Контраст
Шрифт

Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу Мінінфраструктури України, МВС України «Про затвердження Змін до Порядку перевірки цистерн...»

01 листопада 2021 року

Міністерство внутрішніх справ України відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996, провело електронні консультації з громадськістю щодо проєкту наказу Міністерства інфраструктури України, Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Змін до Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів» (далі – проєкт наказу), який був оприлюднений 16 вересня 2021 року в підрубриці «Проєкти нормативних актів» рубрики «Нормативна база МВС» офіційного вебсайту Міністерства внутрішніх справ України: тут.
Інформація про пропозиції, що надійшли під час електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу, та про результати їх врахування наведена в таблиці. 

№ з/п

Інформація про пропозицію

Автор пропозиції

Інформація про врахування пропозиції

1

Про приведення Порядку перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, затвердженого наказом Мінінфраструктури, МВС від 12 травня 2015 року № 166/550, (далі – Порядок), у відповідність до вимог пункту 6.8.1.2 глави 6.8 додатка В до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів шляхом доповнення пункту 1 розділу І Порядку словом «газоподібних»

Асоціація незалежних експертів «УКРЕКСПЕРТ»

Не враховано.
Технічним регламентом рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04 липня 2018 року № 536 (далі — Технічний регламент № 536), визначено вимоги до рухомого обладнання, що працює під тиском, з метою забезпечення безпечності та обігу такого обладнання на ринку України.
Дія Технічного регламенту № 536, який також передбачає проведення щодо таких цистерн періодичного інспектування, проміжного інспектування та виняткових перевірок, установлених, зокрема, у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів поширюється на цистерни, установлені на колісних транспортних засобах (автоцистерни та цистерни, що є частиною змішувально-зарядних машин), що використовуються для перевезення газів.
Відповідно до частини шостої статті 9 Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» визначення в різних чинних технічних регламентах спеціальних вимог, що спрямовані на запобігання або усунення певного виду ризику стосовно одного і того самого виду (категорії, групи) продукції, що використовується за одним і тим самим призначенням, забороняється.
На сьогодні відповідно до абзацу другого пункту 5 розділу І Порядку дія Порядку не поширюється на цистерни для перевезення газів.
Отже, вимоги щодо поширення дії Порядку на перевезення газів буде виключено з проєкту наказу.

2

Про не допустимість спрощення назви Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів від 30 вересня 1957 року (ДОПНВ)

Асоціація незалежних експертів «УКРЕКСПЕРТ»

Не враховано.
Відповідно до Протоколу про внесення змін до назви Європейської угоди від 30 вересня 1957 року про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), прийнятого конфедерацією сторін Угоди 13 травня 2019 року, який вступив у силу 01 січня 2021 року, назву «Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)» змінено на «Угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ)».

3

Про доповнення пункту 3 глави 1 розділу І Порядку словами «Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 536»

Асоціація незалежних експертів «УКРЕКСПЕРТ»

Не враховано.
На сьогодні відповідно до абзацу другого пункту 5 розділу І Порядку дія Порядку не поширюється на цистерни для перевезення газів.
Ураховуючи те, що дія Технічного регламенту № 536, який також передбачає проведення щодо таких цистерн періодичного інспектування, проміжного інспектування та виняткових перевірок, установлених, зокрема, у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів поширюється на цистерни, установлені на колісних транспортних засобах (автоцистерни та цистерни, що є частиною змішувально-зарядних машин), що використовуються для перевезення газів.
Таким чином, вимоги щодо поширення дії Порядку на перевезення газів буде виключено з проєкту наказу.

4

Про виключення підпункту 3 пункту 1 проєкту Змін

Асоціація незалежних експертів «УКРЕКСПЕРТ»

Ураховано.

 

5

Про доповнення глави 1 розділу ІІ Порядку пунктом 17 такого змісту: «Перевірка цистерн для перевезення газоподібних вантажів виконується відповідно до Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 536»

Асоціація незалежних експертів «УКРЕКСПЕРТ»

Не враховано.
На сьогодні відповідно до абзацу другого пункту 5 розділу І Порядку дія Порядку не поширюється на цистерни для перевезення газів.
Ураховуючи те, що дія Технічного регламенту № 536, який також передбачає проведення щодо таких цистерн періодичного інспектування, проміжного інспектування та виняткових перевірок, установлених, зокрема, у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів поширюється на цистерни, установлені на колісних транспортних засобах (автоцистерни та цистерни, що є частиною змішувально-зарядних машин), що використовуються для перевезення газів.
Таким чином, вимоги щодо поширення дії Порядку на перевезення газів буде виключено з проєкту наказу.

6

Про доповнення глави 1 розділу ІІІ Порядку пунктом 4 такого змісту: «Суб’єкт господарювання, який здійснює проведення перевірки цистерн для перевезення газоподібних вантажів повинен бути призначеним органом з оцінки відповідності відповідно до вимог Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 536»

Асоціація незалежних експертів «УКРЕКСПЕРТ»

Не враховано.
На сьогодні відповідно до абзацу другого пункту 5 розділу І Порядку дія Порядку не поширюється на цистерни для перевезення газів.
Ураховуючи те, що дія Технічного регламенту № 536, який також передбачає проведення щодо таких цистерн періодичного інспектування, проміжного інспектування та виняткових перевірок, установлених, зокрема, у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів поширюється на цистерни, установлені на колісних транспортних засобах (автоцистерни та цистерни, що є частиною змішувально-зарядних машин), що використовуються для перевезення газів.
Таким чином, вимоги щодо поширення дії Порядку на перевезення газів буде виключено з проєкту наказу.

7

Про доповнення пункту 1 розділу ІV Порядку абзацом сьомим такого змісту: «копію наказу Міністерства економіки України про внесення суб’єкта господарювання до переліку призначених органів з оцінки відповідності згідно до вимог Технічного регламенту рухомого обладнання, що працює під тиском, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2018 № 536 (для проведення перевірок цистерн для перевезення газоподібних вантажів)»

Асоціація незалежних експертів «УКРЕКСПЕРТ»

Не враховано.
На сьогодні відповідно до абзацу другого пункту 5 розділу І Порядку дія Порядку не поширюється на цистерни для перевезення газів.
Ураховуючи те, що дія Технічного регламенту № 536, який також передбачає проведення щодо таких цистерн періодичного інспектування, проміжного інспектування та виняткових перевірок, установлених, зокрема, у додатках до Угоди про дорожнє перевезення вантажів поширюється на цистерни, установлені на колісних транспортних засобах (автоцистерни та цистерни, що є частиною змішувально-зарядних машин), що використовуються для перевезення газів.
Таким чином, вимоги щодо поширення дії Порядку на перевезення газів буде виключено з проєкту наказу

За результатами електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу було прийняте рішення про врахування та не врахування окремих зауважень та пропозицій представників громадськості, а також доопрацювати проєкт наказу та оприлюднити його доопрацьовану редакцію на офіційному вебсайті МВС і надіслати повторно на погодження до заінтересованих органів.

Т. в. о. начальника
Головного сервісного центру
МВС України

 


Юрій СМОЛЬЯНІНОВ

 

Герої МВС