Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

МВС України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» - Департаменту юридичного забезпечення

     

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
16 листопада 2021 року № 824

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – начальника організаційно-правового відділу управління загальної правової роботи Департаменту юридичного забезпечення Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює підготовку  інформації  до Адміністрації Президента України, Верховної Ради України,  центральних органів державної влади, а також інших установ, підприємств та організацій за дорученням керівництва Міністерства;

за дорученням керівництва Департаменту готує правові висновки з питань, що відносяться до компетенції Департаменту;

опрацьовує звернення громадян і юридичних осіб, запити народних депутатів України;

проводить разом з іншими структурними підрозділами МВС роботу з перегляду нормативно-правових актів МВС з метою приведення їх у відповідність до законодавства, готує пропозиції щодо внесення до них змін і доповнень чи визнання їх такими, що втратили чинність;

за дорученням керівництва Департаменту бере участь у проведенні перевірок відповідності організації і стану правової роботи в апараті МВС вимогам законодавчих та нормативно-правових актів МВС;

надає в установленому порядку правову допомогу у вигляді службових листів, роз’яснень структурним підрозділам апарату МВС, юридичним службам підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС

Умови оплати праці

посадовий оклад – 13 700 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18:00 23 листопада 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

26 листопада 2021 року, 09:00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Богомольця, 10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

 

Хоптинець Ігор Олександрович,

+38 (044) 256 1040,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра в галузі знань «Право», «Правознавство»

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Робота з великими масивами інформації

здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

вміння систематизувати великий масив інформації;

здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки

2.

Якісне виконання поставлених завдань

чітке точне формування мети, цілей і завдань, службової діяльності;

комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

3.

Самоорганізація та самостійність в роботі

уміння самостійно організовувати свою діяльність та час визначати пріоритетність  виконання завдань, встановлювати черговість їх виконання;

здатність до самомотивації (самоуправління);

вміння самостійно приймати рішення і виконувати завдання у процесі професійної діяльності

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
 Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Кримінального кодексу України;

Кодексу адміністративного судочинства;

Цивільного кодексу України;

Господарського процесуального кодексу України;

Житлового кодексу України;

Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;

Закону України «Про звернення громадян»;

Закону України «Про охорону праці»;

Закону України «Про відпустки»;

Закону України «Про інформацію»;

Закону України «Про освіту»;

Закону України «Про запит на публічну інформацію»;

Закону України  «Про Національну поліцію»;

Закону України «Про Державну прикордонну службу України»;

Закону України «Про Національну гвардію України»;

Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878;

Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1040