Контраст
Шрифт
Телефон МВС
(044) 253-64-04
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

План заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС
від 14. 01 .2016 року № 18

 

План

заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016 рік

Зміст заходу

Виконавець

Термін
виконання

1

2

3

4

1.

Забезпечення роботи Громадської ради при МВС відповідно до плану її роботи на 2016 рік

ДК

Упродовж року

2.

Забезпечення  функціонування офіційного веб-сайта МВС; надання відповідей на запити на інформацію; проведення засідань за круглим столом, прес-конференцій, інших публічних заходів

ДК

Упродовж року

3.

Проведення у МВС нарад, семінарів, громадських обговорень, електронних консультацій щодо нагальних проблем налагодження взаємодії з громадськістю, залучення до участі представників інститутів громадянського суспільства

ДК, структурні підрозділи апарату МВС

Упродовж року

4.

Забезпечення висвітлення в ЗМІ заходів з реалізації Плану заходів МВС щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння  розвитку  громадянського суспільства в Україні на 2016 рік

ДК

Упродовж року

5.

Проведення наукових заходів, визначених Програмою військово-патріотичного виховання молоді та участі населення в заходах оборонної роботи на 2015-2017 роки

НАВС, інші   навчальні заклади МВС

Упродовж року

6.

Організація Днів відкритих дверей для ознайомлення з умовами навчання в навчальних закладах системи МВС осіб, які планують вступити до цих закладів на навчання

НАВС, інші навчальні заклади МВС

Раз на півріччя

7.

Проведення Всеукраїнського круглого столу «Національні та міжнародні механізми захисту прав людини».

ХНУВС

Квітень 2016 року

8.

Забезпечення підготовки та подання до Кабінету Міністрів України узагальненої інформації про проведення в Міністерстві внутрішніх справ України консультацій з громадськістю, а також пропозицій щодо вдосконалення практики їх проведення

ДК,
структурні підрозділи
апарату МВС, навчальні заклади МВС

До 5 жовтня
2016 року

9.

Подання до Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ України (тел. 254-73-88, e-mail: [email protected]) в паперовому та електронному вигляді пропозицій до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2017 рік

Структурні підрозділи апарату МВС, ДНДІ, навчальні заклади МВС

До

01 листопада 2016 року

10.

Забезпечення, у межах компетенції, взаємодії з інститутами громадянського суспільства з питань поширення серед населення ідей нетерпимості до корупції та пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя

Структурні підрозділи
апарату МВС, ДНДІ, навчальні заклади МВС

До 1 грудня
2016 року

11.

Проведення V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави»

ХНУВС

Грудень 2016 року

12.

Проведення заходів, присвячених Всеукраїнському тижню права у 2016 році

НАВС, інші навчальні заклади МВС

Грудень 2016 року

13.

Забезпечення діяльності «Юридичних клінік» у межах  проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення, надання громадянам безоплатної правової допомоги 

НАВС, інші навчальні заклади МВС

Упродовж року

14.

Організація консультацій з інститутами громадянського суспільства, особливо під час прийняття рішень, пов’язаних з питаннями державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина 

Структурні підрозділи апарату МВС

Упродовж року

 

 

Директор
Департаменту комунікації
Міністерства внутрішніх справ України

А.В. Шевченко

 

 

ПОГОДЖЕНО
Заступник Міністра
внутрішніх справ України –
керівник апарату

О.В. Тахтай