Міністерство внутрішніх справ України оголошує конкурс на зайняття вакантних посад державної служби категорії «В» Департаменту внутрішнього аудиту

1) головного спеціаліста відділу аудиту ефективності управління внутрішнього аудиту та контролю Департаменту внутрішнього аудиту;

2) головного спеціаліста відділу аудиту відповідності та фінансового аудиту управління внутрішнього аудиту та контролю Департаменту внутрішнього аудиту;

3) головного спеціаліста сектору моніторингу державних закупівель управління внутрішнього аудиту та контролю Департаменту внутрішнього аудиту.

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста сектору моніторингу державних закупівель управління внутрішнього аудиту та контролю Департаменту внутрішнього аудиту  МВС України

Загальні умови

Посадові обов’язки

 • моніторинг ризикових операцій та проведення перевірок державних закупівель;
 • визначення ризиків фінансово-господарської діяльності об’єктів контролю до початку або під час проведення внутрішніх аудитів, інших контрольних заходів, в тому числі перевірок державних закупівель;
 • проведення систематичного спостереження за станом здійснення державних закупівель (моніторинг інформації);
 • забезпечує здійснення запитів документів у об’єктів контролю. За результатами аналізу документів організовує підготовку аналітичних матеріалів щодо фактів упередження порушень у сфері  державних закупівель та подає керівництву Департаменту;
 • очолює або бере участь у проведенні внутрішнього аудиту, інших контрольних заходах, в тому числі з питань державних закупівель;
 • за дорученням керівництва Департаменту готує до передачі правоохоронним органам матеріали перевірок державних закупівель;
 • за дорученням керівництва Департаменту розглядає  звернення громадян, органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, а також звернення та запити народних депутатів з питань, що належать до компетенції сектору, за результатами їх розгляду готує проекти відповідей та подає їх на розгляд керівництву Департаменту;
 • ведення та складання звітності про роботу сектору;
 • бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників Департаменту згідно із затвердженим планом, а також систематично підвищує особистий професійний рівень шляхом самоосвіти;
 • працює з документами у відповідності з чинним законодавством;
 • виконує інші обов’язки та доручення керівництва щодо забезпечення завдань та функцій, покладених на Департамент та сектор.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 4308 грн.;
 • надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;
 • надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 • на постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1. Копія паспорта громадянина України;
 2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі;
 3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
 4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;
 5. Заповнена особова картка встановленого зразка;
 6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи для участі в Конкурсі приймаються  до 17 год. 00 хв. 4 листопада 2016 року, за адресою: м. Київ,                         вул. Кудряшова, 8, контактний телефон (044) 248-02-69.

Дата, час і місце проведення конкурсу

 • 10, 11 листопада 2016 року о 10.00, за адресою: м. Київ,               вул. Богомольця, 10, контактний телефон (044) 254-78-85.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 • Криворучко Юлія Володимирівна, (044) 248-02-69,

[email protected]

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

 • вища за освітнім ступенем молодший бакалавр або бакалавр.

2

Досвід роботи

 • не потребує.

3

Володіння державною мовою

 • вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1

Освіта

 • вища за освітнім ступенем молодший бакалавр або бакалавр, фінансово-економічного спрямування.

2

Знання законодавства

 • Конституції України, Законів України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про здійснення державних закупівель», «Про публічні закупівлі», нормативно-правові акти Міністерства фінансів України та Державної фінансової інспекції України (Державної аудиторської служби України) з питань організації та здійснення внутрішнього аудиту.

3

Професійні чи технічні знання

 • вміння логічно міркувати, аналізувати багаторівневу інформацію;
 • практичний досвід у здійсненні аналізу, систематизації  та консолідації даних.

4

Спеціальний досвід роботи

 • не потребує.

5

Знання сучасних інформаційних технологій

 • рівень впевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel).

6

Особистісні якості

 • здатність вирішувати завдання, які потребують організаторських здібностей, розумна ініціативність, здатність до постійного професійного та самовдосконалення;
 • комунікабельність, уміння працювати в команді;
 • відповідальність;
 • наполегливість;
 • уміння працювати в стресових ситуаціях.
 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу аудиту ефективності управління внутрішнього аудиту та контролю Департаменту внутрішнього аудиту  МВС України

Загальні умови

Посадові обов’язки

 • здійснює підготовку до проведення внутрішнього аудиту, інших контрольних заходів, а саме: ознайомлюється з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність підконтрольного об’єкта, вивчає його фінансовий стан, бере участь у підготовці програми та направлення на проведення внутрішнього аудиту, контрольного заходу або самостійно готує їх проект;

 

 • проводить аудит ефективності (оцінка діяльності об’єктів аудиту щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у планах основних заходів Міністерства, ефективності планування і виконання бюджетних програм та результатів їх виконання, якості надання адміністративних послуг та виконання контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами законодавства, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань Міністерства та об’єктів аудиту), інші контрольні заходи (перевірки, розслідування), документує їх результати, складає акти, довідки, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації (пропозиції), а також проводить моніторинг їх урахування і виконання;

 

 • узагальнює інформацію про результати контрольних заходів та готує їх на доповідь керівництву Міністерства;

 

 • реєструє та оформлює матеріали за закінченими аудитами, іншими контрольними заходами згідно з порядком, установленим в Департаменті внутрішнього аудиту;

 

 • за дорученням керівництва Департаменту (відділу) готує матеріали аудиту, іншого контрольного заходу для направлення відповідному підконтрольному органу, а у випадках, передбачених законодавством, - відповідному правоохоронному органу;

 

 • здійснює контроль за усуненням порушень і недоліків фінансової дисципліни та бухгалтерського обліку, виявлених у ході аудиту, іншого контрольного заходу та врахуванням наданих рекомендацій (пропозицій) за їх результатами;
 • бере участь у складанні звітності про роботу Департаменту (відділу) за встановленими формами;
 • здійснює відстеження та аналіз окремих господарських операцій, які здійснені об’єктами внутрішнього аудиту та/або заплановані до здійснення, з метою визначення та оцінки ризиків;

 

 • бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників Департаменту згідно із затвердженим планом, а також систематично підвищує особистий професійний рівень шляхом самоосвіти;
 • працює з документами у відповідності з чинним законодавством;
 • виконує інші обов’язки та доручення керівництва щодо забезпечення завдань та функцій, покладених на Департамент та відділ.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 4308 грн.;
 • надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;
 • надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 • на постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1. Копія паспорта громадянина України;
 2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі;
 3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
 4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;
 5. Заповнена особова картка встановленого зразка;
 6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи для участі в Конкурсі приймаються  до 17 год.             00 хв. 4 листопада 2016 року, за адресою: м. Київ,                         вул. Кудряшова, 8, контактний телефон (044) 248-02-69.

Дата, час і місце проведення конкурсу

 • 10, 11 листопада 2016 року о 10.00, за адресою: м. Київ,               вул. Богомольця, 10, контактний телефон (044) 254-78-85.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 • Криворучко Юлія Володимирівна, (044) 248-02-69,

[email protected]

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

 • вища за освітнім ступенем молодший бакалавр або бакалавр.

2

Досвід роботи

 • не потребує.

3

Володіння державною мовою

 • вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1

Освіта

 • вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань: «Облік та аудит», «Фінанси і кредит».

2

Знання законодавства

 • Конституції України, Законів України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нормативно-правові акти Міністерства фінансів України та Державної фінансової інспекції України (Державної аудиторської служби України) з питань організації та здійснення внутрішнього аудиту.

3

Професійні чи технічні знання

 • володіння навичками тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці;
 • уміння складати документи розпорядчого, ділового характеру;
 • досвід ведення ділового листування, підготовка аналітичних довідок;
 •  уміння працювати на комп’ютерній техніці.

4

Спеціальний досвід роботи

 • не потребує.

5

Знання сучасних інформаційних технологій

 • рівень впевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel).

 

6

Особистісні якості

 • здатність вирішувати завдання, які потребують організаторських здібностей, розумна ініціативність, здатність до постійного професійного та самовдосконалення;
 • комунікабельність, уміння працювати в команді;
 • відповідальність;
 • наполегливість;
 • уміння працювати в стресових ситуаціях.
       
 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу аудиту відповідності та фінансового аудиту управління внутрішнього аудиту та контролю Департаменту внутрішнього аудиту  МВС України

Загальні умови

Посадові обов’язки

 • здійснює підготовку до проведення внутрішнього аудиту, інших контрольних заходів, а саме: ознайомлюється з нормативно-правовими документами, які регулюють діяльність підконтрольного об’єкта, вивчає його фінансовий стан, бере участь у підготовці програми та направлення на проведення внутрішнього аудиту, контрольного заходу або самостійно готує їх проект;

 

 • проводить аудит відповідності та фінансовий аудит (оцінка діяльності об’єктів аудиту щодо законності та достовірності фінансової і бюджетної звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та оцінка діяльності об’єктів аудиту щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів з питань стану збереження і використання фінансових і матеріальних ресурсів, інформації та управління державним майном), інші контрольні заходи (перевірки, розслідування), документує їх результати, складає акти, довідки, готує аудиторські звіти, висновки та рекомендації (пропозиції), а також проводить моніторинг їх урахування і виконання;   

 

 • узагальнює інформацію про результати контрольних заходів та готує їх на доповідь керівництву Міністерства;

 

 • реєструє та оформлює матеріали за закінченими аудитами, іншими контрольними заходами згідно з порядком, установленим в Департаменті внутрішнього аудиту;

 

 • за дорученням керівництва Департаменту (відділу) готує матеріали аудиту, іншого контрольного заходу для направлення відповідному підконтрольному органу, а у випадках, передбачених законодавством, - відповідному правоохоронному органу;

 

 • здійснює контроль за усуненням порушень і недоліків фінансової дисципліни та бухгалтерського обліку, виявлених у ході аудиту, іншого контрольного заходу та врахуванням наданих рекомендацій (пропозицій) за їх результатами;
 • бере участь у складанні звітності про роботу Департаменту (відділу) за встановленими формами;
 • здійснює відстеження та аналіз окремих господарських операцій, які здійснені об’єктами внутрішнього аудиту та/або заплановані до здійснення, з метою визначення та оцінки ризиків;

 

 • бере участь у роботі з підвищення кваліфікації працівників Департаменту згідно із затвердженим планом, а також систематично підвищує особистий професійний рівень шляхом самоосвіти;
 • працює з документами у відповідності з чинним законодавством;
 • виконує інші обов’язки та доручення керівництва щодо забезпечення завдань та функцій, покладених на Департамент та відділ.

Умови оплати праці

 • посадовий оклад – 4308 грн.;
 • надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 „Деякі питання оплати праці державних службовців”;
 • надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 • на постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1. Копія паспорта громадянина України;
 2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі;
 3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
 4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;
 5. Заповнена особова картка встановленого зразка;
 6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи для участі в Конкурсі приймаються  до 17 год.    00 хв. 4 листопада 2016 року, за адресою: м. Київ,                         вул. Кудряшова, 8, контактний телефон (044) 248-02-69.

Дата, час і місце проведення конкурсу

 • 10, 11 листопада 2016 року о 10.00, за адресою: м. Київ,               вул. Богомольця, 10, контактний телефон (044) 254-78-85.

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 • Криворучко Юлія Володимирівна, (044) 248-02-69,

[email protected]

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

1

Освіта

 • вища за освітнім ступенем молодший бакалавр або бакалавр.

2

Досвід роботи

 • не потребує.

3

Володіння державною мовою

 • вільне володіння державною мовою.

Спеціальні вимоги

1

Освіта

 • вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань: «Облік та аудит», «Фінанси і кредит».

2

Знання законодавства

 • Конституції України, Законів України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», нормативно-правові акти Міністерства фінансів України та Державної фінансової інспекції України (Державної аудиторської служби України) з питань організації та здійснення внутрішнього аудиту.

3

Професійні чи технічні знання

 • володіння навичками тлумачення законодавчих актів та застосовування їх вимог на практиці;
 • уміння складати документи розпорядчого, ділового характеру;
 • досвід ведення ділового листування, підготовка аналітичних довідок;
 •  уміння працювати на комп’ютерній техніці.

4

Спеціальний досвід роботи

 • не потребує.

5

Знання сучасних інформаційних технологій

 • рівень впевненого користувача ПК. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel).

 

6

Особистісні якості

 • здатність вирішувати завдання, які потребують організаторських здібностей, розумна ініціативність, здатність до постійного професійного та самовдосконалення;
 • комунікабельність, уміння працювати в команді;
 • відповідальність;
 • наполегливість;
 • уміння працювати в стресових ситуаціях.