Контраст
Шрифт
Телефон МВС
(044) 253-64-04
01601, м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10
Повідомити про корупцію

Оцінка корупційних ризиків

Шановний відвідувачу!

Міністерство внутрішніх справ України проводить оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення МВС визначених цілей та завдань.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища МВС на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності МВС.

Внутрішнє середовище – це існуючі в МВС організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації ним законодавчо закріплених функцій та завдань

Зовнішнє середовище – це ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо органом влади, природні явища тощо), що впливають на здійснення МВС повноважень, тоді як МВС не має прямого впливу на ці чинники.

Чинники корупційного ризику – це умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність МВС, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення МВС дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).


Анкета

для проведення анонімного опитування осіб, які взаємодіяли з Міністерством внутрішніх справ, щодо наявності корупційних ризиків в діяльності Міністерства

 

Просимо звернути увагу, що зазначене опитування стосується діяльності Міністерства внутрішніх справ, а саме: апарату МВС та його територіальних органів з надання сервісних послуг, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС.

 

Анкетування

1. Чи стикались Ви з корупційними проявами в діяльності МВС? Якщо «так», у яких сферах діяльності? *(Зазначте не більше 3-х позицій)

4. Чи відомі Вам випадки отримання неправомірної вигоди працівниками територіальних органів з надання сервісних послуг МВС упродовж останніх трьох років? Якщо так, то за яку послугу? *
(Зазначте не більше 3-х позицій)

5. Чи доводилося Вам чи Вашим знайомим упродовж останніх трьох років стикатися з випадками отримання неправомірної вигоди працівниками закладів освіти, що належать до сфери управління МВС? Якщо так, то у яких випадках? *
(Зазначте не більше 3-х позицій)

6. Чи доводилося Вам чи Вашим знайомим упродовж останніх трьох років стикатися з випадками отримання неправомірної вигоди працівниками медичних закладів системи МВС? *

(Зазначте не більше 3-х позицій)

7. Чи стикалися Ви чи Ваші знайомі упродовж останніх трьох років з випадками отримання неправомірної вигоди працівниками МВС за вирішення кадрових питань? *
(Зазначте не більше 3-х позицій)

8. Які, на Вашу думку, основні причини корупційних проявів у діяльності МВС? *

(Зазначте не більше 5-ти позицій)