Контраст
Шрифт

МВС України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» - директора Департаменту документообігу та контролю

     

Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
28 грудня 2021 року № 991

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – директора Департаменту документообігу та контролю Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

організовує роботу Департаменту за напрямками, визначеними Положенням про нього, здійснює безпосереднє керівництво діяльністю, відповідає за стан виконання покладених на Департамент завдань та функцій;

контролює виконання в Департаменті законодавства, нормативно-правових актів, завдань, доручень Президента України, Прем’єр-міністра України, листів Кабінету Міністрів України, наказів МВС, доручень Міністра та державного секретаря;

бере участь у реалізації державної політики у сфері роботи зі зверненнями громадян, запитами, зверненнями народних депутатів України, запитами на інформацію та адвокатськими запитами, та (у межах повноважень, передбачених законодавством) державної політики у сфері охорони державної таємниці;

забезпечує дотримання єдиного порядку організації документування службової діяльності, роботи з нормативно-правовими актами та іншими документами із застосуванням сучасних автоматизованих систем, здійснення методичного керівництва і контролю за дотриманням визначеного порядку.

Забезпечує контроль за роботою СЕД та СЕВ ОВВ;

безпосередньо бере участь у розробленні проєктів законів та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту

Умови оплати праці

посадовий оклад – 19 900 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з Реєстру державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18:00 04 січня 2022 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

06 січня 2022 року, 09:00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Богомольця, 10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович, +38 (044) 256 13 56,

Хоптинець Ігор Олександрович, +38 (044) 256 1040,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики, та формулювати варіанти її вирішення;

здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін

2.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;

ефективне управління ресурсами;

чітке планування реалізації;

ефективне формування та управління процесами

3.

Ефективність координації з іншими

здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними підрозділами державного органу, представниками інших державних органів, у тому числі з використанням цифрових технологій;

уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження та упорядкування дій;

здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль

4. 

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик;

автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень

5.

Лідерство

уміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;

сприяння всебічному розвитку особистості;

уміння делегувати повноваження та управляти результатами діяльності;

здатність до формування ефективної організаційної культури державної служби

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про державну таємницю»;

Закону України «Про Національну гвардію України»;

Закону України «Про Національну поліцію»;

Закону України «Про захист персональних даних»;

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

постанови Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності»;

Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до органів юстиції та проведення їх державної реєстрації, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2005 року № 34/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26 березня 2020 року 1207/5), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.04.2005 за № 381/10661

#вшануйгероя