Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

МВС України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» – Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства внутрішніх справ України

      ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
22 листопада 2021 року № 845

Наказ від 22.11.2021 № 845 Про оголошення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» Департаменту внутрішнього аудиту

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – начальника управління внутрішнього аудиту військових формувань і сфер, у яких МВС забезпечує формування державної політики Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

здійснює керівництво та організовує роботу управління, розподіляє обов’язки між працівниками управління;

забезпечує якісне, своєчасне та ефективне виконання покладених на управління завдань з реалізації державної політики щодо здійснення внутрішнього аудиту та проведення контрольних заходів;

здійснює контроль за виконанням операційного, стратегічного планів та планів контрольно-перевірочної роботи, а також за звітуванням про проведену роботу;

забезпечує організацію внутрішнього аудиту / контрольних заходів, планування та контроль за виконанням;   оцінка та аналіз роботи; забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту;

здійснює контроль за виконанням працівниками управління посадових обов’язків, правил внутрішнього та трудового розпорядку;

у межах компетентності та за дорученням директора Департаменту аналізує стан ефективності функціонування системи внутрішнього контролю МВС;

проводить оцінку ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Міністерства та інших об’єктів аудиту. Подає керівництву Департаменту пропозиції щодо заходів, спрямованих на запобігання таким фактам у подальшому;

здійснює організацію і контроль за підготовкою доповідних записок про результати внутрішніх аудитів (контрольних заходів);

забезпечує узагальнення інформації  / інформаційно-аналітичних матеріалів для доповіді керівництву Міністерства, у тому числі організовує розгляд звернень громадян, підприємств, установ, організацій, запити та звернення народних депутатів тощо (у межах компетенції);

бере участь у розробленні проєктів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань проведення внутрішнього аудиту;

надає пропозиції до проєктів відповідних наказів Міністерства за напрямком діяльності Департаменту

Умови оплати праці

посадовий оклад – 15 100 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Інформація приймається до 18:00 29 листопада 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

02 грудня 2021 року, 09:00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Богомольця, 10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,

+38 (044) 256 13 56,

е-mail: [email protected]

 

Хоптинець Ігор Олександрович,

+38 (044) 256 1040,

е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

 

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик

2.

Впровадження змін

орієнтація на реорганізацію для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;

здатність упроваджувати інноваційні рішення, рішучість та орієнтованість на результат;

здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, спрямованість на залучення заінтересованих сторін;

уміння оцінювати ефективність упровадження змін

3.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;

ефективне управління ресурсами;

чітке планування реалізації;

ефективне формування та управління процесами

4.

Доброчесність

здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та / або негативного ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного кодексу України;

Закону України «Про публічні закупівлі»;

постанови Кабінету Міністрів України від 28 вересня 2011 року № 1001 «Деякі питання здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту» в редакції постанови Кабінету Міністрів України від
12 грудня 2018 року № 1062;

наказу Міністерства фінансів України від 04 жовтня 2011 року 1247 «Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту»;

наказу Міністерства фінансів України від 29 вересня 2011 року № 1217 «Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту», зареєстровано в Міністерстві юстиції України  17 жовтня 2011 року за 1195/19933