Контраст
Шрифт

Управління запобігання корупції

Начальник
Фодчук Анатолій Богданович

[email protected]
телефони: 254-90-61; 254-73-20

 

Основні функції Управління:

1) здійснює заходи щодо запобігання та виявлення порушень вимог Закону України «Прозапобігання корупції»;

2) забезпечує організацію роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності МВС, виявлення ризиків вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією у діяльності посадових і службових осіб МВС, підготовки заходів щодо їх усунення та вносить керівництву МВС пропозиції щодо таких заходів;

3) забезпечує підготовку антикорупційної програми МВС, змін до неї, подання її на погодження та моніторинг її виконання апаратом МВС, ГСЦ, закладами, установами і підприємствами, що належать до сфери управління МВС, надає методичну та консультативну допомогу у підготовці антикорупційних програм закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС, а за дорученням Міністра – проєкти антикорупційних програм НГУ та ЦОВВ;

4) вживає заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню, інформує Міністра та Національне агентство про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.

Герої МВС