Структура
Департамент державного майна та ресурсів
Посада
Ім’я
Контакти
Директор
Шалієвська
Людмила Іванівна
254-99-24
Заступник директора Департаменту державного майна та ресурсів – начальник управління державного майна
Фархадов
Фархад Габілович
254-97-84

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1. Здійснює:

1) управління об’єктами державної власності в межах повноважень МВС, визначених законодавством;

2) державний нагляд за охороною праці в Національній гвардії і вищих навчальних закладах, що належать до сфери управління МВС, та відомчий контроль за станом охорони праці в апараті МВС, територіальних органах з надання сервісних послуг МВС (далі - територіальні органи), закладах, установах і на підприємствах, що належать до сфери управління МВС.

2. Організовує:

1) розвиток, координацію та функціонування системи зв’язку та телекомунікацій МВС, управління і моніторинг єдиної цифрової відомчої телекомунікаційної мережі МВС та закріпленого радіочастотного ресурсу України;

2) в установленому порядку матеріально-технічне та ресурсне забезпечення діяльності апарату МВС та територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, Національної гвардії.

3) Контролює та вживає заходів до забезпечення протипожежної безпеки в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС, а також на територіях, на яких вони розташовані.

4) Координує діяльність визначених Положенням про Департамент закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС.