Іншого виходу немає, як врегулювання питання легалізації бурштину на законодавчому рівні