Контраст
Шрифт
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття посади державної служби категорії «Б» - директора Департаменту фінансово-облікової політики

     

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
17 листопада 2021 року № 830

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – директора Департаменту фінансово-облікової політики Міністерства внутрішніх справ України

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) забезпечує організацію роботи щодо:

формування показників бюджету, фінансування, планування надходжень спеціального фонду, використання коштів;

складання консолідованої фінансової, зведеної бюджетної та іншої звітності;

проведення оцінювання виконання повноважень головними бухгалтерами – керівниками бухгалтерських служб бюджетних установ системи МВС.

2) здійснює контроль за:

складанням звітності, що належить до компетенції Департаменту;

станом погашення та списання відповідно до законодавства заборгованості, строк позовної давності якої минув;

додержанням вимог законодавства під час надання дозволу на  попередню оплату товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;

здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників бухгалтерських служб бюджетних установ системи МВС.

Здійснює особистий прийом громадян, розглядає скарги, заяви, листи громадян та іншу кореспонденцію з питань, що належать до компетенції Департаменту;

сприяє забезпеченню реалізації єдиної державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у межах своїх повноважень;

у межах компетенції забезпечує виконання нормативно-правових актів з питань дотримання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидії дискримінації за ознакою статі та сексуальним домаганням

Умови оплати праці

посадовий оклад – 19 900 грн;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково;

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно 

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246  (із змінами);

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою   статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

 

Інформація приймається до 18:00 25 листопада 2021 року виключно через Єдиний портал вакансій державної служби за посиланням: https://career.gov.ua/.

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Дата і час початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

30 листопада 2021 року, 09:00

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби

м. Київ, вул. Пилипа Орлика, 16/12 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, вул. Богомольця, 10 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Куліш Ігор Васильович,
+38 (044) 256 13 56,
е-mail: [email protected]

 

Хоптинець Ігор Олександрович,
+38 (044) 256 1040,
е-mail: [email protected]

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра за спеціальністю «Економіка», «Фінанси»

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Аналіз політики та планування заходів з її реалізації

здатність ідентифікувати суспільно значущу проблему, вирішення якої потребує формування відповідної державної політики та формулювати варіанти її вирішення;

здатність застосовувати методи та інструменти аналізу політики, визначати позицію ключових заінтересованих сторін;

уміння визначати сильні та слабкі сторони альтернативних варіантів вирішення проблеми, можливості та загрози їх реалізації;

здатність розробляти та обґрунтовувати рекомендований план дій, визначати  критерії / індикатори їх виконання та очікувані результати реалізації

2.

Встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

уміння встановлювати чіткі, реальні, досяжні групові чи індивідуальні цілі та пріоритети;

уміння визначати орієнтири для досягнення групових чи індивідуальних цілей

3.

Прийняття ефективних рішень

здатність приймати вчасні та виважені рішення;

аналіз альтернатив;

спроможність іти на виважений ризик

4.

Впровадження змін

орієнтація на реорганізацію для спрощення, підвищення прозорості та ефективності;

здатність упроваджувати інноваційні рішення, рішучість та орієнтованість на результат;

здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них, спрямованість на залучення заінтересованих сторін;

уміння оцінювати ефективність упровадження змін

5.

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;

ефективне управління ресурсами;

чітке планування реалізації;

ефективне формування та управління процесами

6.

Доброчесність

здатність спрямовувати власні дії на захист публічних інтересів, утримуватись від конфлікту між приватними та публічними інтересами, ефективно розпоряджатись державними ресурсами;

здатність дотримуватися правил етичної поведінки, порядності, чесності, справедливості, підзвітності;

усвідомлення обмеження у виявленні переваг, прихильності та/або негативного ставлення до окремих фізичних та юридичних осіб, політичних партій, громадських, релігійних та інших організацій

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» та іншого законодавства

2.

Знання законодавства у сфері

Знання:

Бюджетного кодексу України;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;

Національного положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі;

Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878