Контраст
Шрифт
Телефон МВС
(044) 253-64-04
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Нормативно-правові документи

РЕЗУЛЬТАТИ оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в структурних підрозділах апарату МВС, ГСЦ у 2019 році
Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок
Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок
Резолюція 1325 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4213-му засіданні, 31 жовтня 2000 року
Конвенція Ради Європи "Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами"
Пекінська декларація 1995 року
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"
Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року
План заходів МВС 1325 «Жінки. Мир. Безпека»
План заходів МВС України Національного плану дій з використанням резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» на період 2020 року
Методичні рекомендації до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року
Мережа контактних осіб з гендерних питань