Контраст
Шрифт
Телефон МВС
(044) 253-64-04
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 2077(2015) “Зміцнення співробітництва у протидії з кібертероризмом та іншими масовими атаками у мережі Інтернет” 

посилання на текст на сайті ПАРЄ

Неофіційний переклад

Парламентська Асамблея
Ради Європи

Рекомендація № 2077(2015)
Зміцнення співробітництва у протидії з кібертероризмом та іншими масовими атаками у мережі Інтернет

Парламентська Асамблея

1. Парламентська Асамблея посилається на свою Резолюцію №2070(2015) щодо зміцнення співробітництва у протидії з кібертероризмом та іншими масовими атаками у мережі Інтернет.

2. Вона підкреслює значення Ради Європи у вирішенні глобального виклику, пов’язаного з безпекою комп’ютерних мереж, у зв’язку із появою кібертероризму та інших масових атак, що діють на та через комп’ютерні системи, представляючи серйозну загрозу національній безпеці, громадській безпеці та добробуту країн.

3. Асамблея рекомендує Комітету міністрів:

3.1 запросити Сторони Конвенції про кіберзлочинність та її Додаткового протоколу про кіберзлочинність, який стосується криміналізації дій расистського та ксенофобного характеру, вчинених через комп’ютерні системи (ETS №185 та 189) дослідити, чи можна реалізувати:

3.2 проект додаткового протоколу, який визначає загальний рівень криміналізації масових кібератак, в тому числі обтяжуючих обставин цих атак, а також мінімальні стандарти для покарання за ці ж атаки;

3.3 проект іншого додаткового протоколу про взаємну допомогу щодо слідчих повноважень, які визначені зокрема у змісті та застосуванні статті 32 Конвенції, відповідно до відповідної Директивної записки Комітету Конвенції з кіберзлочинності, якого представляють Сторони конвенції;

3.4 запросити Групу зі збору доказів “хмар”, створену при Комітеті Конвенції з кіберзлочинності дослідити можливість розробки додаткового протоколу Конвенції про кіберзлочинність з питань доступу кримінального судочинства до бази даних “хмарних серверів”;

3.5 проект правових стандартів про міжнародну відповідальність держав щодо вживання усіх доцільних мір для запобігання масовим кібератакам, які були здійснені особами, що у свою чергу підпадають під свою юрисдикцію або виходячи із території свої держави боряться з комп’ютерними системами іншої держави;

3.6 збільшити допомогу та моніторинг дій для імплементації Конвенції про кіберзлочинність відповідно до внутрішнього законодавства та практик, а також практичних заходів та співробітництва у боротьбі з масовими кібератаками, зокрема на користь державам-членам, які стикаються з труднощами практичної імплементації Конвенції з кіберзлочинності;

3.7 закликати Австрію, Боснію та Герцеговину, Чеську Республіку, Грецію, Угорщину, Ісландію, Ірландію, Італію, Мальту, Монако, Португалію, Сан-Марино, Швецію та Об’єднане Королівство підписати та/чи ратифікувати без подальшого відтермінування Протокол 2003 про внесення змін до Європейської конвенції про боротьбу з тероризмом
(ETS Nos. 90 та 190), що є необхідним для вступу в силу цього Протоколу;

3.8 передати їхнім компетентним міністерствам та органам влади цю рекомендацію та Резолюцію № 2070(2015) щодо зміцнення співробітництва у протидії з кібертероризмом та іншими масовими атаками у мережі Інтернет.