Контраст
Шрифт

Звіт про результати проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту розпорядження КМУ «Про схвалення Концепції створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номе

Міністерством внутрішніх справ України, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, проведені електронні консультації з громадськістю щодо проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112», який був оприлюднений 12.08.2020 на офіційному вебсайті МВС.

Інформація про пропозиції, що надійшли під час електронних консультацій з громадськістю, та про результати їх врахування наведена у таблиці.

 

№ з/п Інформація про пропозицію Автор пропозиції Інформація про врахування пропозиції
1 
Пропонується при розробці та впровадженні системи 112 врахувати можливість використання системи екстрених викликів для людей з порушенням слуху, яка повинна мати вибір каналів для виклику екстреної допомоги (відеозв'язок, смс-виклик, мобільний додаток, комп'ютер, факс). 
Перекладач жестової мови  громадської організації інвалідів «Креавита» Уляна Франківська (вул. Волинська, буд. 18, м. Харків, 61009)

 
Не враховано.
Розділом «Шляхи і способи розв’язання проблеми» проєкту акта зазначено, що створення організаційно-інституційної структури функціонування системи 112 передбачає насамперед здійснення ряду заходів на загальнодержавному рівні, на якому передбачається забезпечити, зокрема визначення порядку організації прийому повідомлень про екстрені ситуації, що надходять до системи 112 від осіб з обмеженими можливостями, у тому числі осіб з вадами слуху. Таким чином, в проєкті акта передбачається забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху, що мають труднощі у вербальному спілкуванні. На сьогодні МВС розглядаються різні варіанти конструкторських рішень щодо забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху. Для оптимального вибору такого конструкторського рішення необхідно, насамперед, здійснити дослідження функціональних можливостей типового програмно-апаратного комплексу автоматизованого робочого місця оперативно-диспетчерської служби системи 112 щодо обслуговування повідомлень про настання екстреної ситуації та звернень у зв’язку з необхідністю отримання екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху з подальшим аналізом таких апробованих рішень й технічних можливостей.
2


 
Пропонується звернути увагу на мобільний застосунок «911help» громадської організації «Українські системи та блокчейн рішення», який передбачає виклик без аудіального зв'язку служб екстреної допомоги. 
Перекладач жестової мови  громадської організації інвалідів «Креавита» Уляна Франківська (вул. Волинська, буд. 18, м. Харків, 61009)   Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150)   Голова правління громадської організації «Фонд об’єднаних сердець» Наталія Пастушенко (м-н Сонячний, 27/96, м. Кривий Ріг, 50056)   Голова Вінницького обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» Олеся Самойленко (вул. О. Гончара, 14, м. Вінниця, 21008) Не враховано.
Проєкт акта розроблено з метою визначення підходів до створення, впровадження та функціонування системи 112. Таким чином, проєкт акта має лише концептуальний характер, та не визначає конкретні організації, технічні засоби чи програмні продукти, необхідні для функціонування системи 112. Разом з тим, зазначаємо, що пропозицію громадської спілки «Українські системи та блокчейн рішення» щодо національної інтеграції програмного застосунку «911help» до системи 112 МВС взято до уваги.
 
3

 
Пропонується звернути увагу на мобільний застосунок «112.in.ua» громадської організації «Українські системи та блокчейн рішення», який передбачає виклик без аудіального зв'язку служб екстреної допомоги.


 
Голова громадської організації «Центр ініціатив зі сталого розвитку» Наталія Букіна (вул. Академіка Курчатова, буд. 8-б, кв. 111, м. Київ, 02156) 
Не враховано.
Проєкт акта розроблено з метою визначення підходів до створення, впровадження та функціонування системи 112. Таким чином, проєкт акта має лише концептуальний характер, та не визначає конкретні організації, технічні засоби чи програмні продукти, необхідні для функціонування системи 112. Разом з тим, зазначаємо, що пропозицію громадської спілки «Українські системи та блокчейн рішення» щодо національної інтеграції програмного застосунку «112.in.ua» до системи 112 МВС взято до уваги.
4 
Зазначається, що проєкт акта не поширюється на таку соціальну групу населення, як люди з інвалідністю та суперечить ст. 9 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю й пункту 1.1 Указу Президента України від 03.12.2019 № 975/2019 «Про підвищення ефективності заходів у сфері прав осіб з інвалідністю» стосовно створення умов для здійснення екстреного виклику особами з інвалідністю, у тому числі особам з порушенням мовлення та/або слуху, служб екстрених викликів. Голова правління громадської організації «Фонд об’єднаних сердець» Наталія Пастушенко (м-н Сонячний, 27/96, м. Кривий Ріг, 50056)   Голова Вінницького обласного осередку Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» Олеся Самойленко (вул. О. Гончара, 14, м. Вінниця, 21008)


 
Не враховано.
Розділом «Шляхи і способи розв’язання проблеми» проєкту акта зазначено, що створення організаційно-інституційної структури функціонування системи 112 передбачає насамперед здійснення ряду заходів на загальнодержавному рівні, на якому передбачається забезпечити, в тому числі визначення порядку організації прийому повідомлень про екстрені ситуації, що надходять до системи 112 від осіб з обмеженими можливостями, у тому числі осіб з вадами слуху. Таким чином, в проєкті акта передбачається забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху, що мають труднощі у вербальному спілкуванні.
5 
Звертається увага на те, що система 112 автоматично не передбачає можливості доступу до системи екстреної допомоги особам з порушенням слуху. У зв’язку з цим, пропонується змінити назву проєкту акта на «Про схвалення Концепції створення системи екстреної допомоги здоровому населенню за єдиним телефонним номером 112».


 
Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150)
 
Не враховано.
Розділом «Шляхи і способи розв’язання проблеми» проєкту акта зазначено, що створення організаційно-інституційної структури функціонування системи 112 передбачає насамперед здійснення ряду заходів на загальнодержавному рівні, на якому передбачається забезпечити, в тому числі визначення порядку організації прийому повідомлень про екстрені ситуації, що надходять до системи 112 від осіб з обмеженими можливостями, у тому числі осіб з вадами слуху. Таким чином, в проєкті акта передбачається забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху, що мають труднощі у вербальному спілкуванні.
6 
Зазначається, що проєкт акта не передбачає доступності для осіб з порушенням слуху та не враховує можливості виклику екстреної допомоги, наприклад, повністю глухою особою.

 
Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150)
 
Не враховано.
Розділом «Шляхи і способи розв’язання проблеми» проєкту акта зазначено, що створення організаційно-інституційної структури функціонування системи 112 передбачає насамперед здійснення ряду заходів на загальнодержавному рівні, на якому передбачається забезпечити, в тому числі визначення порядку організації прийому повідомлень про екстрені ситуації, що надходять до системи 112 від осіб з обмеженими можливостями, у тому числі осіб з вадами слуху. Таким чином, в проєкті акта передбачається забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху, що мають труднощі у вербальному спілкуванні.
7 
Зазначається, що абзац восьмий розділу «Проблеми, які потребують розв’язання» проєкту акта є неповним та неостаточним через наявність дискримінації осіб з порушенням слуху.
 
Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150)
 
Не враховано.
Термін «населення України» представляє собою сукупність усіх індивідів, які проживають у конкретний момент на території України і підпорядковуються її юрисдикції. Таким чином, поняття «населення України» включає в себе всіх людей, у тому числі і людей з інвалідністю. У зв’язку з цим, виділяти в проєкті акта окремі категорії населення є недоцільним. Разом з тим, розділом «Шляхи і способи розв’язання проблеми» проєкту акта зазначено, що створення організаційно-інституційної структури функціонування системи 112 передбачає насамперед здійснення ряду заходів на загальнодержавному рівні, на якому передбачається забезпечити, в тому числі визначення порядку організації прийому повідомлень про екстрені ситуації, що надходять до системи 112 від осіб з обмеженими можливостями, у тому числі осіб з вадами слуху. Таким чином, в проєкті акта передбачається забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху, що мають труднощі у вербальному спілкуванні.
8 
Зазначається, що  проєктом акта не передбачено можливості включення до компонентів системи 112 вітчизняних програмних розробок та інформаційно-комунікаційних рішень, що забезпечать доступ до системи 112 особам з порушенням слуху. Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150) Не враховано.
Проєкт акта розроблено з метою визначення підходів до створення, впровадження та функціонування системи 112. Таким чином, проєкт акта має лише концептуальний характер, та не визначає конкретні організації, технічні засоби чи програмні продукти, необхідні для функціонування системи 112.  
9 
Пропонується абзац другий розділу «Проблеми, які потребують розв’язання» викласти в такій редакції: «Ключовим показником ефективності дій служб екстреного реагування є час їх оперативного реагування та доступність для осіб з порушенням слуху. Його зменшення безпосередньо впливає на масштаби наслідків екстреної ситуації (скорочення числа загиблих і постраждалих в екстрених ситуаціях, а також зменшення матеріальних збитків від них). А доступність для осіб з порушенням слуху впливає на показник включення всього населення до системи екстреної допомоги населенню».

 
Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150)
 
Не враховано.
Термін «населення України» представляє собою сукупність усіх індивідів, які проживають у конкретний момент на території України і підпорядковуються її юрисдикції. Таким чином, поняття «населення України» включає в себе всіх людей, у тому числі і людей з інвалідністю. У зв’язку з цим, виділяти в проєкті акта окремі категорії населення є недоцільним. Разом з тим, розділом «Шляхи і способи розв’язання проблеми» проєкту акта зазначено, що створення організаційно-інституційної структури функціонування системи 112 передбачає насамперед здійснення ряду заходів на загальнодержавному рівні, на якому передбачається забезпечити, в тому числі визначення порядку організації прийому повідомлень про екстрені ситуації, що надходять до системи 112 від осіб з обмеженими можливостями, у тому числі осіб з вадами слуху. Таким чином, в проєкті акта передбачається забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху, що мають труднощі у вербальному спілкуванні.
10 
Пропонується з метою усунення дискримінації осіб з порушенням слуху передбачити в проєкті акта ланку, яка через систему електронної комунікації, що включають в себе не тільки телефонний дзвінок, а й відеозв’язок та загальнодоступне програмне забезпечення, гарантуватиме доступність до системи 112 осіб з порушенням слуху.


 
Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150)
 
Не враховано.
Розділом «Шляхи і способи розв’язання проблеми» проєкту акта зазначено, що створення організаційно-інституційної структури функціонування системи 112 передбачає насамперед здійснення ряду заходів на загальнодержавному рівні, на якому передбачається забезпечити, в тому числі визначення порядку організації прийому повідомлень про екстрені ситуації, що надходять до системи 112 від осіб з обмеженими можливостями, у тому числі осіб з вадами слуху. Таким чином, в проєкті акта передбачається забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху, що мають труднощі у вербальному спілкуванні. На сьогодні МВС розглядаються різні варіанти конструкторських рішень щодо забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху. Для оптимального вибору такого конструкторського рішення необхідно, насамперед, здійснити дослідження функціональних можливостей типового програмно-апаратного комплексу автоматизованого робочого місця оперативно-диспетчерської служби системи 112 щодо обслуговування повідомлень про настання екстреної ситуації та звернень у зв’язку з необхідністю отримання екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху з подальшим аналізом таких апробованих рішень й технічних можливостей.
11


 
Пропонується передбачити в Законі України «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» та інших відповідних нормативно-правових актах доступність системи 112 для всього населення, особливо для осіб з порушенням слуху.


 
Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150) 
Не враховано.
Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» представляє собою акт Кабінету Міністрів України з організаційно-розпорядчих питань та не є нормативно-правовим актом. Внесення змін до Закону України  «Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112» здійснюється відповідно до законодавчої процедури, встановленої  Регламентом Верховної Ради України, який затверджений Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI.
12
 
Пропонується в проєкті акта зазначити, що при розробленні та вдосконаленні законодавства у сфері екстреної допомоги населенню необхідним є врахування також положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.

 
Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150)

 
Не враховано.
Конвенція про права осіб з інвалідністю ратифікована Законом України № 1767-VI від 16.12.2009 та представляє собою  міжнародний договір ООН про права людини, спрямований на захист прав та гідності людей з обмеженими можливостями. Відповідно до Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878, МВС у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства. Таким чином, МВС в своїй діяльності при створенні системи 112 керується, в тому числі, Конвенцією про права осіб з інвалідністю.
13


 
Пропонується в проєкті акта передбачити інтеграцію в систему 112 програмного забезпечення та інформаційно-комунікаційних рішень, які забезпечать доступність системи для осіб з порушеннями слуху. 
Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150) 
Не враховано.
Розділом «Шляхи і способи розв’язання проблеми» проєкту акта зазначено, що створення організаційно-інституційної структури функціонування системи 112 передбачає насамперед здійснення ряду заходів на загальнодержавному рівні, на якому передбачається забезпечити, в тому числі визначення порядку організації прийому повідомлень про екстрені ситуації, що надходять до системи 112 від осіб з обмеженими можливостями, у тому числі осіб з вадами слуху. Таким чином, в проєкті акта передбачається забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху, що мають труднощі у вербальному спілкуванні. На сьогодні МВС розглядаються різні варіанти конструкторських рішень щодо забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху. Для оптимального вибору такого конструкторського рішення необхідно, насамперед, здійснити дослідження функціональних можливостей типового програмно-апаратного комплексу автоматизованого робочого місця оперативно-диспетчерської служби системи 112 щодо обслуговування повідомлень про настання екстреної ситуації та звернень у зв’язку з необхідністю отримання екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху з подальшим аналізом таких апробованих рішень й технічних можливостей. Таким чином, створення інформаційно-комунікаційної інфраструктури системи 112 полягає в упровадженні взаємозв'язаної сукупності програмних продуктів і технічних засобів, які в тому числі, забезпечать доступність системи 112 для осіб з вадами слуху.
14 
Пропонується в проєкті акта передбачити при створенні організаційно-інституційної структури функціонування системи 112 визначення суб’єктів системи 112 з врахуванням забезпечення доступності для осіб з порушенням слуху та порядку забезпечення доступності для осіб з порушеннями слуху.


 
Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150)
 
Не враховано.
Розділом «Шляхи і способи розв’язання проблеми» проєкту акта зазначено, що створення організаційно-інституційної структури функціонування системи 112 передбачає насамперед здійснення ряду заходів на загальнодержавному рівні, на якому передбачається забезпечити, в тому числі визначення порядку організації прийому повідомлень про екстрені ситуації, що надходять до системи 112 від осіб з обмеженими можливостями, у тому числі осіб з вадами слуху. Таким чином, в проєкті акта передбачається забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху, що мають труднощі у вербальному спілкуванні.
15

 
Пропонується в проєкті акта при використанні термінології застосовувати найбільш відповідний термін «особи з порушенням слуху» замість терміну «особи з вадами слуху». 
Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150)


 
Не враховано.
В жодному із законодавчих актів України не передбачено визначення терміну «особи з порушенням слуху». У зв’язку з цим, терміни «особи з порушенням слуху» та «особи з вадами слуху» є рівнозначними. Так, наприклад, на сьогодні є чинним розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо поліпшення доступу до інформації осіб з вадами слуху шляхом субтитрування і сурдоперекладу» від 25 лютого 2009 р. № 209-р, де вживається термін «особи з вадами слуху».
16 
Пропонується в проєкті акта передбачити при створенні мережі регіональних центрів 112 забезпечення їх взаємодії з компонентами чи учасниками, які забезпечать доступність для осіб з порушеннями слуху.
 
Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150)
 
Не враховано.
Розділом «Шляхи і способи розв’язання проблеми» проєкту акта зазначено, що створення організаційно-інституційної структури функціонування системи 112 передбачає насамперед здійснення ряду заходів на загальнодержавному рівні, на якому передбачається забезпечити, в тому числі визначення порядку організації прийому повідомлень про екстрені ситуації, що надходять до системи 112 від осіб з обмеженими можливостями, у тому числі осіб з вадами слуху. Таким чином, в проєкті акта передбачається забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху, що мають труднощі у вербальному спілкуванні.
17 
Пропонується в проєкті акта передбачити при створенні системи підготовки та перепідготовки кадрів у сфері екстреної допомоги населенню в її навчальній програмі вивчення порядку та особливостей взаємодії в екстрених ситуаціях з особами з порушеннями слуху. 
Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150)
 
Не враховано.
Розділом «Шляхи і способи розв’язання проблеми» проєкту акта зазначено, що створення організаційно-інституційної структури функціонування системи 112 передбачає насамперед здійснення ряду заходів на загальнодержавному рівні, на якому передбачається забезпечити, в тому числі визначення порядку організації прийому повідомлень про екстрені ситуації, що надходять до системи 112 від осіб з обмеженими можливостями, у тому числі осіб з вадами слуху. Таким чином, в проєкті акта передбачається забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху, що мають труднощі у вербальному спілкуванні.
18 
Пропонується абзац тридцятий розділу «Шляхи і способи розв’язання проблеми» викласти в такій редакції: «проведення інформаційної кампанії серед населення України доступу до системи 112 для всього населення без винятку». Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150)
 
Не враховано.
Термін «населення України» представляє собою сукупність усіх індивідів, які проживають у конкретний момент на території України і підпорядковуються її юрисдикції. Таким чином, поняття «населення України» включає в себе всіх людей, у тому числі і людей з інвалідністю. У зв’язку з цим, виділяти в проєкті акта окремі категорії населення є недоцільним.  
19


 
Зазначається, що інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура системи 112 повинна включати в себе як програмно-технічні рішення для забезпечення доступу до системи екстреної допомоги для осіб з порушеннями слуху так і комплекс для відеозв’язку з перекладачем жестової мови працівників екстрених служб, які прибувають на місце події, з особами з порушеннями слуху, якщо вони є учасниками екстреної події. 
Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150) 
Не враховано.
Розділом «Шляхи і способи розв’язання проблеми» проєкту акта зазначено, що створення організаційно-інституційної структури функціонування системи 112 передбачає насамперед здійснення ряду заходів на загальнодержавному рівні, на якому передбачається забезпечити, в тому числі визначення порядку організації прийому повідомлень про екстрені ситуації, що надходять до системи 112 від осіб з обмеженими можливостями, у тому числі осіб з вадами слуху. Таким чином, в проєкті акта передбачається забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху, що мають труднощі у вербальному спілкуванні. На сьогодні МВС розглядаються різні варіанти конструкторських рішень щодо забезпечення можливості здійснення виклику служб екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху. Для оптимального вибору такого конструкторського рішення необхідно, насамперед, здійснити дослідження функціональних можливостей типового програмно-апаратного комплексу автоматизованого робочого місця оперативно-диспетчерської служби системи 112 щодо обслуговування повідомлень про настання екстреної ситуації та звернень у зв’язку з необхідністю отримання екстреної допомоги особами з обмеженими можливостями, у тому числі особами з вадами слуху з подальшим аналізом таких апробованих рішень й технічних можливостей. Таким чином, створення інформаційно-комунікаційної інфраструктури системи 112 полягає в упровадженні взаємозв'язаної сукупності програмних продуктів і технічних засобів, які в тому числі, забезпечать доступність системи 112 для осіб з вадами слуху.
20

 
Пропонується співпраця та надання вичерпних консультацій безпосередньо від осіб з порушеннями слуху з Всеукраїнською громадською організацією осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих».


 
Перший заступник голови Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» Тетяна Кривко (вул. Велика Васильківська, 74, м. Київ, 03150)


 
Не враховано.
Проєкт акта розроблено з метою визначення підходів до створення, впровадження та функціонування системи 112. Таким чином, проєкт акта має лише концептуальний характер, та не визначає конкретні організації, технічні засоби чи програмні продукти, необхідні для функціонування системи 112. Разом з тим, зазначаємо, що пропозицію Всеукраїнської громадської організації осіб з інвалідністю зі слуху «Українське товариство глухих» щодо співпраці та надання  вичерпних консультацій безпосередньо від осіб з порушеннями слуху МВС взято до уваги.

За результатами проведення електронних консультацій з громадськістю було прийняте рішення про відхилення надісланих пропозицій громадськості.

Т. в. о. генерального директора
Директорату цивільного захисту,
запобігання виникненню надзвичайних
ситуацій та ліквідації їх наслідків
Василь СКАКУН
Герої МВС