Контраст
Шрифт

ЗВІТ про результати проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проектунаказу МВС України «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (по

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення

Міністерство внутрішніх справ України.

 

2. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення

Проект наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ України».

 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні

Фізичні та юридичні особи, їх об’єднання не взяли участі в обговоренні проекту акта.

 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за результатами обговорення

Пропозицій та зауважень до проекту актаМіністерству внутрішніх справ України не надходило.

 

5. Інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень

Пропозицій та зауважень до проекту актавід громадськості Міністерству внутрішніх справ не надходило.

 

6. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення

У зв’язку з відсутністю пропозицій та зауважень видати акт в запропонованій Міністерством внутрішніх справ України редакції.

 

 

Начальник Управління

ліцензування МВС                                                                                                                                                                         В. І. Камишанов

Герої МВС