Структура
Департамент фінансово-облікової політики
Посада
Ім’я
Контакти
Директор
Шевнін
Сергій Михайлович
256-12-99, 256-10-60
Перший заступник директора Департаменту фінансово-облікової політики
Бондар
Наталія Валентинівна
256-10-46
Заступник директора Департаменту – начальник управління бухгалтерського обліку та звітності
Пасічник
Світлана Геннадіївна
256-13-07

Про підрозділ
Загальні положення

  1. Організація фінансового забезпечення діяльності апарату МВС, а також бюджетних установ та організацій, що належать до сфери управління МВС, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України (далі – установи системи МВС).
  2. Формування показників бюджету.
  3. Організація оплати праці, соціальних та інших виплат.
  4. Організація заходів із ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності та складання звітності в установах системи МВС.

Функції Департаменту

  1. Готує до затвердження в установлені терміни Бюджетний запит МВС, а також паспорти бюджетних програм на підставі пропозицій, розрахунків, обґрунтувань структурних підрозділів апарату МВС та установ системи МВС.
  2. Готує та доводить до розпорядників нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів лімітні довідки про бюджетні асигнування, розглядає в установленому порядку проекти їх кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, планів спеціального фонду, планів використання бюджетних коштів та внесення пропозицій керівництву МВС щодо їх затвердження.
  3. Складає зведену фінансову, бюджетну та іншу звітність.
  4. Здійснює управління бюджетними коштами в межах установлених йому бюджетних повноважень, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи установ системи МВС.
  5. Координує діяльність бухгалтерських служб установ системи МВС з питань, що належать до компетенції Департаменту.