Контраст
Шрифт

Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту постанови КМУ «Про реалізацію експериментального проєкту щодо здійснення дистанційної підготовки, перепідготовки та підвищення

Міністерством внутрішніх справ України, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, проведені електронні консультації з громадськістю щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проєкту щодо здійснення дистанційної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів акредитованими закладами через освітній портал Міністерства внутрішніх справ з використанням технологій дистанційного навчання» (далі – проєкт постанови), який був  оприлюднений 02 липня 2020 року у підрубриці «Проекти нормативних актів» рубрики «Нормативна база МВС» офіційного вебсайту Міністерства внутрішніх справ України.

Інформація про пропозиції, що надійшли під час електронних консультацій з громадськістю, та про результати їх врахування наведена у таблиці.

№ з/п Інформація про пропозицію Автор пропозиції Інформація про врахування пропозиції
1. У тексті проєкту слова «освітній портал Міністерства внутрішніх справ з використанням технологій дистанційного навчання» замінити словами «освітні портали, які за функціональними можливостями відповідають вимогам законодавства до дистанційного навчання, а за змістом – затвердженим програмам підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів».

Заступник голови Координаційної ради Загальнонаціонального форуму з питань безпеки дорожнього руху В. Караваєв.

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦВИДАВ» Руденко О. Ю.

(вул. Звіринецька, буд. 63, м. Київ, 01014)

Не враховано
Застосування функціональної підсистеми єдиної інформаційної системи МВС (освітній портал МВС) як багатофункціональної інтегрованої автоматизованої системи, що безпосередньо забезпечує реалізацію відповідних функцій учасників цієї системи, інформаційну підтримку та супроводження їх діяльності і становить сукупність взаємопов’язаних функціональних підсистем, програмно-інформаційних комплексів, програмно-технічних та технічних засобів телекомунікації, які забезпечують логічне поєднання визначених інформаційних ресурсів, обробку та захист інформації, внутрішню та зовнішню інформаційну взаємодію під час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, є одним із важливих кроків для поліпшення належного телекомунікаційного зв’язку, а також моніторингу онлайн-присутності осіб під час дистанційної форми здобуття теоретичних знань.
Таким чином, впровадження дистанційної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних закладів акредитованими закладами  через освітній портал Міністерства внутрішніх справ з використанням технологій дистанційного навчання зумовлене необхідністю здійснення відповідного моніторингу дотримання цими закладами (атестованими їх спеціалістами) порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів відповідно до погоджених у встановленому порядку робочих програм і планів.
2. Визначення терміну «Дистанційне навчання (підготовка)» привести у відповідність до діючого законодавства.

Заступник голови Координаційної ради Загальнонаціонального форуму з питань безпеки дорожнього руху В. Караваєв.

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРСПЕЦВИДАВ»

Руденко О. Ю.

(вул. Звіринецька, буд. 63, м. Київ, 01014)

Не враховано
Наведене у Законі України «Про освіту» визначення дистанційної форми здобуття освіти не суперечить положенням проєкту постанови.

За результатами проведення електронних консультацій з громадськістю було прийняте рішення про відхилення надісланих пропозицій.

Начальник Головного сервісного центру
МВС України

Олександр КНЯЗЮК
Герої МВС