Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Доступ до публічної інформації

Основні положення

На виконання Закону України Про доступ до публічної інформації та Указу Президента України від 05.05.11 #547 Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 25.05.11 № 583 Питання виконання Закону України Про доступ до публічної інформації в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади», якою затверджено примірну форму запиту на інформацію і примірний порядок складення та подання запитів на інформацію.


Форма запиту на інформацію та порядок її подання

 
Згідно з Законом «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону «Про доступ до публічної інформації», рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

Ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;
Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
Підпис і дата.
 

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або його бездіяльності

У МВС встановлено наступну форму запиту на інформацію та порядок її подання. З метою забезпечення реалізації права громадян на доступ до публічної інформації в МВС України створено відділ забезпечення доступу до публічної інформації. Запит від особи на отримання інформації складається у довільній формі. При цьому обов’язково зазначається:

 • Ім’я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;
 • Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит)
 • Підпис і дата.

Найбільш запитувана інформація

Документи:

 • про нормативно-правові документи видані Міністерством внутрішніх справ України
 • про структуру МВС
 • про завтання і функції Міністерства та ЦОВВ
 • про вакантні посади в МВС
 • інформація про стан виконання Міністерством доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, державних програм
 • про розмір грошового забезпечення керівництва Міністерства
 • статистична інформація про кількість відкритих кримінальних проваджень за різними статтями КК України
 • інформація про наявність, відсутність судимості
 • довідки про грошове забезпечення пенсіонерів органів внутрішніх справ
 • архівна інформація
 • інформація та копії документів про участь у проведенні антитерористичної операції на Сході України

 

Запит на інформацію може бути поданий:

Адреса: 01601, Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Пошта: [email protected]
Факс: (044) 256-10-34
Телефон: (044) 254-96-12

В робочі дні:
з 9.00 до 18.00.

Напередодні святкових, неробочих і вихідних днів:
з 9.00 до 17.00