Рівні права та можливості

Нормативно-правові документи:

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок

Резолюція 1325 (2000), ухвалена Радою Безпеки на її 4213-му засіданні, 31 жовтня 2000 року

Конвенція Ради Європи "Про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами"

Пекінська декларація 1995 року

Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків"

Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року

План заходів МВС 1325 «Жінки. Мир. Безпека»

План заходів МВС України Національного плану дій з використанням резолюції Ради безпеки ООН 1325 «Жінки. Мир. Безпека» на період 2020 року

Методичні рекомендації до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

Мережа контактних осіб з гендерних питань

Функції контактних осіб з гендерних питань

Система моніторингу та оцінки до Плану заходів Міністерства внутрішніх справ України щодо виконання Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року

Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству"

Закон України "Про засади державної політики запобігання та протидії дискримінації"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року №113 (у редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2018 р. №637-р) "Про затвердження Національного плану дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 "Жінки, мир, безпека" на період до 2020 року"

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2018 року №634-р "Про затвердження Національного плану дій з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок до восьмої періодичної доповіді України про виконання Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок на період до 2021 року"

Постанова Кабінету Міністрів від 11 квітня 2018 року №273 "Про затвердження Державної соціальної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків до 2021 року"

Розпорядження Кабінету Міністрів України України від 28 березня 2018 року №244 "Про затвердження Плану пріорітетних дій Уряду на 2018 рік"

План заходів Міністерства внутрішніх справ України з реалізації гендерної політики на період до 2021 року

 

Новини:

Гендерна політика: ДДУВС проводить наукову діяльність, а також пропонує юридичну консультацію і психологічну підтримку

Тетяна Ковальчук і Катерина Павліченко провели зустріч із спецпредставником Генерального секретаря НАТО з питань жінок, миру та безпеки Клер Хатчінсон

Тетяна Ковальчук: Гендерний вимір стає складовою всіх стратегічно важливих напрямків державної політики України

Тетяна Ковальчук: МВС запускає флешмоб проти сексизму

Тетяна Ковальчук: Лідерство не ділить людей за ознакою статі

Заступники міністра внутрішніх справ України Тетяна Ковальчук і Антон Геращенко провели зустріч із аналітиками ЄC

Підсумки гендерної інтеграції в МВС

Підсумки та висновки ґендерного марафону МВС – 2019

Тетяна Ковальчук: Забезпечення рівних можливостей жінок і чоловіків у контексті подальшої реалізації засад гендерної політики - один із провідних напрямків діяльності органів системи МВС

Тетяна Ковальчук: У нашому суспільстві не має бути аутсайдерів щодо реалізації своїх прав та можливостей

Тетяна Ковальчук: Інклюзивний підхід у роботі поліції – запорука розбудови безпечного середовища в Україні

Тетяна Ковальчук: МВС зацікавлене у вивчені дієвих міжнародних підходів щодо протидії домашньому насиллю

Сергій Яровий: У системі органів внутрішніх справ жінки стоять пліч-о-пліч з чоловіками

Гендерна рівність – один із ключових чинників у виробленні державної політики органів системи МВС

Тетяна Ковальчук: Гендерна нерівність більше не загрожує системі МВС

Тетяна Ковальчук: Трансформація правоохоронної системи відповідно до практик держав-членів НАТО – важливе завдання МВС

У МВС обговорили стан реалізації гендерної політики

Тетяна Ковальчук: Гендерна політика має бути в основі правоохоронної системи

У системі МВС дослідять ставлення до гендерної рівності

Тетяна Ковальчук: Питання подолання гендерного насильства потребує термінового законодавчого урегулювання

Тетяна Ковальчук: У кожному органі системи МВС повинен працювати гендерний радник

Тетяна Ковальчук: МВС планує масштабувати проект «Поліна» по всій території України

Тетяна Ковальчук: МВС напрацює єдину термінологію для нормативно-правових актів як у питаннях протидії домашньому насильству, так і у гендерних питаннях

У МВС працюють над розробкою термінології для законодавчих актів у сфері протидії гендерно-обумовленому насильству

У МВС обговорили стан реалізації гендерної політики в системі органів внутрішніх справ

Тетяна Ковальчук: Гендерний аспект є фундаментальним для розвитку системи внутрішніх справ

У МВС провели зустріч зі спеціальним представником Парламентської асамблеї ОБСЄ з гендерних питань

Тетяна Ковальчук: У МВС проходять тренінги з підвищення гендерної компетенції працівників

У МВС пройшов тренінг з гендерної компетенції для керівників вищої ланки

Тетяна Ковальчук: МВС поглиблює співробітництво з НАТО у питаннях гендерної політики та стратегічного планування

Тетяна Ковальчук: Фундаментальна основа діяльності МВС - політика рівних можливостей 

Тетяна Ковальчук: Взаємодія на всіх рівнях - основа успіху реалізації гендерної політики в МВС

Тетяна Ковальчук: Гендерна рівність – запорука розвитку органів системи МВС

Тетяна Ковальчук: Процес впровадження рівних прав та можливостей є важливим кроком уперед для діяльності органів системи МВС

МВС, Норвегія та ООН Жінки посилюють співпрацю з метою захисту прав жінок та дівчат в умовах військового конфлікту

Тетяна Ковальчук: Рівний доступ до економічного розвитку – запорука добробуту суспільства

Тетяна Ковальчук: Принцип нульової толерантності до домашнього насильства — індикатор розвиненого суспільства

Обов’язок МВС сприяти залученню всіх верств населення, до роботи в органах і підрозділах сектору безпеки, - Тетяна Ковальчук

У системі МВС 24,5% жінок захищають громадян та надають якісний державний сервіс

Тетяна Ковальчук: Гендерна політика – це створення ряду можливостей для реалізації прав кожного

Дні гендерної рівності в Маріуполі

Гендерний марафон в Дніпропетровській області

Тетяна Ковальчук провела робочу зістріч із делегацією ОБСЄ 

У Міністерстві внутрішніх справ відбувся тренінг «Впровадження гендерного підходу в діяльність радників з гендерних питань закладів вищої освіти та навчальних центрів органів системи МВС»

Вступити до Української асоціації представниць правоохоронних органів