Структура
Управління запобігання корупції
Посада
Ім’я
Контакти
Начальник Управління запобігання корупції
Фодчук
Анатолій Богданович
254-90-60
Заступник начальника Управління - начальник відділу проведення перевірок та антикорупційної експертизи
Ковалькова
Ольга Василівна
254-98-41
Заступник начальника Управління - начальник відділу контролю за виконанням антикорупційних програм в апараті МВС та центральних органах виконавчої влади
Іванчик
Ігор Анатолійович
254-90-89

Відповідно до Положення про Управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом МВС України від 22 грудня 2015 року до основних функцій Управління належить виконання покладених на нього завдань:

1) розроблення антикорупційної програми для апарату МВС та здійснення контролю за станом її виконання апаратом МВС та ЦОВВ;

2) виявлення ризиків вчинення корупційних правопорушень в діяльності посадових і службових осіб апарату МВС та внесення керівництву пропозицій щодо їх усунення;

3) контроль за виконанням актів законодавства з питань етичної поведінки серед співробітників  апарату МВС;

4) у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», здійснення моніторингу способу життя службових осіб апарату МВС, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище та які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, перелік яких затверджується Національним агентством;

5) забезпечення у встановленому порядку обмін інформацією з ЦОВВ, іншими компетентними органами, у сфері запобігання корупції;

6) здійсненення заходів з виявлення конфлікту інтересів в апараті МВС, сприяння його врегулюванню, інформування керівника відповідного підрозділу та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що були вжиті для його врегулювання, та за дорученням Міністра внутрішніх справ у проведенні таких заходів в ЦОВВ;

7) проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад пов’язаних з високим рівнем корупційних ризиків в апараті МВС, перелік яких затверджується Національним агентством та порядок проведення яких визначено Законом України «Про запобігання корупції» та та за дорученням Міністра внутрішніх справ у проведенні таких заходів в ЦОВВ;

8) здійснення науково-дослідного забезпечення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також, в межах компетенції, бере участь у міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

9) здійснення організаційно-аналітичного, методичного та методологічного забезпечення виконання вищезазначених заходів;

10) опрацювання запитів щодо проведення перевірки достовірності відомостей, які подаються посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також особами, які претендують на заняття відповідних посад в апараті МВС та ЦОВВ, щодо застосування заборон, передбачених Законом України «Про очищення влади»;

11) підготовка довідок за результатами проведення перевірок відповідно до Закону України «Про очищення влади»;

12) надання методичної, методологічної та консультаційної допомоги з питань дотримання законодавства щодо проведення люстрації;

13) ведення обліків з питань проведення люстрації, аналіз та узагальнення такої інформації;

14) надання практичної, консультаційної і методичної допомоги підрозділам апарату МВС та ЦОВВ з питань здійснення заходів щодо запобігання корупції, врегулювання конфлікту інтересів у відповідності до вимог Законів України «Про запобігання корупції» та  «Про очищення влади», здійснює  узагальнення та поширення досвіду з цих питань;

15) підготовка пропозицій Міністру внутрішніх справ, щодо проведення планових та позапланових перевірок апарату МВС та ЦОВВ, територіальних органів, підприємств, установ та закладів, що належать до сфери їх управління, а також підприємств, установ та закладів, що належать до сфери управління МВС у напрямках запобігання та виявлення корупції та проведення люстрації, бере участь у проведенні таких перевірок та готує звіти за їх результатами;

16) розгляд звернень та запитів громадян (у тому числі на отримання публічної інформації), депутатських звернень та запитів народних депутатів України, здійснення заходів, спрямованих на реалізацію отриманих пропозицій щодо покращення діяльності з питань проведення заходів, визначених Законом України «Про очищення влади» та «Про запобігання корупції»;

17) здійснення заходів щодо забезпечення захисту персональних даних, службової інформації, режиму секретності в службовій діяльності Управління;

18) взаємодія з громадськими організаціями, об'єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, віднесених до компетенції Управління.