Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

МВС оголошує закритий конкурс на зайняття в Департаменті з питань режиму та службової діяльності вакантних посад державних службовців категорії «В»

1) головного спеціаліста відділу режимно-секретного управління Департаменту з питань режиму та службової діяльності;

2) головного спеціаліста відділу Департаменту з питань режиму та службової діяльності;

3)   головного спеціаліста відділу Департаменту з питань режиму та службової діяльності.

 

Проведення закритого конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліст відділу  режимно-секретного управління Департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС України

Загальні умови

 

Посадові обов’язки (без деталізації)

Забезпечує, у межах повноважень,  виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері охорони державної таємниці, визначені Положенням про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня            2015 року № 878, робота з державною таємницею, розсекречуванням,  грифів обмеження доступу матеріальних носіїв інформації.

Умови оплати праці

 

 Посадовий оклад – 5900 грн.;

 надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

 надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі.

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в закритому конкурсі, та строк їх подання

  1. Копія паспорта громадянина України.
  2. Письмова заява про участь у закритому конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.
  3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.
  4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
  5. Заповнена особова картка встановленого зразка.
  6. Е-декларація кандидата за  минулий рік.

Документи для участі в Конкурсі приймаються до 18 год. 00 хв. 19 квітня 2017 року.

 

Дата, час і місце проведення закритого конкурсу

20 та 21 квітня 2017 року о 10.00, за адресою:   м. Київ,                 вул. Богомольця, 10, контактний телефон   (044) 256-03-63

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення  закритого конкурсу

 

 Бачинський Сергій Анатолійович, (044) 254-98-24, та

 Ігнатенко Віктор Григорович, (044) 256-03-63

   dpr[email protected]

 

 

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

 

1.

 

Освіта

Вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

2.

Досвід роботи

 Не потребує.

3.

Володіння державною мовою

 Вільне володіння державною мовою.

 

Спеціальні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра  у галузі знань: «Право».

2.

Знання законодавства

Конституція України, Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про державну таємницю», «Про оперативно-розшукову діяльність» та інші закони України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, що забезпечують формування та реалізовують державної політики у сфері державної таємниці та секретного діловодства, Кримінально-процесуальний кодекс, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, накази МВС.

3.

Професійні чи технічні знання

Володіння навичками тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці.

Уміння складати документи розпорядчого, ділового характеру.

 Уміння складати документи, які стосуються питань режимно-секретної діяльності та охорони державної таємниці.

Досвід ведення ділового листування,  підготовка аналітичних довідок у тому числі з питань охорони державної таємниці.

Уміння працювати на комп’ютерній техніці.

  4.

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

Пріоритет при прийнятті рішення конкурсною комісією надаватиметься кандидату з досвідом роботи в режимно-секретних органах, або на посадах пов’язаних з державною таємницею, досвідом роботи в правоохоронних органах, має допуск до державної таємниці.

 

  5.

Знання сучасних інформаційних технологій

Рівень впевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel). Робота з інформаційними базами.

  6.

Особистісні якості

Здатність вирішувати завдання, які потребують організаторських здібностей, розумна ініціативність, здатність до постійного професійного та самовдосконалення;

   комунікабельність, уміння працювати в команді;

відповідальність;

наполегливість;

дисциплінованість;

уміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 

Проведення закритого конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу координації та нормативно-методичного забезпечення технічного та криптографічного захисту інформації  Департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС України

Загальні умови

Посадові обов’язки (без деталізації)

Забезпечує, у межах повноважень,  виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері охорони державної таємниці, захисту державних інформаційних ресурсів, технічного захисту інформації. Здійснює підготовку проектів нормативно-правових, розпорядчих та керівних документів у галузі технічного захисту інформації. Приймає участь у контрольно-інспекційній роботі. Проводить комплексні спеціальні перевірки, спецдослідження, перевірки ефективності захищеності об’єктів інформаційної діяльності.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5900 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

   На постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в закритому конкурсі, та строк їх подання

1.      Копія паспорта громадянина України.

2.      Письмова заява про участь у закритому конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.

3.      Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4.      Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.      Заповнена особова картка встановленого зразка.

6.      Е-декларація кандидата за  минулий рік.

Документи для участі в Конкурсі приймаються до              18 год. 00 хв. 19 квітня 2017 року.

Дата, час і місце проведення закритого конкурсу

20, 21 квітня 2017 року о 10.00, за адресою: м. Київ,             вул. Богомольця, 10, контактний телефон (044) 256-98-24

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення закритого конкурсу

Бачинський Сергій Анатолійович, (044) 254-98-24, та

Ігнатенко Віктор Григорович , (044) 256-03-63

[email protected]

 

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1.

Освіта

Вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

2.

Досвід роботи

 Не потребує.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

 

Спеціальні вимоги

1.

Освіта

Вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

2.

Знання законодавства

Конституція України, Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про інформацію», «Про державну таємницю», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронний цифровий підпис», інші нормативні документи з питань ТЗІ, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, накази МВС.

3.

Професійні чи технічні знання

 Знання основ мережевих технологій.

 Володіння навичками тлумачення законодавчих актів, у першу чергу по лінії ТЗІ, та  застосовування їх вимог на практиці.

 Уміння підготовки нормативних та інших документів по лінії ТЗІ.

 Досвід ведення ділового листування, підготовка аналітичних довідок, у тому числі з питань ТЗІ.

 Уміння працювати на спеціальній, комп’ютерній  та               офісній техніці.

Досвід виконання інженерно-технічних робіт по лінії ТЗІ.

  4.

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

Перевага конкурсною комісією  надаватиметься особі, яка працювала в режимно-секретних підрозділах, підрозділах ТЗІ,  має допуск до державної таємниці.

  5.

Знання сучасних інформаційних технологій

Рівень впевненого користувача ПК. Досвід роботи на спеціальній техніці та з   інформаційними базами.

  6.

Особистісні якості

Здатність вирішувати завдання, які потребують  організаторських здібностей, розумна ініціативність, здатність до постійного професійного та самовдосконалення;

комунікабельність, уміння працювати в команді;

відповідальність;

наполегливість;

дисциплінованість;

уміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 

Проведення закритого конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу Департаменту з питань режиму та службової діяльності МВС України

Загальні умови

 

Посадові обов’язки (без деталізації)

Забезпечує, у межах повноважень,  виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері архівної справи, реалізує інші повноваження, визначені Положенням про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  28 жовтня            2016 року  № 878. Бере участь в розробці нормативно-правових актів з профільних питань відділу, розглядає інформаційні запити, організовує та здійснює роботу з документами відповідно до законодавства.

 

Умови оплати праці

 

Посадовий оклад – 5900 грн.;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;

надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На постійній основі.

 

 

 

 

 

 

Перелік документів, необхідних для участі в закритому конкурсі, та строк їх подання

1.   Копія паспорта громадянина України.

2.   Письмова заява про участь у закритому конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі.

3.   Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки.

4.   Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5.   Заповнена особова картка встановленого зразка.

6.   Е-декларація кандидата за  минулий рік.

Документи для участі в Конкурсі приймаються до                   18 год. 00 хв. 19 квітня 2017 року.

Дата, час і місце проведення закритого конкурсу

20 та 21 квітня 2017 року о 10.00, за адресою: м. Київ,   вул. Богомольця, 10, контактний телефон (044) 256-03-63

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення закритого конкурсу

 

Бачинський Сергій Анатолійович, (044) 254-98-24, та

Ігнатенко Віктор Григорович, (044) 256-03-63

[email protected]

 

 

 

 

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1.

Освіта

Вища за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

2.

Досвід роботи

Не потребує.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

 

Спеціальні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.

2.

Знання законодавства

Конституція України, Закони України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про звернення громадян», «Про статус народного депутата України» «Про Національний архівний фонд та архівні установи» інші нормативні документи з питань архівної роботи, Положення про Міністерство внутрішніх справ України, накази МВС.

 

3.

Професійні чи технічні знання

Володіння навичками тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці.

Уміння складати документи розпорядчого, ділового характеру.

Досвід ведення ділового листування, підготовка      аналітичних довідок.

Уміння працювати на комп’ютерній техніці.

   4.

Спеціальний досвід роботи

Не потребує.

Пріоритет при прийнятті рішення конкурсною комісією надаватиметься кандидату з досвідом роботи в архівних установах, або на посадах пов’язаних з державною таємницею, досвід роботи в правоохоронних органах,  наявним допуском до державної таємниці.

   5.

Знання сучасних інформаційних технологій

Рівень впевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel). Робота з інформаційними базами.

 

   6.

Особистісні якості

Здатність вирішувати завдання, які потребують організаторських здібностей, розумна ініціативність, здатність до постійного професійного та самовдосконалення;

комунікабельність, уміння працювати в команді;

відповідальність;

наполегливість;

дисциплінованість;

уміння працювати в стресових ситуаціях.