Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

МВС України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста Департаменту фінансово-облікової політики

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
14 січня 2022 року № 22

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу методології бюджетного процесу управління формування та реалізації облікової політики Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

надає методичну допомогу підпорядкованим підрозділам із питань ведення бухгалтерського обліку та застосування нормативно-правових актів;

опрацьовує запити та здійснює підготовку відповідей із питань застосування нормативно-правових актів із бухгалтерського обліку;

готує запити до Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, інших органів державної влади;

бере участь у підготовці та розробленні:

проєктів наказів, інших нормативно-методичних та інструктивних документів із питань організації та ведення бухгалтерського обліку для підпорядкованих підрозділів;

матеріалів для засідань, нарад, зборів із працівниками бухгалтерських служб бюджетних установ, що належать до сфери управління МВС;

проєктів доповідних записок, доручень, інших документів за дорученням керівництва;

матеріалів для проведення тестування та визначення рівня фахових знань головних бухгалтерів – керівників бухгалтерських служб бюджетних установ, проведенні тестування;

розглядає та готує проєкти відповідей на листи, запити та звернення народних депутатів України, центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб із питань, що стосуються методології бухгалтерського обліку;

розглядає розпорядчі документи підвідомчих підрозділів у випадках і в порядку, передбачених законодавством, на відповідність загальним принципам діючих нормативно-правових, методичних та інструктивних документів із питань бухгалтерського обліку бюджетних установ;

бере участь в опрацюванні:

документів щодо списання майна територіальних органів МВС, що ліквідуються, територіальних органів із надання сервісних послуг МВС, установ, що належать до сфери управління МВС;

проєктів законів, інших нормативно-правових актів;

забезпечує збереження документів, їх оформлення відповідно до встановленого порядку для передачі до архіву;

дотримується розпорядку роботи, норм поведінки в апараті Міністерства та інших вимог щодо роботи державного службовця

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік із правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою і четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 16:45 21 січня 2022 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

26 січня 2022 року, 09 год 00 хв

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, Богомольця, 10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович, +38 (044) 256 1356,

Хоптинець Ігор Олександрович, +38 (044) 256 1040,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в галузі знань «економіка та підприємництво»

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формування мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2.

Досягнення результатів

здатність до чіткого бачення результату діяльності;

уміння фокусувати зусилля для досягнення результату діяльності;

уміння запобігати та ефективно долати перешкоди

3.

Відповідальність

усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків із дотриманням строків та встановлених процедур;

усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного кодексу України;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Національного положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі;

Плану рахунків та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі;

Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами