Безоплатна правова допомога

Конституція України гарантує кожному право на професійну правничу допомогу, яка в передбачених законом випадках надається безоплатно. Порядок реалізації права на професійну правничу допомогу за рахунок держави визначений Законом України «Про безоплатну правову допомогу» від 02  червня 2011 року No 3460-VI

www.legalaid.gov.ua

Перейти