Структура
Управління координації діяльності авіації
Посада
Ім’я
Контакти
Начальник Управління координації діяльності авіації
Кашуба
Олександр Євгенович
Заступник начальника Управління координації діяльності авіації
Дерев’янко
Павло Васильович

Департамент громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України (далі – ДГБ) є структурним підрозділом апарату Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС) та головним підрозділом у системі МВС з питань, що належать до сфери охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, дозвільної системи, ліцензування певних видів господарської діяльності.

ДГБ здійснює організаційне та нормативно-методичне забезпечення роботи підрозділів патрульної служби міліції, підрозділів міліції громадської безпеки особливого призначення, спеціальних установ, підрозділів конвойної служби міліції, спеціальних підрозділів судової міліції „Грифон”, служби дільничних інспекторів міліції, підрозділів та працівників дозвільної системи, ліцензування окремих видів господарської діяльності. Надає зазначеним службам та підрозділам організаційно-методичну і практичну допомогу, а також здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва МВС і органів державної влади з питань, що належать до компетенції ДГБ.

ДГБ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, нормативно-правовими актами МВС та Положенням про ДГБ.

Основні завдання ДГБ:

Участь у формуванні та реалізації державної політики і здійснення практичних заходів у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, охорони громадського порядку й забезпечення громадської безпеки.

 • організація діяльності та забезпечення контролю за роботою територіальних органів і підрозділів внутрішніх справ з питань:охорони і забезпечення громадського порядку, у тому числі під час проведення футбольних матчів та міжнародних спортивних заходів, мирних зібрань, релігійних заходів, публічних та громадських акцій;
 • участі, у межах компетенції, у здійсненні державної охорони;
 • проведення загальної та індивідуальної профілактичної роботи серед населення;
 • охорони затриманих за підозрою в скоєнні злочинів, узятих під варту осіб, їх конвоювання під час досудового слідства, розгляду справ у судах, забезпечення виконання постанов суду про адміністративний арешт;
 • державного захисту працівників суду і правоохоронних органів, забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, охорони судових установ, приміщень і територій відділень судово-психіатричної експертизи та забезпечення режиму тримання осіб, які перебувають під вартою і направлені на судово-психіатричну експертизу, охорони приміщень судових експертиз Міністерства юстиції України;
 • видачі дозволів на придбання, зберігання, носіння, перевезення і використання зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, інших предметів, матеріалів та речовин, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також на відкриття та функціонування об'єктів, де вони зберігаються чи використовуються, або відмови у видачі зазначених дозволів, їх анулювання, а також з контролю за додержанням правил, порядку функціонування об’єктів, на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ;
 • ліцензування, у випадках, передбачених законодавством, певних видів господарської діяльності, забезпечення функціонування дозвільної системи і відповідно до цього ведення статистичних обліків, реєстрів тощо, а також розгляд звернень юридичних та фізичних осіб, надання їм інформації із зазначених питань.

Структура Департаменту громадської безпеки:

 • відділ організаційної роботи та документального забезпечення;
 • управління організації служби, роботи конвойних підрозділів, спеціальних установ і судової міліції;
 • управління дільничних інспекторів міліції;
 • управління масових та спортивних заходів;
 • управління дозвільної системи, ліцензування та державного охоронного нагляду.