Угода про асоціацію

Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося в два етапи.

21 березня 2014 р. під час Позачергового Саміту Україна – ЄС булопідписано політичну частину Угоди та Заключний акт Саміту, які від іменіУкраїни підписав Прем’єр-міністр А. Яценюк. Зокрема, підписаніПреамбула,Стаття 1, Розділи І «Загальні принципи», ІІ «Політичний діалог та реформи,політична асоціація,співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої табезпекової політики» і VII «Інституційні, загальні таприкінцеві положення» Угоди. На Саміті Українською Стороною також була зроблена заява,щозобов’язання України, які випливають зі статті 8 Угоди про асоціаціюстосовно ратифікації Римськогостатуту Міжнародного кримінального суду 1998 р. будуть виконані після внесення відповідних змін доКонституціїУкраїни.

27 червня 2014 р. в ході засідання Ради ЄС Президентом УкраїниП.Порошенком та керівництвомЄвропейського Союзу і главами держав таурядів 28 держав – членів ЄС була підписана економічна частинаУгоди –Розділи III «Юстиція, свобода та безпека», IV «Торгівля і питання, пов’язаніз торгівлею», V «Економічне та галузеве співробітництво» та VI «Фінансовеспівробітництво та положення щодо боротьби ізшахрайством», які разом зрештою тексту Угоди становлять єдиний документ.

16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Українська Сторона передала до депозитарію ратифікаційні грамоти ізавершила таким чином всівнутрішньодержавні процедури.

Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням єнайбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України танайбільшим міжнародним договором з третьою країною,коли-небудьукладеним Європейським Союзом. Вона визначає якісно новий форматвідносин між Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації таекономічної інтеграції» і слугує стратегічним орієнтиром системнихсоціально-економічних реформ в Україні. Передбачена Угодою поглиблена та всеохоплююча зона вільноїторгівлі між Україною та ЄС визначатимеправову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів,частковоробочої сили між Україною та ЄС, а також регуляторного наближення,спрямованого на поступовевходження економіки України до спільного ринку ЄС.

Відповідно до статті 486 Угоди з 1 листопада 2014 р. здійснюється її тимчасове застосування до моменту набрання нею чинності.

Повністю Угода про асоціацію між Україною та ЄС набере чинності після її ратифікації усіма Сторонами,в перший день другого місяця, що настає після дати здачі на зберігання до Генерального секретаріату Ради Європейського Союзу останньої ратифікаційної грамоти або останнього документа про затвердження. Наданий час Угода ратифікована Україною та Європейськимпарламентом 16 вересня 2014 р., а такожнаступними країнами-членами ЄС:Румунія – 2 липня 2014 р., Литва – 8 липня 2014 р., Латвія – 14 липня2014 р., Болгарія – 24 липня 2014 р., Мальта – 21 серпня 2014 р., Словаччина – 24 вересня 2014 р., Естонія – 4 листопада 2014 р., Угорщина та Швеція – 26 листопада 2014 р., Польща – 28 листопада 2014 р.

 

Текст Угоди