Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи

Рекомендація CM/Rec (2018)7 Комітету міністрів державам-членам про принципи дотримання, захисту та реалізації прав дитини в цифровому середовищі
27.07.2018
Рекомендація CM / Rec (2016) 5 [1] Комітету Міністрів держав-членів щодо Інтернет-свободи
25.05.2016
Рекомендація CM / Rec (2016)4 [1] Комітету міністрів держав-членів стосовно захисту журналістики і безпеки журналістів та інших медіа учасників
25.05.2016
Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи №CM / Rec (2016) 1 «Про захист й заохочення права на свободу вираження поглядів та право на приватне життя стосовно мережевого нейтралітету»
13.04.2016
Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 2085(2016) “Посилення захисту та ролі правозахисників в державах-членах Ради Європи”
01.04.2016
Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 2077(2015) “Зміцнення співробітництва у протидії з кібертероризмом та іншими масовими атаками у мережі Інтернет”
01.04.2016
Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 2075(2015) “Медіа відповідальність та етика у мінливому медіа середовищі”
01.04.2016
Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 2074(2015) “Про підвищення прозорості медіа власності”
01.04.2016
Рекомендація Парламентської Асамблеї Ради Європи № 2073(2015) “Про забезпечення захисту інформаторів”
01.04.2016