Контраст
Шрифт

Інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу МВС «Про затвердження Порядку інформування населення щодо концентрацій миш’яку ... »

Міністерство внутрішніх справ України проводить електронні консультації з громадськістю щодо проєкту наказу Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Порядку інформування населення щодо концентрацій миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі» (далі – проєкт наказу), що оприлюднений (10.09.2020) у підрубриці «Проекти нормативних актів» рубрики «Нормативна база МВС» офіційного вебсайту Міністерства внутрішніх справ України.

Дія реалізації проєкту наказу поширюватиметься на такі соціальні групи населення: громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території країни. Заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія реалізації проєкту наказу: гідрометеорологічні організації, що здійснюють моніторинг та оцінку якості атмосферного повітря.

Можливими наслідками реалізації проєкту наказу для цих соціальних груп населення та заінтересованих сторін є: удосконалення системи моніторингу якості атмосферного повітря шляхом визначення порядку інформування населення про концентрації миш’яку, кадмію, ртуті, нікелю та поліциклічних ароматичних вуглеводнів в атмосферному повітрі в зонах і агломераціях;

запобігання або зменшення шкідливого впливу забруднюючих речовин на життя та/або здоров’я людини і навколишнє природне середовище;

інформування населення про якість атмосферного повітря, вплив його забруднення на здоров’я та життєдіяльність населення;

підвищення рівня захищеності населення від забруднюючих речовин, а відтак посилення спроможності держави забезпечити порятунок його життя та здоров’я;

гармонізація законодавства України у сфері гідрометеорологічної діяльності із законодавством Європейського Союзу, а відтак розбудова міжнародного іміджу країни як місця для безпечного відвідування та перебування.

Пропозиції та зауваження до проєкту наказу приймаються протягом місяця з дати оприлюднення в письмовій формі за електронною адресою: [email protected].

Консультації щодо проєкту наказу надаються за номером телефону: (044) 254 78 93. Відповідальна особа за проведення електронних консультацій з громадськістю – Остапець Ігор Миколайович.

Звіт про результати електронних консультацій з громадськістю щодо проєкту наказу буде оприлюднений у підрубриці «Електронні консультації з громадськістю» рубрики «Консультації з громадськістю» офіційного вебсайту Міністерства внутрішніх справ України протягом двох тижнів після прийняття рішень за результатами обговорення.

Герої МВС