Контраст
Шрифт

Звіт про результати консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу МВС України «Про затвердження Змін до Порядку проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю ..

13 травня 2021 року
Міністерством внутрішніх справ України, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, проведені електронні консультації з громадськістю щодо проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Порядку проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю, що передається суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних» (далі – проєкт наказу), який був оприлюднений 24 березня 2021 року у підрубриці «Проекти нормативних актів» рубрики «Нормативна база МВС» офіційного вебсайту Міністерства внутрішніх справ України: тут.

Інформація про пропозиції, що надійшли під час електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу, та про результати їх врахування наведена у таблиці.

№ з/п

Інформація про пропозицію

Автор пропозиції

Інформація про врахування пропозиції

1.

Проєктом змін передбачається внесення змін до абзацу 16 підпункту 1 пункту 7 Порядку проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю, що передається суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю до загальнодержавної бази даних (далі – Порядок проведення моніторингу), шляхом заміни слів «, ніж показник одометра, зафіксований» на слова «або дорівнює показнику одометра, зафіксованому». Отже, якщо під час проведення ОТК транспортного засобу буде виявлено незначну невідповідність зі складанням акта невідповідності, то після усунення незначної невідповідності та повторного проходження ОТК  – цей протокол ОТК може бути визнаний «недійсним» через те, що показник одометра дорівнює показнику, зафіксованому під час  попереднього проходження ОТК. Пропозиція такі зміни не вносити.

Голова громадської спілки «Суб’єкти тестування транспорту на придатність до експлуатації» Черненко І. В.

Відхилено.
Проєкт наказу передбачає затвердження змін до Порядку проведення моніторингу, зокрема, уточнення підстав для визнання протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого на транспортний засіб з непрацюючим одометром, недійсним. Згідно з Додатком 5 до Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу (далі – Порядок ОТК) (код 915.020), якщо одометр не функціонує, це є істотна невідповідність. Відповідно до пункту 20 Порядку ОТК виконавець попереджає замовника про виявлену невідповідність та видає акт невідповідності під розписку. Незначну невідповідність (наявність недоліка, при якому допускається можливість руху транспортного засобу) замовник може самостійно усунути на місці перевірки технічного стану транспортного засобу. Після усунення зазначеної невідповідності замовник знову може подати транспортний засіб виконавцю для проведення ОТК. Під час зазначених переміщень транспортного засобу показник одометра (якщо він справний) зміниться.

2.

Пропонується у пункті 2 Порядку проведення моніторингу слова «під час проведення уповноваженою особою центру МВС моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю, що» замінити словами «під час проведення уповноваженою особою центру МВС моніторингу результатів обов’язкового технічного контролю (протокол перевірки технічного стану транспортного засобу або акт невідповідності технічного стану транспортного засобу, а також матеріали фотофіксації (фотографії) та відеофіксації (відеозапис, стопкадри, скріншоти) процесу проведення обов'язкового технічного контролю транспортного засобу), що», а також внести зміни, які стосуються реєстру результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, в пунктах 5, 6, 7 та доповнити новим пунктом 51.

Менеджер проєктів Урядово- громадської ініціативи «Разом проти корупції» Серебряков М. М.

Відхилено.
Відповідно до акта вищої юридичної сили, а саме Порядку формування загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, доступу до неї та встановлення розміру плати за надання таких послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2012 року № 512 (далі – Порядок формування загальнодержавної бази даних), реєстр результатів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів – комп’ютерна база, в якій міститься інформація про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, а також про пошкоджені або зіпсовані бланки протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу. Згідно з пунктом 3 Порядку формування загальнодержавної бази даних Головний сервісний центр МВС забезпечує проведення моніторингу саме інформації про результати обов’язкового технічного контролю.

Обсяги інформації, яка передається суб’єктами здійснення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів до загальнодержавної бази даних визначається актами вищої юридичної сили, а саме Порядком формування загальнодержавної бази даних та Порядком ОТК.

 

3.

Анулюванню повинні підлягати не тільки протоколи ОТК (позитивний результат), а й акти про невідповідність, оскільки суб’єкт ОТК може невірно класифікувати небезпечну невідповідність як, наприклад, незначну чи значну, а різниця між цими статусами – гігантська.

Менеджер проєктів Урядово- громадської ініціативи «Разом проти корупції» Серебряков М. М.

Відхилено.
Визнання недійсними актів невідповідності Порядком формування загальнодержавної бази даних не передбачено.

 

4.

Формулювання «колір світлової дії зовнішніх світлових приладів не відповідає вимогам, установленим законодавством» є розмитим, дозволяє довільне тлумачення та призведе до додаткових зловживань в ОТК. Крім того, у цій позиції не конкретизовано, про які саме зовнішні світлові прилади йде мова (протитуманні, ближнього, дальнього світла і т. д.).

 

Менеджер проєктів Урядово- громадської ініціативи «Разом проти корупції» Серебряков М. М.

Відхилено.
Відповідно до Вимог до перевірки конструкції та технічного стану колісного транспортного засобу, методів такої перевірки, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 26 листопада 2012 року № 710, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 грудня 2012 року за № 2169/22481, зовнішні світлові прилади та сигналізатори їх вмикання мають відповідати вимогам виробника КТЗ, Європейської угоди, що доповнює Конвенцію про дорожній рух, відкриту для підписання у Відні 08 листопада 1968 року, відповідних Правил ЄЕК ООН № 48, доданих до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, Правилам дорожнього руху, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, документів з питань переобладнання відповідно до Порядку переобладнання транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2010 року № 607, а технічний стан зовнішніх світлових приладів ТЗ категорій M, N, O також має відповідати вимогам пункту 6.1 ДСТУ 3649:2010.

5.

Працівники РСЦ МВС можуть зловживати визначенням «нашарування бруду», розцінюючи як нашарування бруду навіть найтонший, але візуально помітний шар пилу чи землі, навіть якщо це не є проблемою для проведення ОТК. Тому необхідно уточнити, що у разі, коли нашарування бруду не перешкоджає проведенню перевірки гальмової системи, це не повинно вважатися порушенням.

Менеджер проєктів Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції»

Серебряков М. М.

Відхилено.
Методами контролювання гальмівних систем, а саме пунктом 7.4.2.1.7.5 ДСТУ 3649:2010 чітко визначено, що шини колісного транспортного засобу мають бути чисті та сухі, без сторонніх предметів у протекторі.

 

6.

Видалення підпункту 14 не вбачається доцільним. Пропонуємо повернути.

Менеджер проєктів Урядово- громадської ініціативи «Разом проти корупції»

Серебряков М. М.

Відхилено.
Підпункт 14 пункту 7 Порядку проведення моніторингу не виключається, а пропонується викласти окремим пунктом.

7.

Неправильно визначено «координати» норми у пункті 9.

 

Менеджер проєктів Урядово- громадської ініціативи «Разом проти корупції»

Серебряков М. М.

Відхилено.
Згідно з чинною редакцією Порядку формування загальнодержавної бази даних «координати» норми визначено вірно. Абзац п’ятий пункту 3 Порядку формування загальнодержавної бази даних: «отримання від органів державного нагляду (контролю), Національної поліції інформації про перебування транспортного засобу в непридатному для експлуатації стані (пошкоджений унаслідок дорожньо-транспортної пригоди або розукомплектований, у зв’язку з чим непридатний до експлуатації) або встановлення за результатами перевірки, проведеної з використанням спеціальних пристроїв (приладів), невідповідності технічного стану транспортного засобу та його обладнання вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації». 

8.

Заміна «висновку про результати проведення моніторингу результатів ОТК та визнання протоколу ОТК недійсним» на «висновок про визнання протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу недійсним», сукупно з вилученням моніторингу як джерела отримання інформації про наявність підстав для анулювання протоколу ОТК є незаконним кроком. Цю зміну можна буде використовувати як приховану легалізацію придорожньої перевірки ТЗ на предмет їх придатності до експлуатації. Такий підхід не узгоджується із діючими транспортними та дорожніми законами, оскільки базовий закон про реформу ОТК наразі не прийнято і сфера придорожньої перевірки залишається не врегульованою на законодавчому рівні. Тому – до прийняття відповідних законодавчих змін – необхідно залишити Додаток № 1 до Порядку моніторингу в чинній редакції.

Менеджер проєктів Урядово- громадської ініціативи «Разом проти корупції»

Серебряков М. М.

Відхилено.
Однією з підстав визнання протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу недійсним є підстава, передбачена абзацом п’ятим пункту 3 Порядку формування загальнодержавної бази даних, а саме отримання від органів державного нагляду (контролю), Національної поліції інформації про перебування транспортного засобу в непридатному для експлуатації стані (пошкоджений унаслідок дорожньо-транспортної пригоди або розукомплектований, у зв’язку з чим непридатний до експлуатації) або встановлення за результатами перевірки, проведеної з використанням спеціальних пристроїв (приладів), невідповідності технічного стану транспортного засобу та його обладнання вимогам стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху та охорони навколишнього природного середовища, а також правил технічної експлуатації, інструкцій підприємств-виробників та іншої нормативно-технічної документації, яку не можливо встановити під час проведення моніторингу. Ураховуючи викладене метою прийняття зазначених змін є приведення нормативно-правового акта Міністерства внутрішніх справ України у відповідність до актів законодавства, що мають вищу юридичну силу, усунення наявних логічних та технічних неузгодженостей його положень, а також удосконалення механізму проведення моніторингу інформації про результати обов’язкового технічного контролю.

За результатами проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу було прийняте рішення про відхилення зауважень та пропозицій, надісланих представниками громадськості.

Т. в. о. начальника
Головного сервісного центру МВС України

 
Юрій СМОЛЬЯНІНОВ

Герої МВС