Контраст
Шрифт

МВС України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» – директора Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
10 січня 2022 року № 6

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – директора Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

уносить у визначеному порядку керівництву МВС пропозиції, у тому числі альтернативні, щодо формування та реалізації державної політики у сферах діяльності органів системи МВС;

організовує та контролює в межах компетенції додержання працівниками Директорату вимог актів законодавства України, наказів і доручень МВС;

уживає заходів з матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення діяльності Директорату, уносить керівництву МВС пропозиції щодо вдосконалення роботи Директорату;

дає доручення, обов’язкові для виконання працівниками Директорату, що стосуються діяльності Директорату, контролює їх виконання;

за дорученням керівництва МВС представляє Директорат в інших органах влади;

забезпечує в межах компетенції реалізацію єдиної державної політики щодо дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання і протидії дискримінації та сексуальним домаганням за ознакою статі;

інформує керівництво МВС про результати аналізу звітів структурних підрозділів апарату МВС, Головного сервісного центру МВС, закладів, установ та підприємств, що належать до сфери управління МВС, а також органів системи МВС про виконання планів роботи та покладених на них завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок їх діяльності, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях;

здійснює контроль за збереженням державної таємниці, інформації з обмеженим доступом та дотриманням режиму секретності в Директораті

Умови оплати праці

посадовий оклад – 19 900 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18:00 17 січня 2022 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

20 січня 2022 року, 09 год 00 хв

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Богомольця, 10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович, +38 (044) 256 13 56

Хоптинець Ігор Олександрович, +38 (044) 256 1040,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики, та формулювати варіанти її вирішення;

здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін

2.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;

ефективне управління ресурсами;

чітке планування реалізації;

ефективне формування та управління процесами

3.

Ефективність координації з іншими

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

4.

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик;

автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

5.

Лідерство

уміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

сприяння всебічному розвитку особистості;

уміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

  Знання:
  Конституції України;

  Закону України «Про державну службу»;

  Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

Порядку взаємодії Міністерства внутрішніх справ України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25.11.2016 № 1250, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України   22 грудня 2016 року за № 1682/29812

#вшануйгероя