Структура
Департамент формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу
Посада
Ім’я
Контакти
Директор
Боднар
Василь Євгенович
254-94-64, 256-14-22
Перший заступник Директора Департаменту
Житняк
Сергій Єгорович
256-13-77
Заступник Директора Департаменту – начальник управління моніторингу
Лизогуб
Богдан Вікторович
256-10-81

1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1)опрацьовує внесені на розгляд Міністра пропозиції щодо формування державної політики у сфері забезпечення охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку; а також надання поліцейських послуг; діяльності Національної гвардії України; у сфері охорони державного кордону, здійснення управління у сфері охорони державного кордону; у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів; у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності;

2) готує (опрацьовує) пропозиції щодо вдосконалення законодавства інших нормативно-правових актів у сфері діяльності ЦОВВ, територіальних органів, підприємств, установ та закладів, що належать до сфери їх управління;

3) готує і подає на підпис Міністрові проекти наказів нормативно-правового змісту, розроблених Департаментом або ЦОВВ, й за необхідності, здійснює їх підписання та/або погодження з іншими органами влади;

4) опрацьовує нормативно-правові акти МВС, а також проекти законів України, указів Президента України та актів Кабінету Міністрів України, розроблених ЦОВВ у межах їх компетенції та внесених на розгляд Міністра внутрішніх справ;

5) здійснює фахову експертизу проектів нормативно-правових актів, що розроблені ЦОВВ та подані на погодження Міністру;

6) подає накази на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

7) спільно з ЦОВВ здійснює супроводження в Міністерстві юстиції України наказів нормативно-правового змісту;

8) контролює виконання ЦОВВ, їхніми структурними підрозділами та територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, законів України, актів Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів МВС, розпорядчих документів Міністра та керівництва Міністерства, а також проведення аналізу причин порушень виконання їх вимог і внесення пропозицій щодо усунення таких порушень;

9) інформує Міністра про стан виконання ЦОВВ нормативно-правових актів і розпорядчих документів, планів їх діяльності;

10) надає пропозиції Міністру щодо скасування актів ЦОВВ, їх територіальних органів повністю чи в окремій частині;

11) забезпечує виконання Міністром, відповідно до його компетенції функцій у сфері кадрових призначень на посади керівного складу ЦОВВ у системі МВС.

2. Департамент готує із залученням ЦОВВ зауваження та пропозиції до прийнятих Верховною Радою законів, що надійшли на підпис Президентові України.

3. Департамент забезпечує:

1) підготовку наказів та доручень Міністра з питань спрямування та координації діяльності ЦОВВ;

2) дотримання встановленого порядку обміну інформацією між Міністерством і ЦОВВ, територіальними органами, підприємствами, установами та закладів, що належать до сфери їх управління, та своєчасність її подання.

4. Вносить Міністру пропозиції щодо проведення планових і позапланових перевірок діяльності ЦОВВ, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС.

5. Проводить планові та позапланові перевірки ЦОВВ, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, за дорученням Міністра підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС, готує звіти про результати проведення таких перевірок.

6. Опрацьовує питання щодо доцільності ініційованих службових розслідувань стосовно керівників ЦОВВ, їх заступників, працівників апарату ЦОВВ, територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС.

7. Вивчає наявність підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників ЦОВВ, їх заступників, керівників структурних   підрозділів апарату ЦОВВ,  територіальних органів ЦОВВ та  їх  заступників,  а  також  керівників  підприємств,  установ, організацій, що належать до сфери їх управління, і за дорученням Міністра підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління МВС.

8. Опрацьовує інформацію про надзвичайні та резонансні події, які відбулися в ЦОВВ, територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери їх управління, та готує відповідні пропозиції.