Контраст
Шрифт

Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту розпорядження КМУ «Про затвердження комплексного плану заходів щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особли

17 червня 2021 року
Міністерством внутрішніх справ України, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, проведені електронні консультації з громадськістю щодо проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження комплексного плану заходів щодо захисту прав та інтересів осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей» (далі – проєкт розпорядження), який був оприлюднений 04 січня 2021 року у підрубриці «Проекти нормативних актів» рубрики «Нормативна база МВС» офіційного вебсайту Міністерства внутрішніх справ України: тут.

Інформація про пропозиції, що надійшли під час електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту розпорядження, та про результати їх врахування наведена у таблиці.

№ з/п

Інформація про пропозицію

Автор пропозиції

Інформація про врахування пропозиції

1

Доповнити комплексний план заходів наступним пунктом:

забезпечувати узагальнення практики застосування законодавства з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, жертв насильницьких зникнень, членів їх сімей, у разі виявлення проблемних питань, що стосуються безпосередньо прав та законних інтересів цих осіб, розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносити їх на розгляд Кабінету Міністрів України, а також у разі потреби розробляти проекти законів та інших нормативно-правових актів для вирішення цих питань.

Визначити відповідальними за виконання цих заходів Комісію з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин та інших суб’єктів, визначених Законом України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти».

Громадська організація «Мирний Берег»

Ураховано.

 

За результатами проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту розпорядження було прийняте рішення врахувати зауваження та пропозиції представників громадськості, доопрацювати проєкт розпорядження та оприлюднити його доопрацьовану редакцію на офіційному вебсайті МВС.

Директор Департаменту
юридичного забезпечення
МВС УкраїниДенис ГОРБАСЬ

Герої МВС