Опитування

Шановний відвідувачу!

Міністерство внутрішніх справ України проводить оцінку корупційних ризиків у своїй діяльності.

Корупційний ризик – це ймовірність того, що відбудеться подія корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, яка негативно вплине на досягнення МВС визначених цілей та завдань.

Ідентифікація (виявлення) корупційних ризиків проводиться шляхом дослідження (аналізу) зовнішнього та внутрішнього середовища МВС на предмет виявлення чинників корупційних ризиків у нормативно-правових актах і організаційно-управлінській діяльності МВС.

Внутрішнє середовище – це існуючі в МВС організаційно-управлінські процеси, які спрямовані на забезпечення реалізації ним законодавчо закріплених функцій та завдань

Зовнішнє середовище – це ряд чинників навколишнього середовища (законодавчі, інші нормативно-правові акти, крім актів, прийнятих безпосередньо органом влади, природні явища тощо), що впливають на здійснення МВС повноважень, тоді як МВС не має прямого впливу на ці чинники.

Чинники корупційного ризику – це умови та причини, що можуть заохочувати (стимулювати), викликати або дозволяти скоєння посадовою особою при виконанні нею функцій держави або місцевого самоврядування діянь, які можуть призвести до вчинення корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність МВС, аналізуються на предмет виявлення норм щодо здійснення МВС дискреційних повноважень і норм, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (нечітко сформульовані дефініції та мовні конструкції, правові колізії тощо).

Ідентифікація корупційних ризиків в організаційно-управлінській діяльності МВС передбачає вивчення та аналіз таких складових:

Організаційна структура органу влади;
Система внутрішнього контролю;
Управління персоналом;
Проведення процедур закупівель;
Надання адміністративних послуг;
Реалізації контрольно-наглядових функцій;
Дотримання вимог, обмежень, заборон, встановлених Законом України «Про запобігання корупції»;
Інших питань, що випливають з діяльності органу влади.

У зв’язку з цим просимо заповнити наведені нижче форми, у яких надати інформацію про можливі чинники корупційних ризиків:

Просимо заповнити наведені нижче форми, у яких надати інформацію про можливі чинники корупційних ризиків
Заповнені форми, а також іншу інформацію, пов’язану з проведенням оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС, прохання надсилати на електронну адресу: [email protected] з приміткою «Оцінка корупційних ризиків».

Будемо вдячні за надану Вами інформацію.