Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Оцінка корупційних ризиків

Шановний відвідувачу!

Міністерство внутрішніх справ України проводить оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення МВС визначених цілей та завдань.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища МВС на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності МВС.

Внутрішнє середовище – це існуючі в МВС організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації ним законодавчо закріплених функцій та завдань

Зовнішнє середовище – це ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо органом влади, природні явища тощо), що впливають на здійснення МВС повноважень, тоді як МВС не має прямого впливу на ці чинники.

Чинники корупційного ризику – це умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність МВС, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення МВС дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).


Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства внутрішніх справ України у 2021 році

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» на виконання резолюції Міністра внутрішніх справ України від 27.11.2020 до доповідної записки начальника Управління запобігання корупції від 26.11.2020 № 38269/1801 «Про результати проведення наради-семінару з уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції системи МВС» та у зв’язку із черговим проведенням оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС протягом грудня 2020 р. – лютого 2021 р. проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності МВС. 

З метою всебічного та об’єктивного опрацювання зазначеного питання, залучення до процесу оцінки в діяльності МВС представників громадськості та експертів, які обізнані про внутрішнє і зовнішнє середовище МВС та мають досвід роботи у сфері його діяльності, інформацію про зазначене рішення Міністра 17 грудня 2020 року розміщено в рубриці «Новини» офіційного вебсайта МВС. 

У зв’язку з організаційно-штатними змінами в апараті МВС наказами МВС від 25.03.2020 № 298 та від 17.02.2021 № 127 оновлено склад комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС (далі – комісія), утвореної наказом МВС від 04 січня 2017 року № 1.  Головою комісії визначено державного секретаря МВС.

До складу комісії входить 37 осіб, зокрема, представники 23 структурних підрозділів апарату МВС, Головного сервісного центру МВС (міжрегіональний територіальний орган з надання сервісних послуг МВС), Експертної служби МВС, а також представники міжнародних та громадських організацій: Сологуб О. В.  Шапка Б. В. (представники Консультативної місії Європейського Союзу в Україні), Семидідько А. А. (член Громадської ради при МВС).

До проведення оцінки корупційних ризиків також залучалися як експерти представники Державного науково-дослідного інституту МВС та Національної академії внутрішніх справ, які надавали необхідну інформацію для проведення оцінки корупційних ризиків. 

Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища МВС щодо виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності МВС. Зокрема, проведено:

аналіз актів Кабінету Міністрів України, які регламентують діяльність МВС, та відомчих нормативно-правових актів, на предмет виявлення норм, що сприяють/можуть сприяти вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

електронне опитування працівників системи МВС та громадськості, участь у якому взяло 6 009 осіб (опитування проводилося у грудні 2020 р. – січні 2021 р.);

анонімне опитування науковців, працівників державних органів  та представників громадськості, що проводилося під час V Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» на базі НАВС, у якому взяли участь 1337 респондентів (опитування проводилося в грудні 2020 р. – січні 2021 р.). 

Загальна кількість охоплених опитуванням респондентів становить понад 7,3 тисячі осіб.

За результатами проведеного дослідження комісією, з урахуванням результатів проведеної у 2020 році оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС, визначено додатково такі сфери діяльності МВС, функції яких були об’єктами оцінки корупційних ризиків у 2021 році:

- судово-експертна діяльність;

- надання адміністративних послуг (сервісні послуги МВС).

Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства 
від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого головою комісії  з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС 18 лютого 2021 року, комісією у визначених вище сферах діяльності МВС ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків. 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС підготовлено:

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності МВС, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1);

пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).