Контраст
Шрифт
Телефон МВС
(044) 253-64-04
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 2085(2016) “Посилення захисту та ролі правозахисників в державах-членах Ради Європи”

посилання на текст на сайті ПАРЄ

Неофіційний переклад

Парламентська Асамблея
Ради Європи

Рекомендація № 2085(2016)
Попередня редакція

Посилення захисту та ролі правозахисників в державах-членах Ради Європи

Парламентська Асамблея

1. Посилаючись на свою Резолюцію 2095(2016) щодо посилення захисту та ролі правозахисників в державах-членах Ради Європи, Парламентська Асамблея рекомендує Комітету міністрів:

1.1. активізувати діалог з правозахисниками, зокрема, шляхом проведення регулярних обмінів думками з ними у рамках роботи підлеглих йому органів;

1.2. координувати свою роботу щодо цього питання з Комісаром Ради Європи з прав людини, Конференцією міжнародних неурядових організацій та Асамблеєю, а також здійснювати регулярний обмін інформацією з Секретаріатом Європейського Суду з прав людини з питання репресій проти правників;

1.3. створити платформу щодо захисту правозахисників, подібної, що побудована для журналістів;

1.4. публічно та регулярно і принаймні один раз на рік звітувати Асамблеї про випадки залякування правозахисників, які співпрацюють з органами Ради Європи, зокрема, правників, що представляють заявників у Європейському суді з прав людини, та представників громадянського суспільства, які співпрацюють з контролюючими органами Ради Європи і Комісаром з прав людини;

1.5. виробити інші шляхи і засоби посилення захисту правозахисників проти актів залякування і репресій з боку державних і недержавних суб’єктів;

1.6. активізувати свою співпрацю щодо захисту правозахисників з іншими міжнародними організаціями, зокрема, Європейським Союзом, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Організацією Об’єднаних Націй;

1.7. розглянути питання про перегляд мандата Комісару з прав людини, що наділить його повноваженнями мати справу з окремими випадками переслідування правозахисників в державах-членах, тим самим перетворюючи цей мандат у повністю функціональний регіональний механізм для захисту правозахисників в Європі;

1.8. провести всебічну оцінку імплементації державами-членами Декларації про дії Ради Європи щодо поліпшення захисту правозахисників та сприяння їх діяльності (прийнята Комітетом міністрів 6 лютого 2008 року) із залученням правозахисних неурядових організацій в цей процес.