Контраст
Шрифт
Телефон МВС
(044) 253-64-04
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Наказ від 23.02.2021 № 143 Про затвердження Змін до Плану діяльності МВС з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ  УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.02.2021                    Київ                           №143

Про затвердження Змін до Плану діяльності МВС з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Плану діяльності МВС з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14 грудня 2020 року № 859, що додаються.

2. Департаменту комунікації (Шевченко А.) забезпечити розміщення цього наказу на офіційному вебсайті МВС.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр Арсен АВАКОВ

 

 

Затверджено
Наказ  Міністерства
внутрішніх справ України
23.02.2021 № 143

Зміни до Плану діяльності МВС з підготовки проєктів регуляторних актів на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 14 грудня 2020 року № 859  

Доповнити План новими пунктами 23 - 26 такого змісту:

«

№ з/п

Вид і назва проєкту регуляторного акта

Цілі прийняття проєкту регуляторного акта

Строк підготовки проєкту регуляторного акта

Найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проєктів регуляторних актів

23

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Приведення деяких актів Кабінету Міністрів України до вимог діючих норм законодавства України, вирішення проблемних питань щодо отримання особами за дистанційною формою навчання теоретичних знань (додаткових теоретичних знань) з Правил дорожнього руху, будови та експлуатації транспортних засобів, основ безпеки руху та надання домедичної допомоги для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів акредитованими закладами через функціональну підсистему єдиної інформаційної системи МВС з використанням технологій дистанційного навчання шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до погоджених у встановленому порядку робочих програм і планів підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів та з метою підтримання сталого, якісного надання послуг, у тому числі адміністративних, за рахунок обґрунтованих (раціональних) розмірів плати відповідно до економічно обґрунтованих  витрат

Березень

МВС

(Головний сервісний центр)

24

Проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 04 червня 2007 р. № 795 та від 26 жовтня 2011 р. № 1098»

Приведення у відповідність до законодавства переліку платних послуг, що надаються підрозділами Експертної служби МВС,  порядку їх надання і запровадження однакового підходу до встановлення розрахунку їх вартості в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому та кримінальному провадженнях (і тих, що призначаються  органами досудового розслідування, прокуратури та суду, і тих, що проводяться на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника).

Березень

МВС

(ДНДЕКЦ)

25

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку забезпечення суб’єктів господарювання бланками свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та номерними знаками»

Унормування відносин забезпечення суб’єктів господарювання, бланками свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та номерними знаками, які беруть участь у державній реєстрації нових транспортних засобів

Травень

МВС

(Головний сервісний центр)

26

Проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про внесення змін до Правил пожежної безпеки в Україні»

Перегляд Правил пожежної безпеки в Україні на підставі аналізу звіту про відстеження їх результативності, а також у зв’язку із скасуванням ДСТУ
Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд» та необхідність приведення Правил у відповідність до ДБН В.2.2-10-2001 «Будинки і споруди. Заклади охорони здоров’я»

Листопад

 

ДСНС

                                                                                                                                           »

Перший заступник директора Департаменту
юридичного забезпечення

Ольга ГУБАРЕВА