Контраст
Шрифт

МВС України оголошує конкурси на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В» Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
10 січня 2022 року № 5

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – заступника начальника Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності ‒ начальника відділу стратегічного планування та взаємодії у сфері нормативно-правового забезпечення Міністерства внутрішніх справ України

- заступника начальника Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності ‒ начальника відділу стратегічного планування та взаємодії у сфері нормативно-правового забезпечення;

- головного спеціаліста відділу стратегічного планування та взаємодії у сфері нормативно-правового забезпечення

 

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечує перспективне і поточне планування роботи відділу, Управління та контролює своєчасне і якісне виконання запланованих заходів, обліку та аналізу їх підсумків;

організовує підготовку проєктів наказів, рішень нарад керівництва Управління, колегії Міністерства та інших документів за напрямами діяльності;

здійснює систематичний аналіз діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України з питань участі в реалізації державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, з метою своєчасного виявлення негативних тенденцій та організації вжиття заходів до їх усунення;

здійснює прогнозування основних напрямів трансформації внутрішніх та зовнішніх факторів функціонування системи МВС у сфері протидії наркозлочинності та здійснення підготовки аналітичних матеріалів стосовно забезпечення ефективного управління на стратегічному рівні вказаного напрямку;

організовує збір, узагальнення інформаційно-аналітичних, статистичних матеріалів та інших документів з питань, що належать до компетенції;

організовує та здійснює заходи щодо здійснення стратегічного аналізу та прогнозування розвитку криміногенної ситуації у сфері протидії наркозлочинності;

здійснює організаційно-методичне керівництво відділом та контроль за роботою його працівників, за дотриманням працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконання законодавства України з питань державної служби, запобігання корупції тощо

Умови оплати праці

посадовий оклад – 15 100 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, у якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація  приймається  до  18:00 17 січня 2022 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

20 січня 2022 року, 09:00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Богомольця, 10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович, +38 (044) 256 13 56,

Хоптинець Ігор Олександрович, +38 (044) 256 1040,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Стратегічне управління

бачення загальної картини та довгострокових цілей;

здатність визначати напрям та формувати відповідні плани розвитку;

уміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час формування, впровадження та аналізу державної політики;

рішучість та наполегливість у впровадженні змін;

оцінка ефективності на корегування планів

2.

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик;

автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

3.

Управління персоналом

делегування та управління результатами;

управління мотивацією;

наставництво та розвиток талантів;

стимулювання командної роботи та співробітництва

4.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;

ефективне управління ресурсами;

чітке планування реалізації;

ефективне формування та управління процесами

5.

Ефективність координації з іншими

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері діяльності

Знання:

Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року (з доповненнями);

Конвенції про психотропні речовини;

Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин;

Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»

 

 

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
10 січня 2022 року № 5

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу стратегічного планування та взаємодії у сфері нормативно-правового забезпечення Управління забезпечення формування державної політики у сфері протидії наркозлочинності Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює перспективне і поточне  планування роботи, своєчасне і якісне виконання запланованих заходів та аналіз ефективності реалізованих заходів;

проводить збір, узагальнення та аналіз результатів практичної діяльності правоохоронних органів у сфері протидії наркозлочинності, передового вітчизняного і закордонного досвіду в цієї сфері, підготовка інформаційно-аналітичних документів з питань, що належить до його компетенції;

здійснює стратегічний аналіз та прогнозування розвитку оперативної обстановки у сфері протидії наркозлочинності;

подає пропозиції з питань вдосконалення діяльності у сфері протидії наркозлочинності;

розроблює проєкти наказів, рішень нарад керівництва Управління, колегії Міністерства та інших документів, за напрямами діяльності;

подає пропозиції щодо напрямків проведення аналітичних досліджень;

здійснює оперативне інформування керівництва відділу та Управління про злочини у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, які можуть викликати значний суспільний резонанс;

забезпечує практичну реалізацію Управлінням заходів МВС з питань дотримання антикорупційного законодавства

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10 600 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безтроково

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, у якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг із Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація  приймається  до 18:00 17 січня  2022 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

20 січня 2022 року, 09:00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Богомольця, 10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович, +38 (044) 256 13 56,

Хоптинець Ігор Олександрович, +38 (044) 256 1040,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналітичні здібності

здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

уміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні умовиводи

2.

Якісне виконання поставлених завдань

чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3.

Командна робота та взаємодія

розуміння ваги свого внеску в загальний результат (структурного підрозділу / державного органу);

орієнтація на командний результат;

готовність працювати в команді та сприяти колегам в їх професійній діяльності для досягнення спільних цілей;

відкритість в обміні інформацією

4.

Ефективність координації з іншими

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

5.

Орієнтація на професійний розвиток

здатність до самовдосконалення у процесі виконання професійної діяльності;

уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і слабкими сторонами, визначати потреби у професійному розвитку;

ініціативність щодо підвищення професійних компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері діяльності

Знання:

Єдиної конвенції про наркотичні засоби 1961 року (з доповненнями);

Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори»;

Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними»;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 «Про затвердження Положення про Міністерство внутрішніх справ України» (із змінами);

постанови Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»

#вшануйгероя