Контраст
Шрифт

Звіт про результати консультацій з громадськістю щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012

30 серпня 2021 року

Міністерством внутрішніх справ України, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, проведені електронні консультації з громадськістю щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами КМУ від 30 січня 2012 року № 137 і від 31 травня 2012 року № 512», який був оприлюднений 14 липня 2021 року у підрубриці «Проекти нормативних актів» рубрики «Нормативна база МВС» офіційного вебсайту Міністерства внутрішніх справ України: тут.

Інформація про пропозиції, що надійшли під час електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту постанови, та про результати їх врахування наведена у таблиці.

№ з/п

Інформація про пропозицію

Автор пропозиції

Інформація про врахування пропозиції

1.

Право суб’єкта господарювання на здійснення діяльності щодо обов’язкового технічного контролю (надалі - ОТК) транспортних засобів починається з моменту унесення його до Реєстру суб’єктів ОТК. Відсутність в проекті конкретного терміну на внесення даних про суб’єкта господарювання ОТК до Реєстру створює невизначеність та умови для корупційних ризиків: виходячи з норм ПКМУ 137  (пункт 2) суб’єкт не може почати працювати доки не буде внесений до Реєстру - «виконавець – юридична особа або фізична особа – підприємець, інформацію про яку згідно із цим Порядком унесено до реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів …», а в пункті 7 не вказано строк, в який належить внести суб’єкта до реєстру. Тому запропоновано редакцію, що - ГСЦ МВС після перевірки інформації відповідно до пункту 6 цього Порядку протягом трьох робочих днів вносить дані про виконавця …до зазначеного реєстру.

Громадська рада при МВС України

Не враховано.
Змінами до Пункту 6 Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137 визначено, що перевірка документів виконавця проводиться впродовж 10 днів з дня надходження повідомлення до Головного сервісного центру МВС. За результатами перевірки документів інформація про виконавця вноситься до Реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Ураховуючи викладене вважаємо недоцільним продовжувати строк внесення інформації до Реєстру суб’єктів проведення ОТК на три дні.

2.

Невизначеність в проєктів термінах та назвах основних понять, якими апелює Постанова, може привести до непередбачуваних колізій. Так назва та визначення Реєстру в проекті повинні співпадати з назвою цього ж ресурсу в інших діючих НПА, або змін одночасно потребують також Наказ МВС №736 від 28.08.2019р. «Порядок ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю», та ПКМУ від 14.11. 2018 р. № 1024 «Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ». Зокрема, згідно Наказу МВС № 736 «2. Реєстр СОТК є складовою частиною Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі - ЄДР ТЗ). 3. Реєстр СОТК - функціональна підсистема ЄДР ТЗ». А згідно з пунктом 12.  ПКМУ від 14.11. 2018 р. № 1024 «Функціональними підсистемами єдиної інформаційної системи МВС є Єдиний державний реєстр транспортних засобів». Технологічно, «Загальнодержавна база даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів» є складовою частиною ЄДР ТЗ, використовує ресурси Єдиного державного реєстру транспортних засобів, тобто є функціональною підсистемою. Тому запропоновано редакцію коректного визначення: «Реєстр суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю є  функціональною підсистемою Єдиного державного реєстру МВС, який є функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи МВС» та «Загальнодержавна база даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів (далі – загальнодержавна база даних) є  функціональною підсистемою Єдиного державного реєстру МВС, який є функціональною підсистемою єдиної інформаційної системи МВС».

Громадська рада при МВС України

Враховано.

 

3.

Запропоновано логічне удосконалення процесу - скасування  випробувань транспортного засобу на гальмівному стенді та фотофіксації цього випробування у випадку виявлення суб’єктом проведення ОТК невідповідності технічного стану гальмової системи транспортного засобу під час огляду, до початку випробування на гальмовому стенді. Не має сенсу витрачати час та ресурс обладнання на випробування, яке завідомо дасть негативний результат випробувань, та який вже передбачає в будь-якому разі видачу акту невідповідності (під час попереднього огляду чи на ямі виявлені несправності гальмової системи).

 

Громадська рада при МВС України

Враховано редакційно.
Пункт 16 Порядку проведення ОТК запропоновано
доповнити абзацом четвертим такого змісту «Фотофіксація процесу проведення ОТК не здійснюється у разі встановлення невідповідності даних у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу даним ідентифікації транспортного засобу та/або невідповідності технічного стану транспортного засобу до проведення перевірки гальмівної системи методом стендових випробувань та/або перевірки увімкнених фар ближнього світла та протитуманних фар (за наявності).

4.

Виправлено наявне протиріччя обов’язків в проєкті - запропоновано скасування фотофіксації процесу проведення ОТК в разі невідповідності даних у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу даним ідентифікації транспортного засобу. Обов’язок робити фотофіксацію процесу випробувань по транспортному засобу, що не пройшов перевірку ідентифікації   протирічить абзацу 2 пункту 12 цієї постанови (ПКМУ 137) «… У разі невідповідності ідентифікаційних номерів та (або) номерних знаків даним реєстраційних документів транспортного засобу обов’язковий технічний контроль не проводиться.», тому і обов’язок фотофіксації, логічно, повинен бути відсутнім.

 

Громадська рада МВС

Враховано редакційно.
Пункт 16 Порядку проведення ОТК запропоновано доповнити абзацом четвертим такого змісту «Фотофіксація процесу проведення ОТК не здійснюється у разі встановлення невідповідності даних у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу даним ідентифікації транспортного засобу та/або невідповідності технічного стану транспортного засобу до проведення перевірки гальмівної системи методом стендових випробувань та/або перевірки увімкнених фар ближнього світла та протитуманних фар (за наявності).

5.

Пропонується термін «вносить» інформацію  замінити на «передає», так як «вносить» некоректно з точки зору інформаційної технології ЄДР ТЗ, зокрема, «вносити» інформацію можуть тільки внутрішні користувачі ЄДР ТЗ, якими є співробітники ГСЦ МВС, а всі інші зовнішні користувачі можуть інформацію лише «передавати» чи «отримувати», за умови дотримання вимог щодо захисту інформації.

Громадська рада при МВС України

Враховано.

6.

Удосконалено визнання обов’язку суб’єкта - пропонується визначити чітко строк (термін) виконання обов’язку суб’єкта ОТК щодо передачі результатів ОТК до загальнодержавної бази даних, тому що такий строк зовсім відсутній в проєкті. Відсутність граничного терміну (строку) передачі інформації створює  невизначеність зобов’язання суб’єкта щодо такої передачі, що нівелює обов’язок взагалі та створює корупційні ризики. Тобто, суб’єкти взагалі можуть передати інформацію навіть через рік, і це буде правомірна дія, або не передавати взагалі. Використання в НПА вимоги виконання обов’язку у визначений термін створює об’єктивні причини для сумлінного виконання своїх обов’язків, зрозумілі та рівні умови для всіх суб’єктів технічного контролю. Запропоновано строк – «кожної робочої зміни, але не пізніше наступної робочої зміни». Така редакція також знімає зайве напруження у всіх учасників ОТК з  урахуванням досвіду форс-мажорних (тобто таких, на яких не впливають учасники ОТК) обставин, зокрема як перебоїв у зв’язку чи в роботі баз даних, перебоїв у роботі АЦСК України що перевіряють КЕП в режимі реального часу, тощо.

Громадська рада при МВС України

Враховано редакційно.
18. Перевірка конструкцій і технічного стану транспортних засобів проводиться згідно з Вимогами до перевірки.
Результати проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу виконавець вносить із застосуванням програмно-технічних засобів до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю, які формуються у вигляді електронного документа, засвідченого кваліфікованим електронним підписом в день проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу.

7.

Виправлено термінологію у сфері інформаційної технології - запропоновано додати до визначення електронного документа важливу його якість - «відповідний формат» з метою уникнення помилкового трактування терміну електронного документу, так як для передачі інформації до ЄДР ТЗ дійсно використовується відповідний формат.  Інакше до передачі в ЄДР ТЗ можуть бути запропоновані документи у формати навіть EXСEL чи WORD, що не дозволить якісно формувати базу результатів техконтролю. Крім того, вимога дотримуватись відповідного формату присутня в головному документі  ЕІС МВС -  згідно з абзацем 5 пункту 2  ПКМУ від 14.11. 2018 р. № 1024 «Положення про єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ» визначений формат необхідний, а саме: 
«…інтеграція інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС - комплекс методів та процедур, спрямованих на логічне функціональне об’єднання інформаційних ресурсів єдиної інформаційної системи МВС у визначених форматах, за узгодженими показниками, для їх автоматизованої обробки, використання та надання користувачам в уніфікованому вигляді;».

Громадська рада при МВС України

Враховано.

8.

Удосконалення логістики  - у зв’язку з тим що майже всі відносини у сфері ОТК між державою та суб’єктом ОТК переведені на місцевий рівень, що  позитивно впливає на бізнес, запропоновано останню важливу функцію також передати на місця до Територіальних сервісних центрів – щодо забезпечення суб’єктів ОТК бланками протоколів ОТК. Логічно перевести відносини  суб’єктів за всіма питаннями на рівень ТСЦ, полегшити навантаження для суб’єктів щодо отримання бланків, особливо в часи дефіциту, коли бланки можливо отримати лише в регіонах, а їх мала кількість таки чином значно здорожчує транспортні витрати та  робочого часу на їх отримання.

Громадська рада при МВС України

Не враховано.
Основні функції територіальних сервісних центрів МВС визначені Положенням про територіальний сервісний центр МВС, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 29 грудня 2015 року № 1646, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 січня 2016 року за № 156/28286.
Водночас Порядки до яких вносяться зміни не регулюють сферу діяльності територіальних сервісних центрів МВС.

9.

Запропоновано не витрачати зайві бюджетні кошти - залишити в минулій редакції пункти 7 та 8 стосовно того що Користувачі загальнодержавної бази даних отримують необхідну інформацію, а інші особи отримують інформацію про результати обов’язкового технічного контролю, крім інформації, яка відповідно до закону є інформацією з обмеженим доступом через офіційний веб-сайт держателя загальнодержавної бази даних. Проєктом запропоновано передати цю функцію на місця в Територіальні сервісні центри. На сьогодні веб-сайт держателя загальнодержавної бази даних (ГСЦ МВС) абсолютно задовольняє потребам всіх зацікавлених сторін, а так як відсутні місцеві сайти ТСЦ, то створення, підтримка та адміністрування  вебсайтів територіальних органів з надання сервісних послуг МВС потребує значних додаткових коштів, доцільність витрачання яких безпідставна.

Громадська рада при МВС України

Не враховано.
Прийняття зазначених змін не передбачає видатків з державного бюджету України, крім того проєктом змін передбачається, що оновлення інформації на офіційному веб сайті покладається на Головний сервісний центр МВС як міжрегіональний територіальний орган з надання сервісних послуг МВС.

10.

Надання суб’єктам ОТК права самостійно, без участі Мінінфраструктури, передавати документи про акредитацію до ГСЦ МВС для включення їх в Реєстр суб’єктів ОТК, недопущення випадків безпідставного невключення Головним сервісним центром МВС суб’єкта ОТК до Реєстру суб’єктів ОТК.

Урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції»

Враховано.
Проєктом передбачено уповноваження Головного сервісного центру МВС на здійснення перевірки документів поданих суб’єктами господарювання для включення їх до Реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів.

11.

Оприлюднення в режимі реального часу суспільно значимої інформації в сфері ОТК.

Урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції»

Враховано.
Відповідно до змін, що вносяться до пункту 8 Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року № 512 «Оновлення інформації на офіційному вебсайті територіального органу з надання сервісних послуг МВС здійснюється в міру надходження інформації». Особливості розміщення інформації у сфері ОТК визначені Порядком ведення реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28 серпня 2019 року № 736, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2019 року за
№ 1036/34007.

12.

Переведення протоколів та актів ОТК в електронний вигляд.

Урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції»

Враховано.
Проєктом змін передбачено запровадження протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу у формі електронного документу.

13.

Впровадження автоматичного блокування програмними засобами загальнодержавної бази даних про результати ОТК реєстрації в ній документів про результати ОТК до завершення мінімального часу здійснення ОТК транспортного засобу однією «бригадою» на одному комплексі обладнання.

Урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції»

Не враховано.
Встановлення мінімального часу на проведення перевірки технічного стану транспортного засобу обмежує права суб’єктів проведення ОТК та відповідає принципам дерегуляції господарської діяльності.

14.

Впровадження обов’язкової відеофіксації процесу ОТК транспортних засобів, надання суб’єктам ОТК доступу до перегляду відеозаписів ОТК щодо себе та інших суб’єктів ОТК, із подальшим оскарженням виявлених порушень та належним реагуванням на них

Урядово-громадська ініціатива «Разом проти корупції»

Частково враховано.
Проєктом змін передбачено впровадження відеофіксації процесу проведення ОТК.

15.

Вилучити можливість прийняття рішення про виключення виконавця з реєстру суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, що приймається Головним сервісним центром МВС на підставі видачі протягом строку дії атестата про акредитацію чи свідоцтва про атестацію 10 і більше протоколів, складених з порушенням Порядку або  Вимог до перевірки. Вказана норма, на думку ГО «УТС», фактично є санкцією, накладеною навіть не Міністерством, а міжрегіональним територіальним органом з надання сервісних послуг, на суб’єкта ОТК. А отже, забороняє проведення ним господарської діяльності із проведення обов’язкового технічного контролю, що не узгоджується із положеннями Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. Також вважаємо, що прийняття рішення про зупинення господарської діяльності суб’єкта ОТК не відноситься до компетенції Головного сервісного центру МВС.

Громадська організація «Український транспортний союз»

Не враховано.
Відповідно до статті 52-1 Закону України «Про дорожній рух» до повноважень Міністерства внутрішніх справ України у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху належить здійснення державного контролю у сфері проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Основною формою контролю за діяльністю суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю є проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю. Зазначена форма контролю не передбачає втручання в господарську діяльність суб’єкта проведення ОТК та зупинення господарської діяльності суб’єктів господарювання.

16.

Замінити паперовий протокол із самоклейною міткою радіочастотної ідентифікації на електронний протокол.

Громадська організація «Український транспортний союз»

Враховано.
Проєктом змін передбачено запровадження протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу у формі електронного документу.

Начальник
Головного сервісного центру
МВС України

 

 Олександр КНЯЗЮК

Герої МВС