Контраст
Шрифт

«Безпечна країна»

Опис проєкту:

 

Комплексна автоматизована багаторівнева система забезпечення громадської безпеки, правопорядку і безпеки середовища проживання населення, що базується на сучасних підходах до моніторингу, прогнозування, запобігання вчиненню правопорушень, виникненню пригод і надзвичайних ситуацій та реагування на них.

 

Функціонал системи передбачає:

- централізовану диспетчеризацію, агрегацію та обробку даних щодо подій, які можуть становити та/або становлять загрозу для безпеки населених пунктів країни та їх жителів;

- інтеграцію із суміжними автоматизованими системами;

- поточну та прогнозовану аналітику обставин, що впливають на стан та динаміку основних критеріїв безпечного середовища.

 

Очікувані результати:

Посилено функціональні можливості галузевої ІТ-інфраструктури для реалізації органами системи МВС завдань із створення безпечного середовища життєдіяльності та розвитку суспільства, а саме:

 

- створення єдиної державної системи комплексної безпеки;

- підвищення загального рівня громадської безпеки, правопорядку і безпеки середовища проживання;

- поліпшення взаємодії міжвідомчих сил і служб.

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ
Завантажити \ переглянути

МЕДІА
Упровадження комплексу "Безпечна країна" дасть змогу побудувати багаторівневу систему управління безпекою України

Герої МВС