Контраст
Шрифт

Оцінка корупційних ризиків

Шановний відвідувачу!

Міністерство внутрішніх справ України проводить оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення МВС визначених цілей та завдань.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища МВС на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності МВС.

Внутрішнє середовище – це існуючі в МВС організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації ним законодавчо закріплених функцій та завдань

Зовнішнє середовище – це ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо органом влади, природні явища тощо), що впливають на здійснення МВС повноважень, тоді як МВС не має прямого впливу на ці чинники.

Чинники корупційного ризику – це умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність МВС, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення МВС дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).


Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства внутрішніх справ України у 2021 році

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції» на виконання резолюції Міністра внутрішніх справ України від 27.11.2020 до доповідної записки начальника Управління запобігання корупції від 26.11.2020 № 38269/1801 «Про результати проведення наради-семінару з уповноваженими з питань запобігання та виявлення корупції системи МВС» та у зв’язку із черговим проведенням оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС протягом грудня 2020 р. – лютого 2021 р. проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності МВС. 

З метою всебічного та об’єктивного опрацювання зазначеного питання, залучення до процесу оцінки в діяльності МВС представників громадськості та експертів, які обізнані про внутрішнє і зовнішнє середовище МВС та мають досвід роботи у сфері його діяльності, інформацію про зазначене рішення Міністра 17 грудня 2020 року розміщено в рубриці «Новини» офіційного вебсайта МВС. 

У зв’язку з організаційно-штатними змінами в апараті МВС наказами МВС від 25.03.2020 № 298 та від 17.02.2021 № 127 оновлено склад комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС (далі – комісія), утвореної наказом МВС від 04 січня 2017 року № 1.  Головою комісії визначено державного секретаря МВС.

До складу комісії входить 37 осіб, зокрема, представники 23 структурних підрозділів апарату МВС, Головного сервісного центру МВС (міжрегіональний територіальний орган з надання сервісних послуг МВС), Експертної служби МВС, а також представники міжнародних та громадських організацій: Сологуб О. В.  Шапка Б. В. (представники Консультативної місії Європейського Союзу в Україні), Семидідько А. А. (член Громадської ради при МВС).

До проведення оцінки корупційних ризиків також залучалися як експерти представники Державного науково-дослідного інституту МВС та Національної академії внутрішніх справ, які надавали необхідну інформацію для проведення оцінки корупційних ризиків. 

Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища МВС щодо виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності МВС. Зокрема, проведено:

аналіз актів Кабінету Міністрів України, які регламентують діяльність МВС, та відомчих нормативно-правових актів, на предмет виявлення норм, що сприяють/можуть сприяти вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

електронне опитування працівників системи МВС та громадськості, участь у якому взяло 6 009 осіб (опитування проводилося у грудні 2020 р. – січні 2021 р.);

анонімне опитування науковців, працівників державних органів  та представників громадськості, що проводилося під час V Міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація державної антикорупційної політики в міжнародному вимірі» на базі НАВС, у якому взяли участь 1337 респондентів (опитування проводилося в грудні 2020 р. – січні 2021 р.). 

Загальна кількість охоплених опитуванням респондентів становить понад 7,3 тисячі осіб.

За результатами проведеного дослідження комісією, з урахуванням результатів проведеної у 2020 році оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС, визначено додатково такі сфери діяльності МВС, функції яких були об’єктами оцінки корупційних ризиків у 2021 році:

- судово-експертна діяльність;

- надання адміністративних послуг (сервісні послуги МВС).

Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства 
від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого головою комісії  з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС 18 лютого 2021 року, комісією у визначених вище сферах діяльності МВС ідентифіковано корупційні ризики, здійснено їх формальне визначення та проведено оцінку виявлених корупційних ризиків. 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС підготовлено:

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності МВС, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1);

пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2). 


Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства внутрішніх справ України у 2022 році

Відповідно до частини другої статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», на виконання резолюції Міністра внутрішніх справ України від 15 листопада 2021 року до доповідної записки начальника Управління запобігання корупції від 12 листопада 2021 року № 48482/18 «Про оцінку корупційних ризиків та планування антикорупційної діяльності суб’єктів системи МВС на 2022 рік» комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС (далі – комісія) разом з Управлінням запобігання корупції МВС протягом листопада 2021 року – лютого 2022 року провела оцінку корупційних ризиків у діяльності МВС. 

Інформацію про рішення Міністра внутрішніх справ України щодо проведення чергової оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС

18 листопада 2021 року було розміщено в рубриці «Новини» головної сторінки офіційного вебсайта МВС.

З метою всебічного та об’єктивного опрацювання зазначеного питання до процесу оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС залучено експертів, які обізнані про внутрішнє і зовнішнє середовище МВС та мають досвід роботи у сфері його діяльності.  

У зв’язку з організаційно-штатними змінами в апараті МВС наказом Міністерства внутрішніх справ України від 17 грудня 2021 року № 954 оновлено склад комісії, утвореної наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 січня 2017 року № 1. Головою комісії визначено державного секретаря МВС.

До складу комісії входять 32 особи: представники структурних підрозділів апарату МВС, Головного сервісного центру МВС (міжрегіональний територіальний орган з надання сервісних послуг МВС), Експертної служби МВС, а також представники Консультативної місії Європейського Союзу в Україні – О. Сологуб, Б. Шапка. 

До проведення оцінки корупційних ризиків також залучалися як експерти представники Державного науково-дослідного інституту МВС та Національної академії внутрішніх справ, які надавали необхідну інформацію для проведення оцінки корупційних ризиків. 

Ідентифікацію корупційних ризиків проведено шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища МВС щодо виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах МВС і організаційно-управлінській діяльності. Зокрема, проведено:

аналіз нормативно-правових актів МВС щодо виявлення норм, які сприяють / можуть сприяти вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією;

електронне анонімне опитування осіб апарату МВС, ГСЦ МВС, Національної гвардії України, закладів, установ, підприємств, що належать до сфери управління МВС, та громадськості, у якому взяли участь 8010 осіб (опитування проводилося в листопаді – грудні 2021 року);

анонімне опитування осіб (проводилося Харківським національним університетом внутрішніх справ) щодо наявності корупційних ризиків у діяльності Міністерства, у якому взяли участь 23 840 респондентів – поліцейських (опитування проводилося в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій, у вересні – жовтні 2021 року);

соціологічне дослідження на тему: «Оцінка корупційних ризиків у діяльності МВС» (проводилося Київським міжнародним інститутом соціології за сприяння Консультативної місії Європейського Союзу в Україні), у якому взяли участь 2003 особи (чоловіки і жінки віком від 18 років) з усієї території України (крім тимчасово окупованих територій).

Загальна кількість охоплених опитуванням респондентів становить 33 853 особи.

За результатами проведеного дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища МВС комісія, урахувавши результати проведених у 2020–2021 роках оцінок корупційних ризиків у діяльності МВС, визначила додатково 12 сфер діяльності МВС. Проте лише з 8 сфер діяльності функції були об’єктами оцінки корупційних ризиків у 2022 році:

управління Міністерством;

підтримання публічної безпеки і порядку (у тому числі дозвільна діяльність);

управління матеріальними ресурсами;

міграція;

публічні закупівлі;

управління персоналом;

надання освітніх послуг;

надання медичних послуг.

Відповідно до вимог Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства внутрішніх справ України, 

затвердженого головою комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми МВС 29 грудня 2021 року, комісія у визначених вище сферах діяльності МВС ідентифікувала корупційні ризики, здійснила їх формальне визначення та провела оцінку виявлених корупційних ризиків. 

За результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС підготовлено:

опис ідентифікованих корупційних ризиків у діяльності МВС, чинники корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1);

пропозиції щодо заходів з усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків, які викладені в таблиці оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2). 


 

 

Герої МВС