Контраст
Шрифт
Телефон МВС
(044) 253-64-04
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Структура

Директор Департаменту організаційно-апаратної роботи
Парубочий Ігор Володимирович
тел. +380442547767
ЗАВДАННЯ
Основними завданнями Департаменту є інформаційне, консультативне, експертно-аналітичне, правове, організаційне та інше забезпечення діяльності керівництва Міністерства з питань формування та контролю за реалізацією державної політики у визначених чинним законодавством сферах, а також реалізація інших повноважень, визначених законодавством України, Положенням про Міністерство внутрішніх справ України та цим Положенням.
Директор Департаменту персоналу
Доскевич Геннадій Олександрович
тел. +380442547767
ЗАВДАННЯ
забезпечення організаційно-методичного керівництва, контролю та координації роботи з персоналом, здійснення своєчасного добору персоналу для підрозділів апарату МВС, керівного складу територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, головного органу військового управління Національної гвардії України, та за дорученням Міністра центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром;
Директор Департаменту фінансово-облікової політики
Шевнін Сергій Михайлович
тел. +380442561299
ЗАВДАННЯ
Забезпечення координації роботи апарату МВС, а також Головного сервісного центру МВС, закладів, установ, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії України, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі – бюджетні установи системи МВС), у бюджетному процесі.
Директор Департаменту інформатизації
Бондаренко Ігор Павлович
тел. +380442561438
ЗАВДАННЯ
безпосередньо розробляє та погоджує розроблені в системі МВС та за дорученням Міністра в ЦОВВ проекти нормативно-правових та інших актів у сферах інформатизації, формування і використання електронних інформаційних ресурсів, інформаційної безпеки та ЕЦП
Директор Департаменту комунікації
Шевченко Артем Валерійович
тел. +380442561009
Директор Департаменту юридичного забезпечення
Горбась Денис Володимирович
тел. +380442561296
ЗАВДАННЯ
забезпечує захист прав і законних інтересів МВС, представництво інтересів Міністерства та керівництва МВС в органах державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, прокуратури та суддівського самоврядування, нотаріату, адвокатури, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування;
Директор Департаменту внутрішнього аудиту
Грибовський Олександр Віталійович
тел. +380442480269
ЗАВДАННЯ
за дорученням керівництва МВС здійснює аналіз дотримання фінансово-господарської та бюджетної дисципліни структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією України, ЦОВВ та їх підпорядкованих установ; проводить як планові, так і позапланові перевірки, у тому числі використання коштів за видатками спеціального призначення відповідно до встановленого порядку, дотримання вимог законодавчих і нормативно-правових актів у сфері охорони державної та комерційної таємниці;
Директор Департаменту міжнародного співробітництва
Акопян Мері Андраніківна
тел. +380442561550
ЗАВДАННЯ
Департамент міжнародного співробітництва Міністерства внутрішніх справ України є структурним підрозділом апарату МВС, який утворено для виконання завдань і функцій, покладених на МВС, пов’язаних із здійсненням міжнародного співробітництва та участі у реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин. 1. Організація та координація міжнародного співробітництва МВС. 2. Координація участі МВС та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі – ЦОВВ) в реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин. 3. Здійснення інформаційної взаємодії з іншими державними органами, правоохоронними органами іноземних держав та міжнародними організаціями. 4. Розроблення та участь у розробленні проєктів міжнародних договорів України з питань, що належать до компетенції МВС. 5. Організація та координація виконання міжнародних договорів України структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією України та за дорученням Міністра – ЦОВВ. 6. Забезпечення реалізації повноважень Міністра внутрішніх справ щодо ведення переговорів та підписання міжнародних договорів України. 7. Залучення міжнародної технічної допомоги та моніторинг реалізації проєктів програм міжнародної технічної допомоги структурними підрозділами апарату МВС, територіальними органами з надання сервісних послуг МВС, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, Національною гвардією України та за дорученням Міністра – ЦОВВ.
Директор Департаменту з питань режиму та службової діяльності
Терещенко Юрій Васильович
тел. +380442547057
ЗАВДАННЯ
Організовує, контролює та аналізує стан виконання в апараті МВС, його територіальних органах, вищих навчальних закладах МВС, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС, вимог законодавства у сфері охорони державної таємниці, у тому числі за дотриманням установленого законодавством порядку поводження з матеріальними носіями секретної інформації, їх зберігання та транспортування та за дотриманням установленого порядку доступу до відомостей, що становлять державну таємницю, своєчасністю і правильністю засекречування, зміни грифа секретності або розсекречування матеріальних носіїв інформації.
Директор Департаменту державного майна та ресурсів
Шалієвська Людмила Іванівна
тел. +380442549924
ЗАВДАННЯ
1. Забезпечення здійснення МВС функції з управління об ’ єктами державної власності відповідно до законодавства. 2. Організація матеріально-технічного та ресурсного забезпечення діяльності апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії України. 3. Управління і моніторинг закріпленого за МВС радіочастотного ресурсу України. 4. Контроль та вжиття заходів щодо забезпечення протипожежної безпеки в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах та підприємствах, що належать до сфери управління МВС. 5. Проведення робіт (надання послуг), пов ’ язаних із забезпеченням єдності вимірювань».
НАЧАЛЬНИК
Бачинський Сергій Анатолійович
тел. +380442549824
ЗАВДАННЯ
забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення, організації розгляду звернень і запитів народних депутатів України, запитів на інформацію, адвокатських запитів. Здійснення методичного керівництва і моніторингу за зазначеними напрямками роботи в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС, та за дорученням Міністра в центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ (далі – ЦОВВ);
Начальник Управління запобігання корупції
Фодчук Анатолій Богданович
тел. +380442549060
ЗАВДАННЯ
здійсненення заходів з виявлення конфлікту інтересів в апараті МВС, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного підрозділу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що були вжиті для його врегулювання, та за дорученням Міністра внутрішніх справ у проведенні таких заходів в ЦОВВ;
Начальник Управління ліцензування
Камишанов Володимир Іванович
тел. +380442561148
ЗАВДАННЯ
ліцензування діяльності з виробництва, ремонту та торгівлі вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 мм. і швидкістю польоту кулі понад 100 м/с; виробництва спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продажу; охоронної діяльності (далі - господарська діяльність)
Директор Департаменту охорони здоров’я та реабілітації
Смик Анатолій Савелійович
тел. +380442561436, +380442561044
ЗАВДАННЯ
Управлінню прямо й безпосередньо підпорядковані Центральна санітарно-епідеміологічна станція МВС, Центральна військово-лікарська комісія МВС, Центральна поліклініка МВС, Центральний госпіталь МВС, медичні реабілітаційні центри, Лікарня відновного лікування МВС, Державна установа "Центр психіатричної допомоги та професійного психофізіологічного відбору Міністерства внутрішніх справ України", територіальні медичні об'єднання Міністерства внутрішніх справ України по областям, місту Києву (далі - ДУ ТМО).
Начальник Управління моніторингу дотримання прав людини
Гладчук Дмитро Іванович
тел. +380442561369
ЗАВДАННЯ
1. Здійснення в межах компетенції контролю за дотриманням прав людини в діяльності МВС та ЦОВВ. 2. Моніторинг, вивчення та аналіз проблемних питань, пов’язаних з порушенням прав людини в діяльності МВС і ЦОВВ, надання керівництву МВС пропозицій щодо їх розв’язання. 3. Внесення керівництву Міністерства пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правових актів МВС стосовно забезпечення прав і свобод людини відповідно до вимог міжнародних і національних нормативних актів із забезпечення прав людини та рішень Європейського суду з прав людини. 4. Забезпечення взаємодії МВС з ЦОВВ та іншими органами державної влади, міжнародними та національними неурядовими організаціями із забезпечення прав людини.
НАЧАЛЬНИК
Соколовський Олександр Олексійович
тел. +380442547701
ЗАВДАННЯ
1) вносить пропозиції щодо формування державної політики у сфері діяльності Національної поліції України; 2) опрацьовує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів роботи Національної поліції України та шляхів виконання покладених на неї завдань, планування роботи Національної поліції України; 3) опрацьовує проекти законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, розроблених Національною поліцією України та іншими органами державної влади з питань діяльності Національної поліції України, та забезпечує їх подання на підпис Міністрові внутрішніх справ України;
НАЧАЛЬНИК
Ковалевська Ірина Віталіївна
НАЧАЛЬНИК
Михайловський Віталій Володимирович
Начальник Управління координації діяльності авіації
Кашуба Олександр Євгенович
Начальник Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності
Круглова Анна Євгеніївна
НАЧАЛЬНИК
Кузьменко Володимир Михайлович
тел. +380442547918
ЗАВДАННЯ
1) Організація заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням структурними підрозділами апарату Міністерства, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, науково-дослідними установами, центрами, територіальними органами, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС (далі - органи МВС). 2) Забезпечення взаємодії з ЦОВВ та НГУ з питань проведення мобілізації, задоволення потреб оборони держави та захисту її території від можливої агресії, забезпечення функціонування Міністерства, життєдіяльності та захисту населення в особливий період та з метою підготовки їх до своєчасного і організованого переведення на функціонування в умовах особливого періоду. 3) Організація мобілізаційної підготовки в апараті Міністерства та органах МВС, а також підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних підрозділів та працівників з питань мобілізаційної роботи. 4) Організація розроблення мобілізаційного плану МВС та відповідних оперативно-мобілізаційних документів щодо переведення органів МВС на функціонування в умовах особливого періоду. 5) Організація обліку військовозобов’язаних та їх бронювання в апараті Міністерства та контроль за обліком військовозобов’язаних в органах МВС.
Відділ запровадження інновацій та проєктного менеджменту
Некипілий Вадим Сергійович
НАЧАЛЬНИК
Єгоров Денис Віталійович
НАЧАЛЬНИК
Загорулько Андрій Петрович
тел. +380442547322
ЗАВДАННЯ
Основними завданнями Відділу є забезпечення здійснення Міністром внутрішніх справ спрямування та координації діяльності, визначених Кабінетом Міністрів центральних органів виконавчої влади стосовно надання екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112, а також здійснення заходів щодо нормативно-правового забезпечення функціонування системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.
Завідувач Сектору державного нагляду за охороною праці
Пиж Сергій Іванович
Директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції
Боднар Василь Євгенович
Директор Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку
Лизогуб Богдан Вікторович
Директор Директорату безпеки державного кордону та міграційних процесів
Зеленчук Микола Миколайович
Т. в. о. генерального директора Директорату цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
Скакун Василь Олександрович
Завідувач Сектору взаємодії з територіальними органами
Підгрушний Олександр Миколайович
Директор Департаменту забезпечення діяльності апарату
Бондар Наталія Валентинівна
Завідувач Сектору по роботі з підприємствами
ВАКАНСІЯ
Завідувач Сектору з цивільного захисту
ВАКАНСІЯ
Завідувач Сектору охорони праці
ВАКАНСІЯ
Директор ДНДЕКЦ МВС
Кримчук Сергій Григорович
тел. +380443743402
Директор
Вербенський Михайло Георгійович
НАЧАЛЬНИК
Князюк Олександр Григорович
Т.в.о. начальника
Могила Олександр Васильович
Т.в.о. директора
Корнійчук Володимир Михайлович
НАЧАЛЬНИК
Гладуш Тетяна Іванівна
НАЧАЛЬНИК
Коробка Василь Іванович
НАЧАЛЬНИК
Лисенко Анатолій Андрійович
НАЧАЛЬНИК
Прима Олег Васильович
НАЧАЛЬНИК
Гічун В’ячеслав Сафронович
НАЧАЛЬНИК
Курильчик Олександр Васильович
Ректор
Чернєй Володимир Васильович
Ректор
Сокуренко Валерій Васильович
Ректор
Комарницький Віталій Мар’янович
Ректор
Благута Роман Ігорович
Ректор
Фоменко Андрій Євгенович
Ректор
Аброськін В'ячеслав Васильович
НАЧАЛЬНИК
Соколовський Сергій Анатолійович
ЗАВДАННЯ
Національна академія Національної гвардії України