Про чергові частини

І. Загальні положення

 

Чергова частина – це підрозділ, який забезпечує оперативне управління силами і засобами органів і підрозділів внутрішніх справ (далі – ОВС), цілодобово перебуває в постійній готовності для реагування на злочинні прояви, надзвичайні ситуації, інші події і є координуючим органом управління при встановленні осіб, які підозрюються у вчиненні кримінальних правопорушень.

У своїй діяльності працівники чергових частин керуються Конституцією України, Законом України “Про міліцію”, міжнародними договорами України, принципами й нормами міжнародного права, нормативно-правовими актами МВС.

 

Основними принципами роботи чергових частин є:

 • - знання оперативної обстановки на території, що обслуговується;
 • - оперативність;
 • - постійна готовність;
 • - пильність;
 • - додержання законності;
 • - чітке виконання вимог нормативно-правових актів;
 • - тактовне ставлення до осіб;
 • - збереження державної таємниці.

 

Одними з основних завдань чергових частин є:

 • приймання, реєстрація заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, організація негайного реагування на них.
 • забезпечення оперативного управління силами й засобами, що задіяні на охорону громадського порядку, попередження та виявлення кримінальних правопорушень на території обслуговування, взаємодія з іншими ОВС, черговою частиною вищого рівня та  органами виконавчої влади.

ІІ. Прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

 

Прийняття заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, незалежно від місця і часу їх учинення, повноти отриманих даних, особистості заявника, здійснюється цілодобово негайно тим органом внутрішніх справ, до якого надійшло звернення чи повідомлення, або самостійне виявлення слідчим або іншою службовою особою органу внутрішніх справ з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

 

Такі дії проводяться уповноваженими працівниками чергових частин, оператором телефонної лінії “102”, іншою службовою особою з числа членів основної чи додаткової слідчо-оперативної групи, або інших службових осіб, які додатково призначені відповідним керівником.

 

При особистому зверненні заявника до органу внутрішніх справ, який обслуговує обласні центри та інші міста з територіальним поділом із заявою чи повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення та інші події цілодобовооформляються протоколи усних заяв оперативним черговим або іншою службовою особою в кімнаті для приймання громадян і відразу реєструються в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчиненікримінальні правопорушення та інші події.

 

Повідомлення про кримінальні правопорушення та інші події,отримані оператором телефонної лінії «102» вносяться до окремого робочого зошиту, в якому зазначаються відомості про дату та час надходження повідомлення, хто повідомив (П.І.Б., адреса, телефон), короткий зміст заяви. Уся отримана інформація про кримінальні правопорушення та інші події після її внесення до робочого зошиту негайно передається до відповідного міськрайліноргану для реагування, про що робиться відмітка у робочому зошиті.

 

Оперативний черговий, отримавши заяву чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від слідчого або іншої службової особи, зобов'язаний діяти відповідно до нормативно-правових актів, що регламентують організацію роботи чергових частин органів та підрозділів внутрішніх справ:

 • - негайно зареєструвати заяву;
 • - направити на місце події слідчо-оперативну групу чи оперативну групу;
 • - ужити всіх можливих заходів щодо запобігання кримінальному правопорушенню або його припинення;
 • - організувати невідкладні дії щодо встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила, у короткий термін.

 

Інформацію, яка надійшла до чергової частини міськрайліноргану про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію на території обслуговування іншого органу внутрішніх справ, оперативний черговий реєструє до ЄО, уживає необхідних заходів щодо запобігання або припинення кримінального правопорушення, невідкладно інформує про скоєну подію той орган, на території оперативного обслуговування якого мала місце подія.

 

ІІІ. Реєстрація заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

 

Заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події реєструються цілодобово в черговій частині органу внутрішніх справ уповноваженими працівниками чергових частин.

 

Якщо заява чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення надійшла до міськрайліноргану внутрішніх справ при особистому зверненні заявника, то водночас з його реєстрацією в черговій частині органу внутрішніх справ оперативний черговий оформляє талон-повідомлення.

 


 

Талон-повідомлення оформляється і видається заявнику також при йогоособистому зверненні за межами дислокації органу внутрішніх справ слідчими, яківходять до основної та додаткової слідчо-оперативної групи, старшими дільничними (дільничними) інспекторами міліції, працівниками оперативних підрозділів.

 

IV. Організація виїзду та прибуття працівників міліції на місця вчинення кримінальних правопорушень та інших подій

 

При надходженні до ОВС заяв чи повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події працівники чергових частин з’ясовують час, місце, характер та інші обставини того, що сталося, організовують збір слідчо-оперативних груп (далі – СОГ), оперативних груп (далі – ОГ), інших нарядів та направляють їх на місця подій.

 

Загальний строк прибуття працівників міліції на місця вчинення кримінальних правопорушень та інших подій не повинен перевищувати часу збору до виїзду та часу, мінімально необхідного для подолання відстані від ОВС до місця події (з урахуванням особливостей місцевості, погодних та дорожніх умов).

 

V. Довідник адрес та телефонів чергових частин ОВС України

 

Чергова частина МВС України: (044) 256-10-02, факс (044) 226 33 17

(м. Київ, вул. Академіка Богомольця, 10)