Контраст
Шрифт

Результати проведеного у 2019 році оцінювання роботи в МВС із забезпечення прав осіб з інвалідністю

На виконання доручення МВС від 28.11.2019 № 1/37 «Про проведення щорічного оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю», протягом грудня 2019 року в структурних підрозділах апарату Міністерства та Головному сервісному центрі МВС (далі – ГСЦ) проведено оцінювання роботи щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю.

Оцінювання здійснювалося згідно з Методикою оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженої наказом МВС від 11.04.2018 № 294, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 року за № 496/31948, шляхом надання письмових відповідей на тестові завдання.

Результати оцінювання узагальнювалися постійно діючою робочою групою, утвореною наказом МВС від 21.06.2018 № 523 (з числа представників структурних підрозділів Міністерства, ГСЦ та громадських об’єднань, що опікуються питаннями осіб з інвалідністю).

В оцінюванні роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю брали участь 27 керівників структурних підрозділів апарату МВС та начальник ГСЦ.

За результатами оцінювання загальний середній бал по Міністерству склав 15 (якщо за результатами оцінювання роботи загальна оцінка становить більше ніж 25 балів, забезпечення реалізації прав осіб з інвалідністю вважається неповним).

Під час минулорічного оцінювання цей бал слав 18,1, що свідчить про позитивну динаміку у 2019 році.

Станом на 13.12.2019, згідно з наданою інформацією, у залучених до оцінювання структурних підрозділах апарату Міністерства працювало 908 осіб, з яких 37 осіб з інвалідністю (у т. ч. 22 працівники мають ІІІ групу інвалідності та 15 працівників – ІІ групу), що загалом відповідає законодавчому нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю (чотири відсотки середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік).

В апараті МВС цей показник становить 4,07 відсотки.

 

 

Герої МВС