Результати проведеного у 2018 році оцінювання роботи в МВС із забезпечення прав осіб з інвалідністю

Відповідно до доручення Державного секретаря МВС (від 25.10.2018 № 15248/05/37-2018) у листопаді 2018 року в структурних підрозділах апарату Міністерства проведено оцінювання роботи щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю.

Оцінювання здійснювалося згідно з Методикою оцінювання роботи із забезпечення прав осіб з інвалідністю в Міністерстві внутрішніх справ України та центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, затвердженою наказом МВС від 11.04.2018 № 294, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2018 року за № 496/31948.

Для узагальнення результатів оцінювання, наказом МВС від 21.06.2018 № 523 створено постійно діючу робочу групу, до складу якої увійшли представники структурних підрозділів Міністерства та громадських об’єднань, що опікуються питаннями осіб з інвалідністю.

Участь у тестуванні взяли 803 працівники, або 80 відсотків від загальної кількості працівників апарату МВС.

За результатами оцінювання загальний середній бал по Міністерству склав 18,1 (якщо результат оцінювання становить більше ніж 25 балів, забезпечення реалізації прав осіб з інвалідністю вважається неповним).

Також вивчалися питання наявності облаштованих об’єктів фізичного оточення для доступу осіб з інвалідністю (пандуси тощо) та відповідності чинному законодавству нормативу робочих місць у МВС, для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Так, для потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на території МВС установлено пандуси на пункті пропуску, входах до адміністративного будинку № 1, громадської приймальні МВС, Центру культури та мистецтв МВС.

У цілому в апараті МВС, територіальних органах, закладах, установах і підприємствах, що належать до сфери управління МВС, норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю дотримується.

Так, згідно зі звітом Міністерства внутрішніх справ України за 2017 рік (щорічний, до 1 березня), в органах МВС працювало 793 особи з інвалідністю, що на 23 штатні посади більше, ніж передбачено нормативом (770).

Станом на 30.11.2018 в апараті Міністерства працюють 35 осіб з інвалідністю, з них 25 працівників мають ІІІ групу інвалідності та 10 працівників – ІІ групу. Водночас, згідно з нормативом, таких працівників повинно бути 40.

На підставі проведеного оцінювання роботу в МВС із забезпечення прав осіб з інвалідністю визнано задовільною.