Контраст
Шрифт

Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу МВС України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань організації спеціального навчання...»

04 жовтня 2021 року

Міністерством внутрішніх справ України, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, проведені електронні консультації з громадськістю щодо проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з питань організації спеціального навчання працівників дорожнього перевезення небезпечних вантажів» (далі – проєкт наказу), який був оприлюднений 17 серпня 2021 року у підрубриці «Проєкти нормативних актів» рубрики «Нормативна база МВС» офіційного вебсайту Міністерства внутрішніх справ України: тут.

Інформація про пропозиції, що надійшли під час електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу, та про результати їх врахування наведена у таблиці.

№ з/п

Інформація про пропозицію

Автор пропозиції

Інформація про врахування пропозиції

1

У визначенні поняття «Уповноважений з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів автомобільними дорогами», наведеному у пункті 2 розділу І проєкту Вимог необхідно додати слово «відправлення», перед словом «упакування».

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

2

Вимога щодо обов’язкової наявності у Центрі спеціального навчання не менше двох викладачів, передбачена підпунктом 1 пункту 2 розділу VI проекту Вимог не є доцільною.

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.
З проєкту Вимог виключені положення щодо обов’язкової наявності у центрі спеціального навчання не менше двох викладачів.

3

Проєкт Вимог передбачає підсумковий контроль знань, що має проводитись Центром спеціального навчання. Однак, такий контроль не передбачений законодавством України у сфері перевезення небезпечних вантажів, положеннями ДОПНВ та не відповідає практиці проведення підготовки водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів, у країнах Європейського Союзу. 

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.
З проєкту Вимог виключені положення щодо підсумкового контролю в центах спеціального навчання.

4

Пунктом 12 розділу І проєкту Порядку передбачено внесення у ЄДР МВС відомостей про осіб, які склали іспити та результати іспитів. Однак проєктом Порядку не передбачається внесення до ЄДР МВС відомостей про осіб, які не склали іспит.

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.
Пунктом 12 розділу І проєкту Порядку визначено, що до ЄДР МВС вносяться відомості про осіб, які складали іспити, та результати іспитів.

5

Тривалість іспитів з курсу перепідготовки та спеціалізованих курсів згідно з вимогами ДОПНВ має становити 30 хвилин.

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

6

Пунктом 1.8.3.16.2 додатка А до ДОПНВ передбачена окрема процедура прийняття іспитів в разі продовження терміну дії Свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезень небезпечних вантажів. Однак у проєкті Порядку ці положення ДОПНВ не враховані.

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано частково.
Вимоги пунктів 11.8.3.16.1. – 8.3.16.2 додатка А до ДОПНВ врегульовані у пункті 5 розділу IV проєкту Порядку, а саме:
«5. У разі, якщо протягом року до закінчення строку дії свідоцтва про підготовку уповноваженого уповноважений успішно склав іспит у порядку, установленому розділом ІІІ цього Порядку, йому видається нове свідоцтво про підготовку уповноваженого, строк дії якого продовжується на 5 років та обчислюється з дати закінчення строку дії попередньо виданого свідоцтва про підготовку уповноваженого. При цьому практичне завдання, передбачене пунктом 4 розділу ІІІ цього Порядку, не виконується.»
При цьому відповідно до пункту 18 розділу І проєкту Порядку «зміст переліку тестів постійно переглядається, оновлюється та доповнюється відповідно до змін у законодавстві з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів», таким чином, екзаменаційні білети, що формуються із загального переліку тестів, мають відповідати останнім змінам у законодавстві.

7

У пункті 6 розділу І проекту Порядку замінити слово «змінних» на слово «знімні», визначити що місткість береться з реєстраційних даних транспортного засобу.

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Не враховано.
Пункт 6 розділу І проєкту Порядку не містить таких положень.

8

У пункті 1 розділу III Вимог додати вимогу щодо наявності «Порядку проведення спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечні вантажів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року   № 1285.»

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

9

У пункті 6 розділу VI Вимог слово «складає» замінити на слово «складається».

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

10

У пункті 3 розділу VII абзац 2 Вимог замінити слова «за наявності» на  слова «у разі обміну або перепідготовки» або «за наявності попереднього».

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

11

У пункті 9 розділ VII Вимог цифру 8 замінити на 10.

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

12

У пунктах 4 та 5 розділу І Порядку не передбачена подача ідентифікаційної коду, що не дає змогу в повному обсязі ідентифікувати особу. Також передбачити ідентифікаційний код у заяві.

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

 

13

У пункті 5 підпункті 2 розділу І Порядку після слова «навчання» додати слова «(у разі підготовки)»

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

14

У пункті 5 підпункті 3 розділі І Порядку слова «за наявності» замінити на «у разі продовження або обміну» або «за наявності попереднього».

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

15

У пункті 6 розділу І Порядку слова «а також осіб, позбавлених права і керування транспортними засобами аби тимчасово обмежених у цьому праві» виключити та додати речення:
«Додатково перевіряються інформація про осіб, зазначених у пункті 4 цього розділу про позбавлення права на керування транспортними засобами або тимчасове обмеження у цьому праві.»

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано редакційно.
Пункт 6 розділу І Порядку запропоновано в такій редакції:
«Уповноважений працівник РСЦ ГСЦ МВС перевіряє подані особою документи, зазначені в пунктах 4 або 5 цього розділу, за Єдиним державним реєстром МВС (далі – ЄДР МВС), Єдиним державним демографічним реєстром, базами даних та державними реєстрами щодо осіб, які перебувають у розшуку. Додатково перевіряється інформація щодо позбавлення права на керування транспортними засобами або тимчасового обмеження у цьому праві у осіб, зазначених у пункті 4 цього розділу.
Факт видачі свідоцтва про закінчення спеціального навчання перевіряється за ЄДР МВС.
У разі виявлення особи, що перебуває в розшуку, уповноважений працівник РСЦ ГСЦ МВС негайно інформує Національну поліцію України.»

16

У пункті 13 розділу 1 Порядку зазначено створення комісії. Що недоцільним. Для приймання іспитів достатньо одного екзаменатора, що буде приймати цей іспит.

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано редакційно.
Пункт 13 розділу І проєкту Порядку запропоновано в такій редакції:
«Іспит приймається уповноваженими працівниками РСЦ ГСЦ МВС, на яких згідно з посадовими обов’язками покладено функції прийняття іспитів з перевірки знань правил перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом (далі – екзаменатор).» Таким чином, в тексті проєкту Порядку слово «Комісія» замінити на «екзаменатор».

17

У пункті 18 розділ І Порядку. Відповідно до пункту 4 постанови КМУ № 1285 тести затверджуються МВС.

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано редакційно.
Пункт 13 розділу І проєкту Порядку запропоновано в такій редакції:
«Екзаменаційні білети формуються із загального переліку тестів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених МВС (далі – Перелік тестів).

18

У пункті 4 розділу ІІІ Порядку після слів «до неї» додати «та Правилами дорожнього перевезення небезпечних вантажів». Після слова «виконання» додати «теоретичного та».

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

19

У пункті 4 розділу III Порядку додати абзац:
«Практичне завдання складається з 10 тестових питань. До кожного тестового питання пропонуються декілька варіантів відповідей, одна з яких є правильною.»

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

20

У пункті 4 розділу III Порядку останній абзац замінити на абзац:
«Теоретичне та практичне завдання залежно від їх складності можуть оцінюватися різною кількістю балів. Кількість балів за кожним теоретичним та практичним завданням вказується на екзаменаційному білеті.»

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

21

У пункті 8 розділу III Порядку встановлено поріг 60%, що є недостатнім для визначення компетентності уповноваженого.

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано редакційно.
Підпункт 1 пункту 8 розділу III проєкту Порядку пропонується викласти в такій редакції:
«1) під час складання іспиту набрала менше 80% від загальної кількості балів за екзаменаційним білетом;».

22

Пункт 3 підпункт 2 розділ IV Порядку слова «дублюється літерами латинського алфавіту» виключити. У пункті 3 зробити аналогічно. Таке дублювання не встановлено в інших країнах-учасницях ДОПНВ.

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

23

У пункті 3 розділу IV додати абзац:
«Водіям, які прошили курс перепідготовки та склали іспит по курсу перепідготовки на протязі дванадцяти місяців до закінчення терміну дії свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія, видається нове свідоцтво терміном на п’ять років, термін дії якого починається з дати закінчення терміну дії попереднього свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія.»

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

24

У розділ IV Порядку додати пункт
«Водіям, які пройшли курс перепідготовки та склали іспит по курсу перепідготовки до дванадцяти місячного періоду закінчення терміну дії свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія, видається нове свідоцтво терміном на п’ять років, термін дії якого починається з дати складання іспиту по курсу перепідготовки.»

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

25

У пункті 4 розділу IV Порядку слова «та дублюється літерами латинського алфавіту» виключити.

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

26

У пункті 6 розділу IV Порядку. У додатках А та В до ДОПНВ не у всіх випадках строк дії свідоцтв обчислюється з дня складання іспиту водієм та уповноваженим.

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

27

У пункті 7 розділі IV Порядку після слова «видані» додати «обміняні, втрачені та викрадені»

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

28

У пункті 10 розділу IV Порядку додати абзац:
«У разі обміну попередньо видане свідоцтво про підготовку водія або або свідоцтво про підготовку уповноваженого підлягає поверненню до РСЦ ГСЦ МВС.»

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

29

У розділ V Порядку додати пункт:
«Свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія та свідоцтва про підготовку уповноваженого підшиваються до матеріалів, що стали підставою для їх обміну.»

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

30

У пункті 2 підпункті 5 розділу VI Вимог після слова «розроблені» додати «та розкриті».

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

31

У пункті 7 розділі IV Вимог слова «п’ять робочих днів» замінити на «місяць».

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.

32

Пункт 17 розділу VII вимог замінити на:
«Курс перепідготовки проходять водії, які мають дійсне свідоцтво ДОПНВ про підготовку водія.
Водій може замінити курс перепідготовки та іспит по перепідготовці курсом підготовки та іспитом по курсу підготовки.»

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано частково.
Пункт 17 розділу VII проєкту Вимог пропонується викласти в такій редакції:
«Курс перепідготовки проходять водії протягом року, які мають дійсне свідоцтво ДОПНВ про підготовку водія.»
Та доповнити пунктом 18 такого змісту:
«За письмовою заявою особи, поданою до початку занять, курс перепідготовки може бути замінений курсом підготовки.»

33

Пункт 3 розділу І Вимог суперечить пункту 13 розділу VII Вимог.

Громадська спілка «Спілка учасників спеціального автодорожнього руху»

Враховано.
Пункт 13 розділу VII проєкту Вимог пропонується викласти в такій редакції: «Уповноважений працівник центру спеціального навчання невідкладно вносить до ЄДР МВС відомості про проведення занять, форму яких наведено в додатку 7 до цих Вимог.»

За результатами електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу було прийняте рішення про врахування, часткове врахування та не врахування окремих зауважень та пропозиції представників громадськості, доопрацювати проєкт наказу та оприлюднити його доопрацьовану редакцію на офіційному вебсайті МВС і надіслати повторно на погодження до заінтересованих органів.

Перший заступник начальника
Головного сервісного центру
МВС УкраїниЮрій СМОЛЬЯНІНОВ

Герої МВС