Структура
Департамент інформатизації
Посада
Ім’я
Контакти
Директор Департаменту інформатизації
Бондаренко
Ігор Павлович
256-14-38
Перший заступник директора Департаменту
Удачин
Олександр Аркадійович
Заступник директора Департаменту - начальник управління інформаційної безпеки та кіберзахисту
Михайлов
Олександр
254-75-92
Заступник директора Департаменту - начальник управління персонально-довідкового обліку
Кочеткова
Валентина Петрівна
256-14-45

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує заходи з упровадження програми інформатизації системи МВС та за дорученням Міністра ЦОВВ, здійснює координацію та моніторинг її виконання;
2) організовує роботу із залучення та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги для інформатизації системи МВС та за дорученням Міністра ЦОВВ;
3) готує проекти спільних нормативно-правових актів про електронну інформаційну взаємодію МВС з іншими державними органами, порядок використання інформаційних ресурсів ЄІС МВС іншими державними органами;
4) забезпечує організацію взаємодії з інформаційними ресурсами інших державних органів;
5) забезпечує в межах повноважень доступ державних службовців та працівників МВС до інформаційних ресурсів ЄІС МВС та інших державних органів, а також доступ уповноважених представників інших державних органів до інформаційних ресурсів ЄІС МВС;
6) організовує створення та забезпечує функціонування систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності системи МВС та за дорученням Міністра ЦОВВ;
7) безпосередньо розробляє та погоджує розроблені в системі МВС та за дорученням Міністра в ЦОВВ проекти нормативно-правових та інших актів у сферах інформатизації, формування і використання електронних інформаційних ресурсів, інформаційної безпеки та ЕЦП;
8) забезпечує інтеграцію інформаційних ресурсів системи МВС та за дорученням Міністра ЦОВВ у ЄІС МВС;
9) здійснює організаційне та методологічне забезпечення функціонування персонально-довідкового обліку, єдиного державного номерного обліку вогнепальної зброї та інших визначених законодавством обліків;
10) організовує створення та забезпечує функціонування захищеного дата-центру для потреб системи МВС та за дорученням Міністра ЦОВВ;
11) забезпечує функціонування інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем у МВС та розробляє пропозиції щодо їх розвитку;
12) здійснює заходи, спрямовані на організацію забезпечення правової охорони інтелектуальної власності та легалізації комп’ютерних програм у структурних підрозділах апарату МВС;
13) погоджує заходи щодо закупівлі (передачі) програмного забезпечення в системі МВС та за дорученням Міністра в ЦОВВ;
14) забезпечує адміністрування серверних програмно-технічних комплексів МВС, реєстрацію та адміністрування користувачів сегменту мережі Інтернет та електронної пошти МВС;
15) забезпечує технічну підтримку програмно-технічного комплексу веб-порталу МВС;
16) організовує впровадження та забезпечує контроль функціонування в системі МВС та за дорученням Міністра в ЦОВВ систем управління інформаційною безпекою, аналізує стан кібербезпеки, уживає заходів щодо профілактики кібератак  та кіберінцидентів, протидії кіберзагрозам, забезпечення кіберзахисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури системи МВС та за дорученням Міністра ЦОВВ;
17) організовує роботи з проектування, створення, експлуатації та модернізації комплексних систем захисту інформації в інформаційних ресурсах ЄІС МВС (крім тих, де обробляється таємна інформація), а також бере участь у заходах щодо контролю за станом захищеності інформації в інформаційних, інформаційно-телекомунікаційних системах у системі МВС та за дорученням Міністра в ЦОВВ;
18) організовує заходи щодо забезпечення функціонування АЦСК МВС та його модернізації;
19) організовує створення представництв АЦСК МВС, супроводжує їх діяльність з питань надання ними послуг ЕЦП;
20) здійснює за запитами юридичних та фізичних осіб перевірки щодо наявності відповідної інформації в інформаційних ресурсах ЄІС МВС;
21) забезпечує запровадження та розвиток он-лайн сервісів для доступу до відомостей інформаційних ресурсів ЄІС МВС;
22) здійснює інформаційне супроводження діяльності територіальних органів з надання сервісних послуг МВС;
23) забезпечує проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком у частині наявності в особи судимості, її зняття, погашення;  
24) здійснює інші повноваження відповідно до завдань, передбачених цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.