МВС направило лист до Пенсійного фонду України щодо перерахунку пенсій особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ (міліції)

Пенсійний фонд України

22 березня 2017 року №4019/02/22-2017
Про розгляд листа

У Міністерстві внутрішніх справ України розглянуто лист Пенсійного фонду України від 14.02.2017 № 4133/02-23 щодо перерахунку пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ (міліції), призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (далі – Закон).

Повідомляємо, що згідно з вимогами частини 3 статті 63 Закону, з урахуванням змін, унесених Законом України від 23 грудня 2015 року № 900-VII (далі – Закон № 900), перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах цього Закону, здійснюється з урахуванням видів грошового забезпечення, щомісячних додаткових видів грошового забезпечення (надбавок, доплат, підвищень) та премій у розмірах, установлених законодавством для поліцейських.

З метою забезпечення виконання вимог Закону, а також судових рішень, винесених судами з цього питання та які набрали законної сили, МВС надіслано в установленому порядку до Пенсійного фонду України повідомлення про підстави перерахунку пенсій.

Позицію, висловлену в листі МВС від 24.02.2016 № 2810/05/14-26, спростовано судовими рішеннями, які набрали законної сили, тому на сьогодні брати її до уваги не можна.

Закон №900 набрав чинності з 29 грудня 2015 року, тому вважаємо, що перерахунок пенсій особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції) має здійснюватися з урахуванням грошового забезпечення, установленого для поліцейських згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 №988 «Про грошове забезпечення поліцейських Національної поліції», з першого числа місяця, що йде за місяцем, у якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії, тобто, з 01 січня 2016 року.

На даний час на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 року №730 «Про утворення територіальних органів Національної поліції та ліквідацію територіальних органів Міністерства внутрішніх справ» триває процедура ліквідації територіальних органів Міністерства внутрішніх справ.

Відповідно до частини другої статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Разом з тим до комісії з припинення юридичної особи (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється (пункт 4 статті 105 Цивільного кодексу України).

Отже, на даний час повноваження з видачі довідок про грошове забезпечення для перерахунку пенсій особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, звільненим зі служби, залишається за ліквідаційними комісії ГУМВС (УМВС) в областях та м. Києві.

Одночасно повідомляємо, що 15.03.2017 за № 348/30216 у Міністерстві юстиції України зареєстровано наказ МВС від 17.02.2017 №138 «Про затвердження Переліку посад осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України (міліції), які мають право на пенсійне забезпечення або одержують пенсію на умовах Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», що прирівнюються посадам поліцейських», що дозволить у належний спосіб оформляти довідки про грошове забезпечення для перерахунку пенсій.

Водночас надаємо показники середніх розмірів грошового забезпечення поліцейських, визначені  з урахуванням поділу за спеціальними званнями, передбаченими статтею 80 Закону України «Про Національну поліцію», станом на січень 2016 року:

за спеціальним званням молодшого складу поліцейських - 3851,57 грн.;
за спеціальним званням середнього складу поліцейських – 6039, 51 грн.

На виконання вимог законодавства просимо надати списки осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ  (міліції), пенсії яких підлягають перерахунку.

Т.в.о. Міністра

С.А. Яровий