Структура
Департамент забезпечення діяльності апарату
Посада
Ім’я
Контакти
Директор Департаменту забезпечення діяльності апарату
Бондар
Наталія Валентинівна
Заступник директора Департаменту – начальник управління організаційно - інформаційного супроводження діяльності керівництва МВС
КОБКО
Василь Андрійович
Заступник директора Департаменту – начальник управління документування службової діяльності
БАЧИНСЬКИЙ
Сергій Анатолійович
Заступник директора Департаменту – начальник управління кадрового менеджменту
НАМЧУК
Олексій Миколайович
Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності – головний бухгалтер
ЗАБОЛОТНЯ
Ірина Миколаївна

Основні завдання Департаменту за напрямками службової діяльності його структурних підрозділів:

- організаційно-інформаційнесупроводженнядіяльностікерівництваМВС;

- організація,установлення та реалізація єдиного порядку документування службової діяльності, зокрема, документообігу в апараті Міністерства, контроль за дотриманням вимог інструкцій, регламентів та національних стандартів з питань діловодства, а також за дотриманням строків виконання завдань і заходів, а також забезпечення розгляду звернень і запитів народних депутатів України, запитів на інформацію, адвокатських запитів;

- організація роботи з кадрового менеджменту в апараті МВС, що включає в себе здійснення відбору кандидатів та документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення;

- організація фінансового забезпечення діяльності апарату МВС, формування показників бюджету, фінансування та використання бюджетних коштів в апараті МВС.