виробництва, ремонту та торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 мм. і швидкістю польоту кулі понад 100 м/с; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу; охоронної діяльності (далі - господарська діяльність)
Керівник патронатної служби
Мироненко Євген Володимирович